söndag 23 oktober 2011

Själens grund som utgångspunkt för vår hälsa och goda utveckling


Författare: Deepak Chopra
Titel: Skapa dig själv på nytt. Återupptäck kroppen och låt själen återuppstå
Förlag: Ica/ Forma
Publ. år: 2011
Sidantal: 269. Inb.
Rec datum: okt 2011
Rec av: CMM

Deepak Chopra skriver oförtröttligt vidare. Denna titel är en av hans senaste. Men - man vet egentligen riktigt aldrig vilken som är ”senast”, för det är alltid en ny bok ute snart igen. Det är ganska kul. Och som alltid rör sig ”Hollywood-gurun” - även om han knappast uttrycker sig varken guruaktigt eller Hollywood-ytligt - i området av kopplingen mellan andlighet och hälsa, personlig utveckling och livsmening.

Just det här med ”mening” tycks uppta stor del av hans tankar. Här får vi som i många böcker förr (jag har läst och skummat flera av dem genom åren) ta del av hans lugna, lite indiska sätt att föra resonemang. Ofta fyllda med egna små livsberättelser och erfarenheter från hans läkarpraktik eller som förälder osv.

Chopra är en vetenskaplig sökare, eller en tänkande mystiker. Han funderar ofta i banor som känns aktuella för tiden vi lever i. Att människors medvetenhet expanderar. Hur många söker något mer i gränserna mellan det vardagliga, ofta vetenskapligt konkreta och det ”gudomliga”, det som finns ”bortanför”. Men samtidigt i människan själv.
Där balanserar Chopra ofta på ett tryggt, inarbetat plan, utan större överraskningar.

I den här boken tycks han ändå ha breddat sin skrivarhorisont en aning. Som det står på försättsbladet till denna bok, att ”världen behöver läkning”. Och att när vi vaknar upp mer som själar, så vaknar också världen upp alltmer i ”världssjälen”. Det är fina ord. Och som Chopra själv tycks vaknat upp till lite mer i sig själv, får jag för mig.
Som han säger fortsättningsvis i sin presentation: ”Det kan vara så att vi står inför en tidvattenvåg av läkning…”. Här finns alltså ett större sammanhang än bara den egna personens välbefinnande och mer filosofiska utveckling. Det känns som ett nytt, positivt steg för Chopra, tycker jag.

Dessa tankar om människans helande, men också inre pånyttfödelse, tycks ständigt vara verksamma i hans eget liv. Hans genuina lust att förmedla sina tankar, men också det han kommer fram till som kan hjälpa andra att växa.
I denna bok fortsätter alltså Chopra sin lustfyllda resa av upptäckande, berättande och resonerande. Kroppens hälsa står här i fokus. Men med ett tydligt annorlunda avstamp från många andra ”hälsoböcker”. Detta gällande även i viss mån Chopras tidigare böcker, verkar det som.

Här vill författaren tydligt ta upp själens existens som en odödlig, oförnekbar grund för människans liv. Chopra går igenom en rad olika känslomässiga hinder som vi behöver ta oss igenom. Också hur vi kan använda vår mentala uppmärksamhet för att öka klarseende och livsglädje. Han säger i början av boken, apropå undertiteln till boken ”Vad kan det vara som ger din kropp dess högsta mening, syfte, intelligens och kreativitet? Bara den heliga sidan av vår existens, den sida som vetenskapen har glömt bort”. Och följande lite längre ned: ” Nittio procent av alla människor tror att de har en själ och att den ger deras liv mening. Själen är gudomlig och den förbinder oss med Gud. I den mån livet innehåller kärlek, sanning, och skönhet är det själen vi ser som källan till dessa saker.”.

Jag har ofta tyckt att Chopras böcker verkar ha ett mycket gott budskap och syfte. Men har också haft svårt att uppleva hans ord som djupt engagerande. Det är ofta många trådar som ska samsas och som författaren vill ha med, många syften, inte minst att försöka förena det andliga sökandet och det vetenskapliga. Det kan bli lite träigt och ibland mer av ett malande. Sådana inslag finns även med här. Men överlag tycker jag den här boken har en annan fräschör, en litet mer direkt, levande och spännande form. Detta både vad gäller Chopras egen tonfall och hans val av innehåll.

© CMM, okt 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar