söndag 22 januari 2012

Öka hälsa och välmående - välj vad du äter - i snabbt format


Författare: Janet Wright
Titlar: Ät dig stark, frisk och vacker
Förlag: Bonniers fakta
Publ. år: 2008
Sidantal: 128. Hårda pärmar, laserat omslag
Rec datum: jan 2012
Rec av: CMM


Under längre tid nu har begreppet ”smart-food” tagit plats i det kollektiva medvetandet i västerlandet. Det finns flera liknande namn för ungefär samma tanke; att vi kan äta oss till hälsa genom att reglera vad vi äter.
Grunden är som så ofta (alltid?) att undvika socker, sötningsmedel, vitt mjöl och andra raffinerade produkter. Även i många fall att ta bort kött- och mjölkprodukter. Detta ger hälsa i sig.

Att undvika rökning och alkohol, både på regelbunden basis och i större mängder, är förstås också en självklarhet vad gäller optimering av hälsa. Därför är det lite olyckligt att författaren valt att ta med vin som ett inslag här, som hälsofrämjande. Det kan säkert vara så vad gäller hjärtaktivitet, blodstimulering osv för en del människor. Men att inta alkohol regelbundet som föreslås här känns väldigt otidsenligt.
Detta är förstås till viss del en ”kulturfråga” (eller vanefråga snarare). Och alla som uppskattar vin till maten då och då ska förstås fortsätta med det. Men att ta fram det som en direkt hälsoskapande ingrediens känns ytterst tveksamt.

Därför är det förstås som alltid en fråga om i vilken omfattning man vill skapa hälsa. Och vad vi lägger i det begreppet. Att hälsa i sig egentligen inte enbart styrs av fysiska faktorer, dvs vad vi äter och genom motion, börjar bli alltmer uppmärksammat. Också hur vi mår som människor, våra känslor och tankar, vår livsmening, påverkar. Hur våra relationer fungerar och hur vi är medvetna inte minst om vår större existentiella utveckling. Dessa aspekter kommer sällan med i dessa sammanhang, men ökar ändå överlag att sättas in i ett större sammanhang av mänsklig utveckling, som egentligen ska ses som grunden för hälsa.

I den här boken har man valt att komprimera budskapet och samtidigt förpacka det modernt och ytterst effektivt. Inriktningen är inte på maträtter eller tillagning utan endast innehåll i olika råa livsmedel, ofta som naturprodukter. Också några köttprodukter som kyckling är medtagna. Deras hälsoeffekter, vitaminer, mineraler m m beskrivs kortfattat. Läsaren får också korta tips på recept för respektive näring.

Det här är en liten läcker bok. Starka färger, pigg lay-out, snygg design. En verkligt bra presentbok, tänker jag.
Boken är enkelt, men smart upplagd. Den riktar sig nog mest till folk i farten, kanske också en yngre publik. Som söker snabb och effektiv information om hur olika råvaror, grönsaker och frukter ger oss ökad hälsa och bättre livsförmåga.
Boken har delats in efter sex stycken olika syften; ”bättre kondition”, ”detox”, dvs rening, avgiftning. ”Mat för hjärnan”, dvs bättre tänkande m m.

Det är en kul idé. Och som sagt, tilltalade i färg och form. Söker du mer djupgående information om hälsa, hur olika livsmedel och näringsämnen påverkar oss, då ska du söka dig till något helt annat.


© CMM SoulBooks jan 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar