måndag 8 februari 2010

En ny vår med SoulBooks - där själen mötet det personliga

Hej allihop!

Nu har det varit ett längre uppehåll här på sidan. Det var jul och sedan har det rullat på.
Vi har inte så mycket direkt nya böcker eller filmer att skriva om just nu. The Living Matrix-filmen kan vara lite extra intressant. Den kommer ut i mars och vi har sett den en gång och ska skriva om den snart.
Det är framförallt det vi verkligen berörs och engageras av som vi vill berätta om, som ger lite extra, när så är möjligt.
Men jag tar ändå upp en del andra titlar här som kanske ändå intresserar olika grupper av läsare vad gäller nytänkande och mänsklig utveckling.

Jag har läst en hel del, men också bläddrat igenom ett större antal böcker om just personlig utveckling under årens lopp, inte minst senaste tiden. Där är grunden mycket hur vår tankekraft, men också inre vägledning, intuition etc, kan användas för utveckling. Dessa böcker är dock mer personligt inriktade. Och inget fel med det, så länge de inte blir alltför egoistiskt inriktade.
Samtidigt väcker det flera frågor, tycker jag. En fråga som återkommer är var de djupare visionerna och engagemanget för världen finns någonstans hos många av dessa perspektiv? Det är underligt på sitt sätt att inte fler böcker skrivs som beskriver fler samband med hur nytänkande och utveckling hos individen också påverkar och skapar positiv förändring i världen.
Det finns andra frågetecken också, som jag i vissa fall passar på att belysa och reflektera över i olika sammanhang när vi tar upp olika böcker.
T ex kommer en längre recensionsartikel med hela fem olika titlar kring just "personlig utveckling" som jag samlat ihop för att skapa ett mer enhetligt intryck av just denna genre.

Det finns också andra slags perspektiv, "alternativ" personlig utveckling kanske man kan kalla det för, som sätter in den egna personen, våra behov och vårt välbefinnande som människor i ett större sammanhang. Det är mycket av de perspektiven som våra egna böcker har kretsat kring, att bygga bron mellan det personliga och det mer omfattande opersonliga, själsliga.
Det är även om klivet från de mer allmänna, ofta mer materialistiska och personlighetsinriktade sklidringarna blir stort för den som är van att enbart tänka i dessa banor vad gäller "personlig och andlig utveckling".

Vi får se vad detta år och denna vår kan bjuda på i bokfloran!
Ha det bra,

CMM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar