måndag 13 april 2009

Det finns en önskan - historien om Edgar Cayce

Författare: Thomas Sugrue
Förlag: Reincarnation books
Publ. År: 1993
Sidantal: 397. Pocket
Datum: 2001
Rec. av: Carl M


Edgar Cayce är känd av många, men ofta på ett ganska diffust sätt. Många vet att han var något slags medium. Men sedan är det inte så mycket mer. Den här boken hjälper oss att få en bred insikt i vem denne person var och vad han gjorde. Detaljrikedomen i skildringen är mycket stor, och påminner snarare om en roman än en “torr” biografi. Jag tycker det ofta är spännande att läsa boken, inte minst för att den ger en så stark fläkt av tidsandan från denna period i amerikanskt samhällsliv före, under och efter depressionen på 1930-talet.

Cayce hade flera upplevelser av en andlig dimension redan som barn. Han beskriver ett möte med en ängel, som avgörande för hans framtida gärning. Han fick också tidigt upplevelser av att ha “översinnliga” (eller snarare extra-sensoriska) förmågor. Han insåg vid ett tillfälle som barn, efter att ha somnat på en bok, att han efteråt kunde innehållet utantill. Dessa upplevelser var både till stor glädje men också stort bekymmer. Upplevelserna var i början skrämmande och uppfordrande för honom. Cayce var nämligen djupt kristen. Sedan barnsben läste han bibeln om och om igen. Han hade samtidigt en bred tro, på Kristus, på den mänskliga kärleken, som blev en del av hans filantropiska mission. Cayce var också väldigt enkel och vardagsnära. Han älskade att fiska och pyssla med sina örter och i sin trädgård. Hans arbete med människor var alltid förankrad i en stor ödmjukhet och tacksamhet.

Att läsa denna skildring av en man som arbetade så hårt för sina ideal är ofta mycket inspirerande. Cayce använde sin förmåga att kunna “läsa” av människors problem och sjukdomar på ett starkt konstruktivt sätt. Han var ett så kallat “transmedium”, dvs inte medveten om den information han gav. Men enligt en källa (nämnd i boken “Nattlektioner”) var Cayce inget “vanligt medium” (som lätt tar in egna tankar och önskningar) utan hade en “reell kontakt”. Han leddes av en grupp från en högre livdsdimension som guidade “läsningarna”, som de kallades. Dessa läsningar genomfördes alltid på ett strikt vetenskapligt sätt där allt nedteckandes och flera personer ofta var medverkande.

Cayce blev under sin levnad utsatt för till synes oändliga prövningar, inte minst från samhällets etablissemang och läkarvetenskapen. Han hade en mycket hård uppväxt och blev mycket slagen av sin far. Ändå vilar det ett starkt försonande drag över alla hans erfarenheter, goda som dåliga.
Cayces projekt, som ofta drevs av mer eller mindre godhjärtade personer i hans närhet, många läkare eller etablerade affärsmän, fungerade dels som andlig undervisning och personlig utveckling där hans omtalade profetior var en del, dels som direkt hjälp till människor med svåra sjukdomar.
Då, redan under Cayces levnad, startades en stor mänsklig vision. Först i mycket blygsam omfattning, men på sikt under flera mycket mödosamma försök skapades en verksamhet som bar fram mycket kunskap omkring alternativ till skolmedicinen, hur olika sjukdommar och åkommor kan behandlas.
Idag är Cayces arbete en stor stiftelse med enorma mängder nedteckat material och många olika böcker.


Mer info om Edgar Cayce på svenska på nätet:
• http://www.reincarnationbooks.se/index.html (tel: 0451-515 08)
• Edgar Cayce Center: http://www.edgarcayce.se.


© CMM, (Herkules Utb 2006), SoulBooks 2009.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar