onsdag 29 april 2009

Nattlektioner - undervisning i högre medvetandetillståndFörfattare: Viola Petitt Neal och Shafica Karagulla
Förlag: Foinix
Publ. År: 1991. (På eng 1981).
Sidantal: 251. Inbunden
Datum: 1997
Rec. av: CMM

Det här är en omfattande och fantastisk bok, rik på många utvecklande tankar inom en rad ämnen inom medvetenhetsutvecklingen.
Författarparet, som var nära vänner, utförde detta projekt tillsammans som till slut resulterade i denna bok. Som titeln anspelar på utförs en form av undervisning på natten, som alla människor kan delta i. Viola Petit Neal, doktor i religionshistoria, kemist m.m., var den som uppfattade kontakten och utförde den. Hennes kollega Shafica Karagulla, medicine doktor med psykiatri som specialitet, ställde frågor och förde anteckningar samtidigt.
Neal gick in i ett tillstånd, precis vid insomningsögonblicket, som hon beskriver som “att gå igenom en slöja” (som också den engelska titeln tog fasta på - Through the curtain). I detta tillstånd, utan att gå i trans eller somna, kunde hon behålla sin medvetenhet och närvara på platser på ett annat medvetenadeplan.

Detta medvetandeplan var inte det "astrala" (eller emotionalplanet) som de flesta kommer till i sina drömmar nattetid. Det här är en högre del av mentalplanet. Där mottog Neal undervisning, främst i grupp, men också individuellt. Den undervisningen brukar kallas esoterisk.
Den handlar om människans möjligheter att utvecklas med sitt medvetande i en större omfattning. Boken visar på den fantastiska möjligheten för alla människor att delta i dessa undervisningspass under natten. Men också - som det uttryckligen betonas i boken - pågår denna undervisning även dagtid. Många människor är med om denna undervisning utan att minnas det.

Boken är fullmatad av intressanta, uppväckande och stimulerande idéer och kunskaper inom olika områden. Några exempel är: Healing, kristaller, telepati, kläraudiens (att höra på högre medvetandeplan), fysisk hälsa. Mycket handlar om den information som Neal får ta del av som behandlar jordens framtid (från omkring 1960), olika nyckelhändelser ur ett globalt, andligt perspektiv. En del av den informationen kan tyckas inaktuell idag, men är förbluffande nog lika viktig nu som då till stora delar.

Det gäller t ex den idag så uppmärksamma och ibland sensationellt formade informationen om det så kallade “fotonbältet” som omtalas både av forskare inom naturvetenskapen och av “forskare” inom medvetenhetsutveckling. På ett ställe (s. 230-231) beskrivs informationen om ett “eteriskt moln” som vår planet rör sig in, samtidigt som molnet också rör sig mot planeten. Detta refereras som en faktisk händelse som då tog sin början (1961). Om det är samma tilldragelse som det s.k. “fotonbältet” eller inte törs jag inte säga, men likheterna är slående. Det är mycket intressant att läsa denna information.

Även informationen om det som i boken kallas den “nya inrätningen” är mycket intressant. Det gäller hur många individer som inkarnerat (återfötts) efter 1960 har en annan möjlighet än tidigare generationer att direkt ta emot information och energi från ett högre medvetandeplan, det kausala själsplanet, till den fysiska hjärnan. Termen “inräta” kan man ha synpunkter på, även om man förstår översättarens idé. Detta är exempel i boken som vittnar om de tydliga framsteg som mänskligheten trots allt gör, även om mycket kan se mörkt och svårt ut för utvecklingen.

Överlag ger därför boken mycket kraft och inspiration för läsaren att stärka sig med. Dels genom informationerna, dels genom de “laddade” tankeformer som här “delas ut” genom belysningen av de olika tankeområdena.

För läsare som kan vara ovana vid den esoteriska världsbilden och den språkformen kan behövas att man sätter sig in mer i sammanhanget, även om Neals och Caragullas uppläggning är nära nog exemplarisk just för att nå många olika slags människor. Nattlektioner är en sann “brobyggarbok” som man läser om och om igen.

Boken är tyvärr slutsåld men kan eventuellt hittas via antikvariat (sök via www.bokborsen.se t ex). Den kan också laddas ner gratis från www.hylozoik.se


© Herkules Utb 1997, SoulBooks 2009.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar