tisdag 30 augusti 2011

Att tro på det du vill - Övertygelsens kraft


Författare: Gregg Braden
Titel: Övertygelsernas kraft. Lär dig leva bortom falska begränsningar
Förlag: Ica
Publ. år: 2010 på svenska (2008 på eng)
Sidantal: 252. Inbunden
Rec datum: aug 2011
Rec. av: CMM


Gregg Braden är en av många fronfigurer i nytänkande och ”positivitets”-branschen i USA.
I denna bok med den på svenska något tungrodda titeln ”Övertygelsens kraft” samtalar han kring ”trons” betydelse och hur vi kan använda våra känslor att skapa det vi tror på. Det handlar inte i första hand om att skapa materiellt överflöd, utan snarare om existentiell utveckling och en ökad medvetenhet.
Jag har inte kikat på några av hans andra böcker, så den här texten utgår enbart från just denna titel.

Bradens bakgrund är bl a som forskare och datatekniker inom förvarsmakten (eller snarare militärindustrin) i USA på 1980-talet, berättar han. Han går inte in på dessa erfarenheter mer här vad jag kan se (kanske i andra sammanhang). Och jag kan undra lite hur hans bana tog sig uttryck från den miljön till en mer holistisk, och ”fredsinriktad”, livssyn.

Bradens intresse för och engagemang genom en mer vetenskaplig ådra är därför tydlig i hans sätt att resonera. Han vill bygga upp ett förankrat ”schema” eller en översikt av utveckling för läsaren. Hans poäng är att vi behöver inte bara tänka våra mål och visioner för att kunna påverka och skapa våra liv mer så som vi vill. Utan också ”känna” dessa. Att vi tror på våra egna upplevelser och det vi vill skapa.
Det är så han menar att ”övertygelsen kraft” kan verka mer på djupet och nå riktigt klara, sanna effekter. Det ligger en hel del i detta, även om det knappast är en direkt ny upptäckt.

Braden tar upp många olika stickspår och refererar till äldre texter och trosföreställningar inom olika andliga traditioner för att belysa och också ge sina argument ökat fäste. Dessa traditioner och andliga budskap har det gemensamt att de talar om ett medvetande inom människan som står i samklang med skapandet genom en övergripande enhet eller kraft. Hur vi nu än väljer att uttrycka detta, så tycks många spår leda till en liknande eller rent av samma källa.
Det är något som alltfler människor inser idag, inte minst i sig själva, genom sin egen medvetenhet. Otaliga författare, förmedlare, talare och kursledare m fl grupper uttrycker detta också, som människor över hela världen tar del av.

Jag tycker Bradens ton är trevlig och boken har ett bra flyt. Det är lätt att ta till sig dessa idag ofta förekommande tankar genom hans språk. Han har fyllt sin bok med många historier, på ett ganska vanligt förekommande amerikanskt manér.
Det är både plus och minus med detta. Plus att det känns ”levande” och blir mycket fyllnad från olika människors öden. Minus att det är så mycket av detta, att det känns lite splittrande. Det kan ta bort fokus från kärnfrågorna och författarens engagemang.
Här finns drag av att inte riktigt komma in mer på djupet, kan jag tycka, trots de väldigt goda avsikterna. Det är absolut ingen ytlig bok. Men jag får lite känslan av att författaren vill väldigt mycket, men inte alltid hinner att själv komma ner i dessa innebörder.

Det är förstås olika för oss, vad vi upplever är mer berörande och engagerande. Därför kan denna bok säkert passa många som är intresserade av livsfrågor och personlig och andlig utveckling i lite mer generella termer. Och som samtidigt önskar ett lite mer resonerande och också bitvis vetenskapligt upplägg.


© CMM SoulBooks, aug 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar