fredag 9 oktober 2009

John of God - helande genom tro och ljus, och genom smärtfri "andlig operation"

Titel: John of God - den brasilianske healern som hjälpt miljontals människor
Författare: Leffler och Cumming
Förlag: Ica bokförlag (Forma Publ.)
Publ. År: 2008
Sidantal: 218. Inbunden
Datum: Okt 2009
Rec. av: CMMDet finns många goda healers i världen. För healing kan vara så mycket. Det är dels handpåläggning, att överföra energi som läker sjukdom och obalans. Men det är också att ge kärlek, stöd, förståelse, värme osv. En god terapeut är på sitt sätt en healer. En läkare, en lärare, en socialarbetare, ja, egentligen vem som helst som stöttar och bidrar till sin omgivning, kan vara en healer, en helare.

Bilden från Brasilien från Pat Bars hemsida

Den här boken handlar om en man som upplevde sig kallad att ge till människor av sina helande förmågor, João Teixeira de Faria, ofta kallad för John of God. Han säger dock själv, uppges det i boken, att han hellre vill bli kallad ”John, the medium”, ”John – mediet”. Och han påpekar omigen, att hans gåvor är inte hans. ”Det är alltid Gud som helar”.


För han är en healer som använder en tradition som medium i sin läkandegärning. ”Medium” här innebär att han låter vissa kända ”andar” som tydligen i många fall varit läkare i tidigare liv verka genom sig. Även helgon, framförallt Ignatius av Loyola, grundaren av jesuitorden på 1500-talet, har en framträdande roll här. Healingscentrat är framförallt tillägnat honom och bär hans namn, Casa de Dom Inácio.Detta slag av mediumskap ska ses i en latinamerikansk- och shamansk tradition, inte den västerländska, som jag tolkar det. Mediet går in i en sorts trans och överlämnar sin kropp åt de väsen som opererar och läker genom honom. Själv är han helt omedveten om vad som händer.
Operationerna är ibland direkt fysiska, med små fysiska sår som uppstår vilka oftast läker extremt fort efteråt. Men tydligen är de andliga (eteriska) operationerna mest vanliga. De mer fysiskt påtagliga utförandena är till för att människor ska ”tro”, har mediets förmedlare sagt. Många människor behöver fysiska ”bevis”.
Egentligen kan alla helas i sitt liv, bara de är redo för healingen, vilket kräver en inre process av mognad och växande. Det handlar inte bara om den fysiska kroppen, återkommer budskapet till i boken.

Detta slags helande är för många förstås något väldigt märkligt. Och just transtillståndet är något jag kan tycka är svårsmält och snarast förlegat. Det finns flera aspekter där, en är att mediet är så utelämnat.
Men de flesta verkar uppleva detta som en trosfråga, att ha tillit. Och hur man än vill tolka detta, är resultaten från miljontals människors helanden, i tusentals fall från obotliga eller omöjliga fall enligt läkarvetenskapen, ett klart tecken på att något extraordinärt sker här.
Mediet João är också djupt kristen katolik, men har samtidigt en spiritualistisk livsssyn. Hans livssyn är dock främst styrd av öppenhet för alla religioner, alla raser. Alla människor är välkomna till denna ”helandets by”, Abadiânia, utanför huvudstaden Brasilia i Brasilien, där all behandling är helt gratis.

João Teixeira de Faria startade sin roll som helare efter en inre kallelse då han var 16 år. João var från början mycket fattig och livnärde sig och sin familj med många tunga, fysiska slags arbeten. Han följde i sin fars fotspår och blev skräddare. Som ung fick han senare ett jobb inom militären som skräddare. Men hans rykte som medium och helare kom fram, fastän han försökte dölja det på grund av tidigare förföljelser, och han hjälpte flera att botas där. Detta ledde till det annorlunda förhållandet för en healer, att bli anställd av armén som botare - !

Under 50 år har han och hans växande krets av medhjälpare tagit emot mängder av människor från alla världsdelar. 8 miljoner besökare är en siffra som anges i denna bok som mottagit healing, ofta i direkt form eller genom de stora gemensamma gruppsamlingarna. En annan bok uppger att det är 15 miljoner. Även om det ”bara” skulle vara några miljoner, med de resultat som tagit plats, skulle det vara något sensationellt för det allmänna medvetandet och inte minst läkarvetenskapen.


Många sessioner och operationer filmas eller fotas. Vetenskapsmän och läkare bjuds in för att undersöka och ta del av arbetet. Många läkare och sjuksystrar och andra verkar också på centret. Många forskare, politiker, filmstjärnor osv kommer hit för att inspireras och också ibland läka. Flera TV-team som BBC, Discovery Channel, ABC primetime, New Zealand TV och Irish TV har besökt Abadiânia för att dokumentera den mirakulösa healingen. Ändå är hans gärning relativt okänd.

Kontakten med ”andarna” verkar samtidigt vara av olika typ och med olika förmågor. En del av dessa väsen, som något olyckligt översatts direkt med ordet ”entitet”, (”varelse”), verkar vara mer omfattande än enbart de angivna helgon och läkare som sägs stå bakom dessa operationer och helanden. Ljusfenomen och starka energier verkar vara ofta förekommande, vilket kan tyda snarast på ett mer omfattande samarbete som tar plats här.

Många människor kan uppleva denna kallelse, speciellt i vår uppvaknande tid, men som ett mer inre tillstånd (inte som ett ”medium”). Och få kanske kan följa det så starkt redan i unga år eller omsätta det i praktiken på ett mer konkret sätt, för att hjälpa andra.
Det kan tyda på en stadig förankring av detta slags medvetande inom denne person. Många vi känner till i historien som verkat som så kallade ”mystiker” eller kallats för ”helgon”, har haft sådana inre uppvaknanden och inre visioner som de känt sig tvungna att följa. Och det som beskrivs här är också ett levande exempel på en mystiker som verkar. Här är tjänandet av människor, av helheten, av ”Gud”, det som står i ständigt fokus.

Det finns också flera intressanta perspektiv kring hur denna typ av verkan också tycks ha flera större syften att sprida energi och högre andlig kraft, dels i Brasilien, men också för Latinamerika och kanske också i världen i stort. Där får mediet João fungera som en länk i en vidare mening med sina olika anknytningar för de i Latinamerika vanliga traditionerna av både folklig shamanism och katolsk religion. Detta kan vara redskap för att dels föra samman människor av olika slag, dels att luckra upp dessa traditioner i samhället.

T ex berättas kort om hur João blivit förföljd av både polis och andra, inspärrad och slagen otaliga gånger. Hur detta också skedde när han vid ett första tillfälle skulle besöka Peru 1991 och att det var peruanska läkarförbundet som stod bakom detta. Men João hade med sig en stab av egna läkare och advokater som hjälpte honom att bli frisläppt. Och hur han sedan istället fick både polisiär och militär hjälp. Detta bl a för att det blev folkstorm, många ville få healing, vidröra Joãos kläder eller kropp. 20 000 människor kunde delta och många fick healing och operation under de fem dagar besöket ägde rum.Det här är en bok som inte tog tag i mig först, fastän jag kände mig starkt intresserad. Jag hade nämligen fått in energin innan genom en person som min fru hade mött som varit där. Det var på så sätt detta kom i vår väg, genom energin.
Kanske berodde det på att boken är ganska styltig i sitt språk. Om det i sin tur beror på översättningen är oklart, men det känns som författarna inte är riktigt vana vid att författa.
Boken fungerar ändå, men får nog ses mer som ett slags dokument över denna gärning, vilket ju också är dess avsikt vad jag förstått. Det finns flera andra böcker om denne healer och en av dem ska vi återkomma till här på sidan.

I berättelserna från olika personer som varit med om olika till synes mirakulösa tillfrisknanden från olika sjukdomar blir boken dock mer tydlig och får en starkare ton.
En man, en psykiater som varit på healingcentret många gånger med sin familj, men förkastat och hånat det man gjorde där, dog senare efter flera hjärtattacker. Han dödförklarades av läkarna, men kom att vakna upp igen, som mediets kontakt tydligen sagt. Det är en gripande historia som berörde mig starkt, bland många andra.

Här berättar också flera av dem som är nära João och aktiva i den enorma verksamheten, som nu mer fungerar som en stor organisation av tätt samverkande funktioner och grupper.
T ex finns en grupp av ”medier”, som de också kallas, som är frivilliga ”ljusarbetare" kan man nog kalla dem för. De mediterar varje dag i olika pass och tar ner ljus och energi i ett rum bredvid själva healingsalen där tusentals människor varje dag tar del av healingsessionerna på scenen. Dessa människor, cirka 50 personer åt gången, bidrar till healingen och till att ”andarna” kan verka lättare, men de får också själva höja sin inre frekvens.
Här ser man ett av flera exempel på den andliga disciplin som råder på stället, som är till för att gynna alla, även jorden i denna tid av förnyelse. Det handlar här alltså inte om några ”medier” som ska förutsäga något om framtiden, utan alltså mer om att fungera som en andlig kanal för energi. Detta känner många av oss till som läser detta, kan jag tänka, även om vi har andra ord för det.


Det här är en bok som kan fungera som inspiration och stöd för många människor, tror jag. Dels för de som vill utöka sina perspektiv på hälsa, vad som är möjligt, på sin egen utveckling och omvandling. Också de som vill utforska och lära mer om den alternativa, men också allmänna medicinens möjligheter.
Dels de som har olika sjukdomar, som kan öka sin tro på mening och tillfrisknande. Och det inte minst i ett andligt perspektiv, att själv också kunna expandera sitt eget medvetande och skapa större livsförståelse för sitt öde, som flera i boken också delar med sig av.
Men också överlag för människor som är sökande, som vill och önskar bekräftelse på sambanden mellan det fysiska livet och andra världar.


Vi kan här inspireras att förstå litet av att den fasta fysiska materien inte bara är det som människan uppfattar den som, något ogenomträngligt fast. Att den fysiska kroppen inte är ett ”hinder” egentligen för att uppleva den andliga ”dimensionen” eller för att skapa läkande genom högre energier.
Denna kontakt finns uppenbarligen även i det fysiska rummet, i kroppen hos alla människor, men i en annan frekvens (de eteriska nivåerna). Detta är bokens förmedlade och ofta gripande erfarenheter ett bevis för och något som vi alla kan uppleva på en rad olika sätt själva, var vi än är, på vårt eget sätt.
Även om detta inte blir direkt förklarat i boken på något sätt, vilket kanske skulle kunna haft sina poänger, så är det nog många läsare som tar till sig detta budskap genom känslan i första hand, genom att ta del av dessa förlopp av helande som träder i kraft.

Att denna healingkraft finns inom alla människor, som John of God eller mediet João också påpekar.


(En ytterligare recension av en annan bok om ”John of God” kommer snart här på sidan. Det är den första boken som överhuvudtaget gavs ut om denne person och hans arbete, som nu finns också på svenska)

(Jag kanske också återkommer till några andra reflektioner angående detta område på bloggen Nya Tiden. Ämnet kring "transmediumism" (och överlag mediumism) kan vara knepigt, eftersom det finns många falluckor här. En annan mycket seriös, tillsynes mycket givande person som var transmedium var Edgar Cayce. Cayces trans och de kunskaper som förmedlades genom honom sägs ha kommit från en grupp av läkare från ett högre medvetandeplan (inte det astrala planet, som är så vanligt annars vad gäller mediumism överlag). Det tycks alltså finnas olika stadier av denna typ av överföring, något som också kan vara verksamt här ovan.)


© CMM SoulBooks, okt 2009.


Saint John of God 1495-1550

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar