tisdag 23 juli 2013

Helande trädgård. Själslig läkarvård genom naturenFörfattare: Marianna Agetorp
Fotografier: Anders Agetorp och Marianna Agetorp
Titel: 
Helande trädgård. Om frizoner och andrum i natur och trädgård
Förlag: Artéa
Publ år: 2011
Sidantal: 191. Limbunden med inslag, laminerat omslag.
Rec datum: juli 2013
Rec av: Carl Mikael Matthis


Det här känns som en gedigen bok redan i öppningskedet. Den är ganska liten i formatet, vilket också är trevligt, och har en påkostad och angenäm lay-out och ett eget upplägg. Det är många färgbilder och texten är ganska stor i typsnittet, vilket skapar en bredare andning i sig.
Den här boken översändes efter förfrågan om påseende av författaren själv, vilket var mycket trevligt. Det märks att författaren och hennes make, som är med och står för fotot till viss del, lagt ner mycket möda och eftertanke på boken även på denna nivå. För förmodligen är det också deras egna bokförlag får jag en känsla av, så de har nog bestämt allt själva. Författaren har skrivit flera böcker innan. 

Bokens innehåll handlar om trädgården, egentligen hur naturen kan ge oss så mycket läkande i sig. Redan i baksidetexten aviseras dock den mer djupgående avsikten med detta. Att det handlar om hur naturen och den skapade trädgården kan bidra med en djupare helhetsupplevelse av ro. Egentligen att komma i mer kontakt med sig själv och den andliga dimensionen av livet. Författaren talar här om att ”bli mer hel i själen” och en större upplevelse av enhet med allt liv.

Den här boken uppmuntrar och tar tillvara synen på trädgården både mer som något naturligt växande och som något mer anlagt och vårdat. Författaren berättar redan i början av boken att hennes första trädgård var en sten. Där liv uttrycktes på olika sätt under årstiderna. Det är en fin och rolig liten bild tycker jag, som kanske sammanfattar mycket av den enkla filosofi som boken vill ta fasta på och sprida vidare.

Boken har en vilsam, fin ton där texten flyter på ibland som ett slags vatten. Ibland med inslag av uppställda dikter på vissa sidor som också lyfter fram och bryter av. Det är ett visst sirligt ljus i dessa texter, i erfarenheten. Som gärna knyter ihop tiden, barndom, att hitta hem.
Också med ett slags vemod i detta stora allvar. Allvaret kan vara en stor tillgång, inte minst för de som kanske är mer uppe i varv och behöver en lugn men också seriös röst som visar fram denna möjlighet. Som talar om tiden, om livet, möjligheterna, men också det förgängliga, döden.
Allvaret kan bli belastande om det får för mycket tyngd. Jag tycker det ändå fungerar ganska bra här, även om jag gärna sett något mer inslag av en humoristisk ådra, en frigörande lättsamhet ibland också.

Med olika inspirationer, t ex från bibeln, Dag Hammarskjöld, poeten Baudelaire, Selma Lagerlöf och Hildegard av Bingen med flera, så filosoferar och funderar författaren tillsammans med sina många fina erfarenheter av naturen och trädgårdens livsrum.
Bilderna fyller sin roll på ett fint sätt, ofta med en speciell kreativ ton. Till exempel de som illustrerar på ett annorlunda och fantasieggande i stycket Skogskatedralen (!).
Den ständigt närvarande länken av inre samklang är avgörande och livsnödvändig och finner sina ritualer också i trädgården och naturens växelverkan. Men hon tar också upp mer konkreta övningar och hur ”mindfulness” kan praktiseras med trädgårdsanden.

Det är kopplingen mellan människan och det större livsrummet som hela tiden står i centrum där naturen kan vara och ofta är en ovärderlig länk för många. Inte minst i vår tid av många utmaningar, oro, stress osv. Att komma mer hem till sig själv. Och skapa sin egen trädgård, hur man nu vill att den ska se ut. Och också skratta och leka i denna trädgård. För det vill nog de olika gudarna!

(Några kommande inlägg fortsätter temat med "helande trädgårdar" genom två ytterligare titlar)

© Carl Mikael Matthis, SoulBooks. juli 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar