måndag 13 april 2009

Ängalvakt och skyddsänglarFörfattare: Eileen Elias Freeman
Förlag: Solrosen
Publ. År: 1996.
Sidantal: 159. Inbunden.
Datum: 1997
Rec. av: CMM

Boken handlar om änglar och är uppbyggd av två olika slags text. Dels författarens egna tankar om änglar, om de finns, varför de finns etc. Dels av ett kapitel med sju olika berättelser från individer som upplevt att de på olika sätt fått mirakulös hjälp i en krissitutation av något de upplevde som änglar.

Änglar behandlas som ämne i alla religioner, i många kulturers konst och diktning, och beskrivs på många olika sätt. Synen på ängeln som en varelse som hjälper är dock ett genomgående tema. Det tycks också vara grundtanken i den här boken.
Förf. är dock medveten om att ingen varelse på ett högre medvetandeplan kan ta bort problem åt en människa, utan att vi som mänsklighet behöver lära oss själva att utveckla oss, utveckla vår kärlekskraft, så att vi kan stå på egna ben (s. 64). Samtidigt, menar förf, kan vi lära av och ta emot ovärderlig hjälp från änglarna i form av inspiration, energi, kunskap och vägledning.

Även om man inte håller med om allt, speciellt vad gäller vissa definitioner, t ex hur skyddsänglarnas funktion är uppbyggd och fungerar, är boken sympatisk. Det finns en genuin känsla hos förf. som smittar av sig i hennes entusiasm, henns ansträngningar och arbete med änglarna. Detta trots den ibland en aning för amerikanska “wow!”-tonen som på sina ställen drar ner helhetskvaliteten, i alla fall för min smak.

De personliga skildringarna är trovärdiga och engagerande och är exempel på många människors spontana upplevelser.
Att döma av antalet böcker, föredrag, kurser etc i detta ämne (speciellt i USA) - kontakt med änglar (och andra slags överfysiska varelser) - ökar antalet människor som får liknande typer av upplevelser. Till denna överfysiska hjälp räknas också andra sorters hjälpinstanser förutom änglar. Det kan vara svårt för de flesta av oss att avgöra var hjälpen egentligen kommer ifrån. Det är förmodligen något som kommer klarna med tiden.


© Herkules Utb 2006, SoulBooks 2009

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar