måndag 19 augusti 2013

Kan dina födelsesiffror ge dig stöd i din vidare utveckling?


Titel: 
Koden. Lär dig använda kraften i ditt födelsedatum.
Förlag: Ica
Publ år: 2012
Sidantal: 290. Inbunden.
Rec datum: aug 2013.
Rec av: CMM


Många fascineras av att lära sig mer om sig själva och sin egen utveckling i vår tid. Och förmodligen har det varit så i alla tider, på olika sätt. Men i vår tid exploderar denna lust, denna kraft, att utforska det mänskliga medvetandet mer. Att upptäcka nya möjligheter och resurser. I den här boken framställs ditt födelsedatum som väldigt viktigt och detta utgör själva grunden för bokens resonemang. Att vi föds med vissa sifferkombinationer som visar på olika energier. Och att dessa siffror och deras förmedlade energier rymmer nycklar till din karaktär, dina utmaningar och dina möjligheter och resurser.

Kunskapen om siffror och deras inneboende betydelse och olika kvaliteter, är del av en gammal visdom som Pythagoras och säkert flera andra gav vidare till västerlandet. Numerologin har förstås många uttolkare och det här materialet får väl räknas som en av dem. Även astrologin har viss påverkan av detta.

Författarna, som också är ett gift par, använder en gammal tradition som sägs ha bevarats hemlig i många generationer i västra Tyrolen bland bergen på landbygden. Johanna Paungger växte upp där. Tillsammans med den i Tyskland etablerade författaren och översättaren Tomas Poppe, har hon nu satt denna specifika kunskapstolkning på pränt.
Som så många hävdar i vår tid, är det just deras gamla tradition som är den mest genuina eller mest värdefulla eller mest hemliga osv. Det är lite kul, eftersom det ofta blir lätt överdrivet. 
Man skulle förstås kunna se att alla dessa ”hemligheter” är del av en större sanning som låter sig uttolkas på en rad sätt, hur människans livsvillkor kan förbättras genom ökad medvetenhet och mer ansvar för sitt liv. Man kan också se det som en generell symbol, att mycket håller på att avtäckas i vår tid, som i sig säkert varit dolt förut, men som också vittnar om att människor är i snabb takt på väg att ta nya steg i en större gemensam utveckling.

Det här är ingen siarkonst, utan mer pragmatiska regler för hur de olika siffrorna i födelsedatumet sägs ange olika kvaliteter, dels i sig själva, dels i olika sifferkombinationer. Detta också i förhållande till vädersträcken (som gammal indiansk kunskap, eller fornnordisk, och många andra äldre folkslag som bevarat sina folkliga kunskaper). Boken är pedagogiskt upplagd med många översikter, tydliga scheman, i olika färger (dessutom) för de olika tolkningarna och deras respektive kapitel. Detta i en riktigt snygg, slagkraftig lay-out som känns gedigen i sig, gör att boken får en sorts egen positiv tyngd.

Jag tänker att det är främst en trevlig, välgjord och lite kul bok som säkert lockar många att klura på dessa saker en stund. Man utgår från sitt födelsedatum och kan slå upp olika aspekter och läsa dessa tolkningar. Man får hela tiden komma ihåg att det handlar om ”tolkningar”, även om författarnas avsikt och referens till denna tradition uppenbarligen är djupare och mer ambitiöst seriös, att ge ”koden till mänskligheten". Också att dessa redskap ska kunna hjälpa till med barnuppfostran, yrkesval, att lindra sjukdomar, att ta fram dolda talanger, menar de.

Men man behöver nog inte se det så omfattande, utan litet mer som en lekfull krydda i vardagen. Kanske för vissa en spännande spegling hur man kan få några nya givande perspektiv på sin tillvaro. Och kanske detta i sig bidrar till att skapa litet mer insikt, glädje, god vilja genom den egna inre processen. Använd framförallt din egen inre kod.

© Carl Mikael Matthis, SoulBooks aug 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar