torsdag 18 februari 2010

5 böcker om personlig utveckling

Här skriver jag om fem böcker i samma veva (varav två titlar är av Robbins med mycket liknande upplägg). Detta helt enkelt för att dessa titlar har en gemensam grund; den personliga utvecklingen. Detta framförallt med materiella mål i fokus, även om den mänskliga naturen, utveckla egenskaper och positiva tillstånd, också har en stark grund.
Dessa författare har också en annan sak gemensamt, men i lite olika grad sinsemellan. De har alla en existentiell, i vissa fall också mer uttalat andlig syn, på livet.

Det genomgående för dessa fem böcker, är att man tror väldigt starkt på hur tankens kraft kan förändra allt och också skapa i princip vad som helst, även om det uttrycks på lite olika nivåer.
Att detta i många fall kan slå över i en övertro eller missförstådd tro på tankens "mirakulösa" kraft där man missar själva poängen med att snarast skapa ökad medvetenhet, är inte så erkänt i dessa kretsar.
Dessa tekniker och trosformer har i vissa fall sina rötter i olika kristna tankeskolor som Christian Science och andra riktningar från USA under 20-talet, då dessa metoder började ta form mer på massnivå. Det är också något som många fortsatt idag, t ex Louise Hay, genom andra kyrkoformer i USA.

Det är förstås ingen slump att detta har skett och det har absolut sina goda effekter, t ex att träna den personliga viljan att överkomma svårigheter, att se det goda och ljusa i allt, att ha tålamod och inte låta sig nedslås i motgångar, att bygga sin karaktär osv. Samtidigt är dessa tekniker - just tekniker.
Människan i utveckling behöver också lära sig lyssna till sitt eget inre, vad som är sant och rätt att skapa, inte bara gå efter sina tillfälliga begär i stunden. Då kan det personliga skapandet lätt slå över i självcentrerat och snarare på sikt hindrande effekter än att bidra till en större utveckling.

Samtidigt har dessa metoder ofta (men inte alls alltid, och inte i alla moment) en sund känsla av att vilja bidra till människors frigörelse, till deras självständighet och allmänna utveckling i världen. På så sätt är dessa riktningar, som tar alltmer tydlig plats i dagens västerländska samhällsform sedan ett antal år, också ett uttryck för en demokratifråga. Människor blir mer medvetna om sin möjlighet att skapa sina liv så som man verkligen vill.
Ju tydligare denna avsikt är i ett helhetssammanhang och ju mer den kan förankras genom människans större natur på ett själsklart och sunt sätt, desto mer kan dessa verktyg användas för ett större syfte.


© CMM feb 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar