fredag 12 augusti 2011

Pengar och attraktionslagen – Lär dig attrahera överflöd, hälsa och lycka


Titel: Pengar och attraktionslagen – Lär dig attrahera överflöd, hälsa och lycka
Författare: Esther och Jerry Hicks
Förlag: ICA bokförlag
Publ. År: 2010
Datum: 2011-08-07
Rec av: Nina Matthis

I den här boken, utgiven i Sverige 2010, fortsätter Esther och Jerry Hicks att sprida sina tankar om den universella attraktionslagen. Att de sprider sina egna tankar är inte riktigt rätt formulerat, eftersom Esther förklarar att hon är en sorts kanal för en högre intelligens, ett levande väsen (om än överfysisk) som ger henne inre impulser som hon tolkar och uttalar. Detta väsen säger sig vara en hel grupp av individer egentligen, och kallar sig för Abraham. Detta namn har ingen annan betydelse än att ”det var det första namnet i namnboken” enligt Abraham själv. Humor finns det en hel del av i Hicks-böckerna, fastän den ofta är lite torr och subtil.

Även om titeln låter distinkt och avgränsad, så handlar denna bok inte bara om pengar. Egentligen är det bara ungefär en femtedel av boken som direkt fokuserar på pengafrågan. En stor del av boken handlar om hälsa och fysiskt välbefinnande, vilket kan vara lite förvånande med tanke på titeln. Men också klokt, eftersom Abrahams budskap i grund och botten handlar om den rikedom som vi kan uppleva när vi älskar ”livet” och inte gör motstånd mot ”det som är”. Motstånd är, enligt Abraham, alla tankar och känslor som påverkar oss negativt – sådant som står i kontrast till ”den vi egentligen är”.

Oavsett om det handlar om pengar, om hälsa, om relationer eller om arbete, så är det grundläggande budskapet detsamma: Vårt inre, sanna väsen består av kärlek, glädje, uppskattning och skaparkraft - och när vi tänker något i motsats till detta inre väsen, så skapar vi disharmoni med den vi egentligen är. Den disharmonin innebär att vår vibration inte överrensstämmer med vår inre käll-energi. Och resultatet är påtagligt och kännbart; vi mår helt enkelt inte bra. Och vice versa; när våra tankar uppskattar, älskar, skapar positiva önskningar utan motstånd etc. så lever vi i samklang med vårt sanna jag – och mår bra!

Det vanliga är dock att vi gör både och, alltså både skapar kreativa och glädjefyllda önskningar och samtidigt tvivlar på vår egen förmåga att genomföra dem. Detta skapar förvirring i vårt inre system, och den vibration som uppstår då hindrar attraktionslagen att ge oss det vi önskar, enligt Abrahams läror. Om vi exempelvis önskar oss ett nytt, fint hus och samtidigt har svårt att tro att vi kan ha råd köpa ett sådant hus, så motverkar våra tvivel attraktionslagen att verka. Vi håller då det önskade huset borta från oss, istället för att dra det till oss och se vår önskan förverkligas.

Men om vi förväntar oss att vi kan köpa huset, när vi tror att det är fullt möjligt och sant, så har vi mycket lättare att skapa det vi önskar. Vår förväntan skapar ingen negativ eller förvirrande vibration, och attraktionslagen kan då fritt verka till vår fördel. På så vis skapar vi med våra tankar snarare än med våra handlingar; det vi önskar oss och samtidigt förväntar är ”skapt” för att förverkligas. Det har alla möjligheter att - förr eller senare - manifesteras i vårt liv. Hur vårt undermedvetna (omedvetna tankar) är med och skapar våra liv, tar inte boken upp. Men det vore en intressant fråga, tycker jag. Kanske behandlas den i en senare bok?

Den här boken har inga ”dösidor”, allt är mycket väl och kärnfullt formulerat. Många meningar och stycken är geniala. Upprepningarna kan tyckas många, men det är (som jag ser det) för att det enkla och kraftfulla budskapet verkligen skall begripas. Den här boken vill verkligen ge oss något, den har ett budskap, den önskar oss läsare en större och värdefull förståelse för hur vi faktiskt skapar. Om det sedan är lätt eller svårt att följa förslagen som ges i boken är en annan sak. Men hur det än är med den saken, så ger boken oss sann inspiration. Och vissa verktyg som vi kan pröva om vi vill. Vi kanske inte lyckas genast eller helt och hållet. Men vi har fått en riktning att följa. Vi kan alltid testa hur den omtalade attraktionslagen fungerar. Om vi vill.


© Nina M, SoulBooks, aug 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar