fredag 19 februari 2010

Affirmationens tro - kan bistå ett fördjupat tänkandeFörfattare: Louise Hay
Titel: Jag kan det – mer levande med affirmationer
Förlag: energic
Publ. År: 2004 (2003 på eng)
Sidantal: 95. Kartonnage. Med CD-skiva
Datum: feb 2010
Rec. av: CMM


Louise Hay känner många till inom nytänkar-branschen. Som jag skrivit om tidigare, är Hay idag en äldre dam med en lång erfarenhet bakom sig som vägbanande och hjälpande pionjär inom området "förverkliga ditt liv".
Dessa många olika komponenter av att styra sitt liv mer så som man vill och önskar har hon lagt upp genom sin absoluta tro på och praxis av affirmationer. Affirmationer bygger på positiva sändebud till vårt enklare undermedvetna, men också vårt vardagsjags tankar. Det är många andra metoder, t ex kognitiv psykologi som använder denna teknik, att sända förstärkningar av det egna jaget och skapa mer självtillit, livskraft etc inom sig på så sätt.

Om detta nu verkligen förändrar oss i grunden är en annan fråga som man kan diskutera. Men affirmationer och tankens kraft är förstås en realitet som vi kan använda för att vända negativa tankar om oss själva, om vår omgivning och vår värld.
Vi kan välja våra tankar och känslor, är budskapet som många förespråkare för denna typ av personlig utveckling har som sitt främsta uppdrag.

Och det också med sin rätt, som dagens utveckling visar hur dessa tankebanor i olika former idag genomsyrar alltmer av en vardaglig, enkel psykologi som människor ändå tar till sig alltmer.
Sedan hur vi kan använda denna kunskap i en djupare förlängning med ett mer existentiellt och omfattande mentalt perspektiv är en annan sak i många fall. För visst är det så att dessa affirmationer kan bistå förändring, men det verkar också behövas djupare omvandling hos en människa för att hon ska kunna ta nya steg i sitt medvetande. Det handlar inte bara om att utföra en materiell handling, t ex som man kanske varit rädd för tidigare, eller som man velat uppnå, t ex en högre inkomst eller att få en bra nära relation. Utan förstås om att förändras inifrån sig själv.

Hays bok är mycket enkel och upplagd efter allmänna områden som hälsa, goda relationer, kärlek, självförtroende osv. Den är tryckt med röd text, av någon dunkel anledning, som dels gör den väldigt svårläst tyvärr, dels ger boken ett aningen leksaksaktigt intryck.

© CMM, feb 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar