fredag 6 september 2013

Med stöd och inspiration från änglarna; medkänslans enorma kraft


Författare: Lorna Byrne
Titel: 
Hoppets budskap från änglarna
Förlag: Ica bokförlag
Publ år: 2013
Sidantal: 157. Inbunden.
Rec datum: sept 2013
Rec av: C Mikael Matthis


Det här är Lorna Byrnes tredje bok på svenska om sina upplevelser av änglar. Jag har läst stycken av de tidigare böckerna, men av någon anledning så berörde de mig inte så mycket. De var fint skrivna och verkade högst genuina vad gäller författarens avsikter och bakgrund. Men ändå var det som något mer behövdes.
I så fall berörde denna bok mig desto mer, helt klart. Kanske beror det på att nu har ”handlingen”, om jag kan säga så, nått nya steg? Kanske beror det på att texten är mer decentraliserad, mer avklädd, och samtidigt väldigt ömsint och lugnt medkännande. Författaren uppehåller sig inte så mycket vid sin bakgrund som bildade den starka förgrunden i den första boken (och även den andra?) om jag inte minns fel. Där berättade hon om sin svåra barndom då hon blev ansedd som ”efterbliven”, en vad det verkar långsökt diagnos som idag kanske stavats annorlunda (eller bara med ”finare” termer?), och hur det påverkade henne. Ett tufft öde, som hon ändå upplever har varit del av hennes lärande vad jag förstår.

Byrne tycks ha ett djupare seende som hon använder sig av dagligen och som hon haft med sig sedan barnsben. Det var mycket därför hon var så inåtvänd, menar hon själv. Hon fick tidigt träna på denna kontakt. Denna kontakt handlar om att se och kommunicera med det de flesta andra inte ser, nämligen änglar. Efter många vedermödor och utmaningar i sitt liv under enkla förhållanden på Irland där hon alltid levt, fick hon sedermera den inre impulsen att hon skulle dela med sig av dessa upplevelser, att skriva om dem. Idag är hon en mycket omtyckt och spridd författare som också berättat i många intervjuer och andra sammanhang om denna kunskap. 

Vad änglar är, kan man förstås både undra över och diskutera. I många fall kan det nog handla om vår egen större medvetenhet, själen eller vilka ord man nu vill använda, som här kallas för ”skyddsängeln”. Överlag framställs änglarna här som väsen som hjälper människor på olika sätt i deras liv, men indirekt, i bakgrunden. Det är olika slags änglar som beskrivs, ofta på ett behagligt neutralt sätt. 
Det är inte så känslofokuserat som jag tyckte att de tidigare böckerna mer lutade åt. Samtidigt är det starka känslor det handlar om här, ofta existentiella kriser, utmaningar, sorg, död som människor av olika slag får möta. Och som författaren får ta del av och se hur änglarna verkar och kan lindra eller bidra till att läka människors lidande. Det är hela tiden människans eget ansvar, men änglarna finns med om vi kan lära oss lyssna, förstå och ta emot.

Det handlar mer om ett intressant, livfullt men ofta stilla och högst engagerat, reflekterande samarbete som tar plats. Både mellan änglarna och den person och den situation det handlar om, även om denne är omedveten om vad som sker. Författaren bygger upp boken genom dessa många levande skildringar i boken så som hon upplever dem. 
Men det är också ett utbyte mellan författaren och änglarna, och mellan författaren och personen det handlar om. Detta även om det inte uttrycks i direkta ord. Hon lägger sig inte i, lika lite som änglarna blandar sig i människors öden i sig. Det här handlar mer om hur änglarna överför stöd och på så sätt hjälp till människor. Det kanske är känslomässigt stöd, det kanske är djupare andliga energier. Man får tolka det som man vill.

Den som är intresserad av änglar och devor, som de också ibland kallas, kan förstås fördjupa sig mycket i ämnet. Och det sker inte i denna bok. Byrne ger oss mer en fin inblick i och ofta stark, inspirerande upplevelse av hur denna kontakt tycks finnas och pågå hela tiden även i vår fysiska värld. Och hur den kraft eller ström av medkänsla, kärlek och deltagande finns ständigt närvarande, för alla människor, även om få kan uppfatta det.

© C M Matthis, SoulBooks, sept 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar