lördag 5 november 2011

Drick mer vatten - recept för fysisk hälsa och psykiskt välmående


Författare: E Batmanghelidj
Titel: Din kropp skriker efter vatten
Förlag: Sorena
Publ. år: 2011
Sidantal: 260. Mjuka pärmar.
Rec datum: nov 2011
Rec av: CMM

Att vi behöver dricka mer vatten är ingen större nyhet för de flesta. Ändå är det nog tveksamt hur välinformerade vi är, att vi verkligen ger oss själva det vattenintag som behövs för kroppens optimala hälsa.

Författaren Batmanghelidj är läkare och kommer ursprungligen från Iran. Han lever och verkar i England. Hans hälsoråd är enkelt och enligt honom själv mycket effektivt; att dricka mer vatten. Han går igenom en rad olika kroppsfunktioner som hjärta, matsmältning, men också leder och kolesterolbegränsning i blodet. Och hur dessa viktiga funktioner i vår kropp hämmas av för lite vatten, menar förf. Han menar också att många åkommor och sjukdomar uppstår mer eller mindre beroende på omedveten uttorkning. Övervikt och stressproblem kan också skapas genom för lite vattenintag. Och därmed också läkas med att helt enkelt öka ett sunt och regelbundet vattenintag på längre sikt.

Det här är en trevlig bok med ett angeläget anslag, tycker jag. Jag är ingen ”expert” på medicinsk hälsa, inte heller de kroppsliga funktionerna i detalj. Så det är svårt för mig att avgöra hur välgrundade dessa resonemang är. Men samtidigt är det ganska enkelt, något jag själv märkt, att vi behöver dricka mycket vatten. Och att detta är en källa till hälsa. Också för rening av kroppen.

Förf tar också upp problemen med att ersätta vattendrycken med t ex läsk, framförallt cola, men också kaffe och även svart te. Han belyser medicinskt vikten av att reglera det stora koffeinintaget i vår västerländska livsstil. Detta både utarmar kroppens vattenreservoir, men tömmer också människan på vissa viktiga ämnen. Vilket i sin tur skapar energibrist och uttröttningssymtom. Det är ju allmänt känt att för stort kaffeintag och coladrickande inte är hälsosamt, Ändå är det inget som läkarkåren direkt avråder ifrån. Jag tror om man insåg mer de direkt hälsoskadliga effekterna - också av att inte dricka vatten i sig - kanske det skulle ske ett större trendbrott. Vattnet är ju också elektromagnetiskt ledande, vilket är en intressant aspekt i sammanhanget. Vi behöver alltså vattnet på flera sätt.

Att döma av den goda respons författaren tycks ha fått genom sin behandlingsform verkar det finnas många som blivit hjälpta av detta. Han tar upp flera brev från patienter som blivit botade genom denna vattenbehandling,bl a från sjukdomen MS och reumatism. Också från en längre tid då förf satt i iranskt fängelse där han säger sig ha hjälpt över 3000 fångar med deras magsår. För mig lät det lite märkligt att så många skulle ha haft ett så likartat symtom samtidigt. Men det verkar ha varit en stressfaktor hos många fångar som skapade detta.

Förf är mycket kritisk till hur traditionell läkarvård inte vill öppna sina sinnen mer för den naturliga biologins läkande egenskaper i sig själv. Hur man istället fortsätter den kemiska medicineringsvägen på ett ofta blint och oreflekterat sätt. Samtidigt är han noga med att inte vilja påverka någon under medicinering eller annan läkarbehandling att avbryta denna abrupt eller utan konsultation av läkare.

Det är en intressant bok som också visar på det enorma värdet av vatten överlag. Något som vi alla behöver tänka på också ur miljösynpunkt.

© CMM, SoulBooks nov 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar