måndag 29 juli 2013

På upptäcksresa i de inre möjligheternas förverkligande


Författare: Mike Dooley
Titlar:  Oändliga möjligheter – uppfyll dina drömmar
Förlag: Ica
Publ år: 2012
Sidantal: 299. Inbunden.
Rec datum: Juli 2013
Rec av: C M Matthis

Författare: Mike Dooley
Titlar:  Skapa förändringar – så enkelt är det
Förlag: Ica
Publ år: 2012
Sidantal: 191. Inbunden.
Rec datum: Juli 2013
Rec av: C M Matthis


Författaren börjar boken Oändliga möjligheter med en gladlynt resumé över sin bakgrund. Något han använder men i en kortare form i bok två. Hur han i tidig ålder, 9 år, fick en upplevelse av hur tankens kraft kunde påverka positivt. Under sin karriär som ung som revisorsassistent fick han tillfällen att skapa mer medvetet med sina bilder. Han kände mycket osäkerhet och trodde han skulle förlora jobbet, men lyckades skapa mer säkerhet, och genom detta får man förmoda öppnade sig nya möjligheter på en ny avdelning dit han flyttades.

Han ville gärna resa och lade energi på att se detta för sitt inre. Genom sitt arbete fick han sedan en plötslig öppning att jobba utomlands. Detta ledde i sin tur till allt fler resor jorden runt. Efter 6 år på detta företag och erbjudande om en fin chefsposition, tog han ett nytt kliv. Han längtade efter att bli mer sin egen. Han slog sig ihop med sin bror och sin mamma – vilket i och för sig inte lät så mycket som ”sin egen” – och blev affärsman inom t-shirt-branschen.
Efter hur många t-shirts som helst och när denna fas började bli fylld och försäljningen började dala, fick han ett oväntat erbjudande om att göra en egen show (på radio eller tv). Med fokus på positivt tänkande och hur man kan förverkliga sina drömmar kom han sedan att nå ut alltmer, bli mer och mer anlitad och uppmärksammad.

Området av positivt tänkande och mentalt skapande tycks nästan omättligt vad gäller en ”marknad” för dessa idéer. Och det är i grunden mycket positivt. I alla fall när man lär sig mer omfattande kring detta material och att man kan påverka sitt eget liv, ta mer ansvar och skapa mer värde som också ofta bidrar till omvärldens utveckling. Dessa böcker går inte sådär väldigt djupt, men har ändå en trevlig och entusiastisk ton som känns personlig och genuin.

Böckerna innehåller många goda råd och förslag, ofta i en ganska avspänd atmosfär som inte känns påklistrad eller flåsig. Den första boken går igenom dessa grunder mer, hur inre visualisering kan gå till och vad man bör tänka på till exempel.
Den andra boken vill försöka förklara mer hur vår verklighet fungerar i ett större andligt perspektiv. Författaren berättar om sin grund i denna verklighetssyn. Hur vi påverkar även den fysiska materien med våra tankar och vårt varande. Att den fysiska världen därför snarare är en flexibel, plastisk form, något som kvantfysikens rön visar på och som många forskare och författare inom mänsklig utveckling och medvetandets gränser har anammat. Detta verkar locka författaren att ta djupare steg in i denna förståelse, vilket är sympatiskt.

Samtidigt är det förstås en amerikansk stil som kan kännas lite stötig vissa stunder i sin pådrivande övertygelse. Det har som jag sagt flera gånger i olika sammanhang sina poänger, verkligen, men det kan också bli aningen tröttsamt. Eller helt enkelt bidra till att målet av fördjupning urholkas. Ett exempel på detta som många känner igen är från boken The secret, där denne författare också medverkat tidigare. En del av dem som var med där eller på olika sätt mött denna typ av vinkel har känt sig avtända, just därför det blir så ytligt materiellt. 
Det är samtidigt något författaren också påpekar på flera ställen att det handlar inte om det yttre egentligen, utan om det inre. Skapandet handlar om äkta upplevelser, att kunna leva sig in i de kvaliteter eller det flöde man behöver och önskar, men som ändå har sin grund i en större verklighet. Författaren påpekar också att grunden för detta är kontakten med vårt eget högre jag.

Man behöver inte dissekera dessa böckers motiv alltför mycket, utan får ta dem för vad de är och ta till sig det man vill (självklart, men ändå bra att nämna ibland). Många författare inom denna genre tror jag har en verklig, sann längtan efter att dela med sig av dessa redskap och positiva upplevelser som ju kan upplevas som både fantastiska och ändå realistiska. Samtidigt är det ju så mycket mer än ”bara” tankens kraft som det handlar om. Det är också fler nivåer av livet och fler lagar som spelar in. Detta tas sällan upp.
Det behöver dock inte hindra från att ha en trevlig och stimulerande läsupplevelse med dessa böcker om du är engagerad i dessa frågor och vill utforska hur man kan skapa mer fritt i sitt liv. Och dessa böcker, även om de inte tillför något revolutionerande nytt, känns ändå lustfyllda och praktiskt förankrade.

(Om du vill läsa fler recensioner om samma tema – tankens kraft, inre skapande, förverkligande m m – kan du använda denna länk) http://soulbooks.blogspot.se/search/label/tankekraft

© Carl Mikael Matthis, SoulBooks, juli 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar