söndag 9 december 2012

Tala så att andra vill ta emot. Med fokus på det öppna mötet med publiken


Författare: Marie-Louise Zeisig
Titel: 
Kliv fram, ta plats och tala!
Förlag: Forum
Publ år: 2012
Sidantal: 189. Inbunden
Rec datum: dec 2012
Rec av: C Mikael Matthis


Denna bok handlar om, som alla nog förstår av rubriken, ”talandets sköna konst”. Hur vi kan träna på att hålla föredrag, olika slags tal, föra fram vårt budskap i olika sammanhang.

Författarens bakgrund är lite annorlunda med operaerfarenhet och som sångpedagog. Det ger förstås stark bärighet för rösten, vikten av att nå ut med en tydlig stämma och hur man skapar det.
Det här är en bok som är lite mer formell i sitt tillvägagångssätt, lite mer konventionell. Hur bedömer jag det? Jo, dels genom författarens ordval, ibland t ex hur hon refererar till ”hur det brukar vara” och därmed vad jag förstår vad andra tar upp i liknande böcker. Det säger en del om att hon följer en viss utstakad linje i dessa sammanhang. Det är inte så mycket material som kommer från egna upplevelser verkar det som.

Författaren är framförallt van pedagog förstår jag det som och säkert utmärkt på att inspirera andra vad gäller ”fotarbetet”. Dvs chefer och andra inom företaget som behöver få mer grundlig insikt i hur de kan komma igång med ett mer intresseväckande föredrag. Eller hur man beter sig på scenen, undviker de enklaste fällorna vad gäller kroppsspråket, upprepningar eller "hummanden", för lågt eller för högt röstläge osv. 


Författaren kallar sig också för ”retorikexpert” och ”kroppsspråksexpert” kan man läsa om i andra sammanhang på nätet. Inget fel med att tro på sig själv, men hur snabbt blir man egentligen ”expert”? När jag läser om hennes insatser i olika massmediala sammanhang där hon värderar kändisars kärleksrelationer utifrån allmänna bilder som publicerats i kändispressen, ja då känns det lite väl ytligt. 

Men, men, oavsett det, författaren kan förstås ha mycket att bidra med när hon kan utöva sitt större kunnande och samverkar med en publik eller grupp som hon kan träna med mer direkt, det är min känsla. Boken har också ofta ett sådant tilltal, tycker jag, att man kan känna författarens starka ambition, vilja och säkert också stundtals ganska pådrivande engagemang, men också lekfullhet och önskan att få bidra med det bästa.  
Här finns många små enkla iakttagelser och reflektioner som författaren samlat som tips kring framträdandet vad gäller kroppshållning, att hitta sin "kraftplats" på scenen inför publiken, hur gester och personlig energi kan användas. Hur att möta en publik som att du är "dess vän". Inte för att göra sig  till, utan i medvetenheten om att det vi sänder ut får vi tillbaks, påtalar författaren klokt.

Också hur en publik reagerar olika och hur du som talare kan fånga upp olika slags människor genom att möta dem i deras behov. De till exempel som är entusiastiska direkt i sin respons, men kan vara flyktiga i sitt intresse. Eller de som är fundersamma och vill ställa många frågor, men när de väl förstår bilden bättre också kan bli mer engagerade på ett långvarigt sätt.         

© C M Matthis, SoulBooks, dec 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar