fredag 18 januari 2013

Soul Body Fusion – ett sätt att förena kropp och själ


Titel: Förena kropp och själ – med Soul Body Fusion
Författare: Jonette Crowley
Förlag: ICA bokförlag
Publ. År: 2012
Datum: Jan 2013
Rec. av Nina MatthisJonette Crowley är en andlig lärare, eller ledare som hon hellre kallar sig, inom det nyandliga fältet sedan 1980-talet. Bl.a som Reiki-lärare. Hon är amerikanska, men har rest en hel del, bl.a i Skandinavien, och haft olika kurser i andlig/själslig utveckling. Hon har även tagit med grupper till gamla energiplatser runt om i världen, mediterat och omvandlat gamla låsta energier på dessa platser. Vilket är ett rätt så vanligt sätt att resa och arbeta inom dessa kretsar där man tänker i ”energier” och ”medvetande”. Man är inriktad på en ny och mycket positiv tid för mänskligheten – där förändringen startar inom var och en.

I den här boken berättar Crowley en del om sina resor runt om i världen. Hon känner sig lite som en andlig Indiana Jones, säger hon, och beskriver några av sina spännande resor, bl.a till Rumänien, Afrika och Malta. Crowley känner sig vägledd till dessa platser. Hon har inre kontakt med två icke-fysiska lärare, och hon verkar trygg i sin roll som andlig inspiratör och förmedlare.

Men den här boken handlar inte om resor i huvudsak. Syftet med boken är att sprida den metod som hon själv arbetar med, och som hon kallar Soul Body Fusion. Det är en enkel metod, där en person kan stödja en annan att ta in mer av själens helande energi i kroppen. Det är en väg till välmående, helhet och sammanhang, enligt Crowley. Energin från vår egen högre medvetenhet kan ju, som många vet, vara ”magisk” om man vill kalla det så.

Personligen kunde jag bara nicka och instämma när jag läste om Soul Body Fusion, eftersom det är så som min man och jag har arbetat sedan tidigt 90-tal. Även om vi använt andra namn för det. Så för mig är denna bok ett härligt igenkännande och en glädje över att vi är allt fler som upptäcker och arbetar med själens naturliga, helande och utvecklande energi.

Crowleys nyfikenhet och goda vilja genomsyrar boken. Hon är en dynamisk dam som tycks känna sig manad och även lite ”utvald” att driva sitt andliga arbete framåt. Vilket framgår i boken. Ibland hajar jag till inför hennes ohämmade självmedvetenhet, men så kommer jag ihåg att hon är amerikanska. Amerikaner har ju en sådan framtoning, både inom andliga och materiella kretsar. De är liksom födda med den mentaliteten. Och tur är väl det, så att väsentlig information verkligen når ut.

Crowley är bra på att uttrycka sina tankegångar; de insikter som hon fått under sitt andligt fokuserade och utforskande liv. Och om sin metod. Hon har gjort egna före-efter undersökningar med Soul Body Fusion-sessioner med mycket goda resultat. Och hon refererar till olika forskare, bl.a inom kvantfysiken och biofysiken och tar upp adekvata jämförelser och upptäckter. Det här är en enkel, bra och lagom spännande bok för att väcka intresse och insikt kring själens helande verkan på oss som individer. Något som vi alla, när som helst, har fri tillgång till.

© Nina Matthis, SoulBooks, Jan 2013. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar