måndag 13 april 2009

Budskap från mästarna - Finn kärlekens kraft i ditt liv

Författare: Brian L. Weiss
Förlag: Forum
Publ. År: 2001
Sidantal: 323. Inbunden
Datum: 2001
Rec. av: Mikael M

Det här är den senaste uppföljaren i serien av Brian Weiss, den amerikanske psykiatern som kom att engagera sig i tidigare liv som en orsak till många människors problem. Brian Weiss var, enligt honom själv, en stelbent och mycket naturvetenskapligt skolad psykiater. Han kom att börja arbeta med tidigare liv därför en av hans patienter “halkade” in i ett tidigare liv som förklaring på hennes till synes obotliga, långvariga depression. Sedan dess har Weiss hjälpt tusentals människor genom sin lätt hypnotiska metod där upplevelser från tidigare liv, men även från barndomen, tydligen fungerar som befriande och läkande.Den här boken är liksom de tidigare skriven med en passion för ett större livsperspektiv där andligheten inte handlar om någon trosform utan om ett gemensamt livsvillkor för människan som uttrycker sig bland annat genom döden och vad döden är för något. Weiss är noga med att ta avstånd från förenklingar av andlighet och kunskap om tidigare liv. Han menar att många mediers användning av “röster från andra sidan” lätt kan missbrukas och missförstås. Samtidigt menar han på att dessa kanaler mellan livsdimensioner är en realitet som vi alla har tillgång till, på ett eller annat sätt, bara vi förmår att upptäcka fler sidor hos oss själva och inse livets mångfaldighet. Det kan vara t ex genom intuition, det kan vara genom drömmar, det kan vara genom andliga upplevelser.

Det kan framförallt vara, menar Weiss genom att vi blir mer närvarande och inser vårt ansvar i livet. Där spelar kärleken en avgörande roll, menar han, för vår förståelse och mognad.
Boken är fylld av personliga skildringar, framförallt från Weiss kurser där ofta flera hundra människor deltar samtidigt. Det är ofta gripande skildringar som Weiss låter oss ta del av, där livets mysterium med dödens närhet blir en realitet som inte behöver bara vara skrämmande, för många kanske t o m storslagen och därmed berikande. Det är en inspiration, stark i stunden, som också kan leda vidare till ett djupare studium av livslagar och den egna erfarenheten.

För den som läst de tidigare böckerna är denna bok ändå lite mattare. Den är lite tyngd av amerikansk självhävdelse, lite mer utsatt för upprepningar. Det är ändå små ifrågasättanden i jämförelse med de ofta förlösande upplevelser av läkande kraft som Weiss delar med sig av från sin rika erfarenhet.

© Herkules Utb 2001, SoulBooks 2009

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar