tisdag 4 december 2012

Hur att förena "att lyckas" och att "vara lycklig"


Författare: Igor Ardoris
Titel: 
Själförsvar – Lycka och att lyckas
Förlag: Ica
Publ år: 2009
Sidantal: 176  Inbunden.
Rec datum: dec 2012
Rec av: C Mikael Matthis


Författaren till den här boken kanske en del känner igen från en tv-serie, Klass 9A, som gick för några år sedan. Om hur flera lärare hjälpte en klass som hade många svårigheter. Eleverna fick genom speciellt stöd, coaching för sitt självförtroende, visa att de kunde återhämta sig, läsa upp sina betyg och på det sättet lyckas. De lyckades både alltså med sina resultat, men egentligen framförallt i sig själva, med att växa som människor och tro mer på sina förmågor.

Igor Ardoris tycks utstråla en positiv anda på ett genuint sätt. Det är också en kvalitet som tydligt genomströmmar den här boken.
Igor kommer ursprungligen från det forna Jugoslavien till Sverige som flykting. Han berättar om hur han har kämpat sig fram till att tro mer på sig själv, som ung bland annat genom hjälp av kampsporten karate. Han utbildade sig först till förskolelärare och sedan gymnastiklärare. Han har lärt sig mental träning genom Lars-Erik Uneståhl som varit en profil i Sverige inom detta område, som också skrivit förord till denna bok.

Därifrån kommer bokens titel förmodar jag; att ”försvara själen”, det vill säga försvara det unika inom oss, det odödliga, det sanna, vår livsgnista. Att utveckla vårt jag och våra möjligheter, trots olika svårigheter.
Boken handlar samtidigt om hur man kan lära sig se och förstås skillnad på att ”vara lycklig” och att ”nå lycka genom att bli framgångsrik”. Författaren påpekar klokt att många blandar ihop dessa begrepp, att man tror att man ska automatiskt bli lycklig när man uppnått det man strävar efter, sin bild av lycka. Denna bild är ju som många vet, ofta för många människor en mer materiellt präglad bild. Och om man inte når denna bild, att man då förblir olycklig. Författaren tar här upp det klassiska exemplet, att han möter människor som uppnått dessa mål, men ändå inte är lyckliga, som undrar vad som saknas i deras liv.

Boken vill alltså försöka visa på hur vi kan lyckas med båda dessa komponenter, men med ett större perspektiv, vad jag förstår. Att både kunna se sina möjligheter och sitt värde, oavsett vad man gör. Vilket förstås är grunden för sann självtillit. Och att detta i sin tur hjälper oss att kunna förverkliga det vi verkligen vill genomföra i våra liv.
Författaren poängterar också att han vill ge oss som läsare en mer konkret kunskap om framförallt hur man kan tillväga för att skapa detta. Inte bara ta upp teorierna.

Det är en enkel, men väl bearbetad och tankvärd bok som genom sin utgångspunkt markerar en litet mer djupgående eftertanke än vad många ”tänk-positivt”-böcker kan ha generellt.
Det känns också i författarens språk och energi, att det finns en god vilja, en mer omfattande avsikt, som präglar bokens framställning Ett mer genomarbetat och grundmurat moment av det egna arbetet. Det vill säga att det är genom vår egen bearbetning, vår ökade medvetenhet, som vi kan skapa förbättringar, förverkligande – egentligen utveckling.

© C Mikael Matthis, SoulBooks, nov 2012.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar