tisdag 4 oktober 2011

Att använda attraktionskraften - med kärlekens lagFörfattare: Rhonda Byrne
Titel: The secret - kraften
Förlag: Ica/ Forma
Publ. år: 2011
Sidantal: 266. Inb.
Rec datum: sept 2011
Rec av: CMMMånga inom dagens populärbransch av självhjälp, mental träning och personlig utveckling känner till den tidigare filmen och boken ”The secret”. Här kommer nu uppföljaren.
Jag har gjort ett litet experiment, att läsa denna bok, tillsammans med en annan titel som direkt anspelar på dess budskap. Denna andra bok, ”Bortom The secret” av Lisa Love, kommer också snart tas upp här på SoulBooks.

Jag var ingen stor entusiast av The secret kan jag säga direkt. Många hypade speciellt filmen. Jag såg den men uppfattade inte riktigt finessen. Kändes mer spekulativ, artificiell, förenklad. Man använde en sorts mystifikation om en ”gammal andlig hemlighet” som sades ha återupptäckts; människans tankekraft att skapa vad hon vill. Nja, så oupptäckt kan man ju inte påstå att detta ändå är. Detta var en sorts avart av det som i många fall kan vara mer genomarbetad, kreativ och befruktande personlig utveckling.

Den här titeln känns ändå aningen mer mogen. Den har lite fler perspektiv med av ett större helhetstänkande. Den unga författaren tar t ex upp kärlekens kraft som en viktig grund, som tycks genomsyra den här boken. Det är fint och känns på sina ställen mer genuint. Men boken är samtidigt väldigt förenklad i sina anspråk på hur den s k ”attraktionslagen” ska fungera för oss människor.

T ex att vi enligt författaren ska välja bort allt tråkigt, fult, störande osv. Det har sin poäng att vi inte behöver fästa vår uppmärksamhet på dessa inslag mer än nödvändigt. Vi ska inte förstärka det negativa, det är sant.
Samtidigt är det förstås en del av vår värld och våra liv att det finns svårigheter. Man trollar inte bort dessa genom att enbart förneka dem. Kanske kan det i vissa lägen vara tvärtom; vi ser det mörka och svåra och omvandlar det genom att ta hand om det. Inte genom att låtsas som att det inte finns.

Visst är det så att attraktionslagen existerar. Beroende på vår inställning både känslomässigt och intellektuellt så attraherar vi till viss del olika effekter från både oss själva och vår omgivning. Att komma till denna insikt kan ge både växande och goda resultat. Många inom dagens kognitiva psykologi (KBT m fl metoder) t ex tar fasta på detta (och tror sig också i många fall ha "uppfunnit " detta själva).

Så detta är överlag något fantastiskt. Det kan ge människor ökat inflytande över sina egna liv. Det kan ge mer fruktbara möjligheter till goda resurser i samhället och i världen. Och är därför något vi behöver utforska mer.
Men det finns ju, som jag brukar nämna, samtidigt så många fler lagar. Dessa lagar behöver ses i en större helhet, hur de samverkar. Allt kommer inte till oss för att vi tänker si och så i några dagar eller veckor.
Syftet med detta kortsiktiga, ofta i dessa sammanhang mer materiella skapande, är också starkt ifrågasatt av många idag. Detta inte minst inom nyandligheten och nytänkandet i sig (som Lisa Love ger bra exempel på också).

Det här är en färgstark bok med snygg layout och ett trevligt mindre format. Som kan ge dig som söker positiv förstärkning ett bra lyft. Och det är förstås inte fel i sig. För det är bitvis verkligen en god portion entusiasm och äkta känsla i detta, tycker jag. Sedan gäller det att kunna grunda denna kraft också i ditt eget liv. Och fördjupa ditt skapande, kanske inte bara för egen vinnings skull. Utan för helhetens växande.


© CMM SoulBooks, sept 2011

1 kommentar: