söndag 7 mars 2010

Att tänka positivt och attrahera det bästa


Titel: Attraktionslagen – så får du den att verka till din fördel
Författare: Esther o Jerry Hicks
Förlag: Ica
Publ. År: 2008 (2006 på eng)
Sidantal: 207. Inbunden
Datum: feb 2010
Rec. av: CMM


Jerry Hicks berättar i början av denna bok att han under många år, var han än gick, hade med sig en lista på frågor om livet och meningen som han önskade få svar på. När han träffade sin blivande fru Esther och det visade sig med tiden att hon kunde verka som ett slags medium, var hans lycka gjord, tycks han vilja uttrycka.
Detta par har blivit mycket populära i USA och kanske också i andra länder, bl a genom sina många böcker och filmer och framträdanden om hur människan kan skapa i princip vad som helst genom sin tro, sina tankar och sin personliga vilja.

Esther hade ett starkt motstånd mot ”medier och andar” först, berättar hon, men när paret kom i kontakt med ett känt medium i USA, sattes hennes egen process igång. Beskrivningen i boken av hennes slags inre genombrott kändes fin, genuin. Frågan som dyker upp hos mig var dock vad det var som fick henne att tolka det som att hon var kontaktad av ”andar”? Istället för att se det som ett slags inre uppvaknande, t ex en själskontakt?

Det får mig att tänka på att en hel del människor som kanske inte upplevt sin egen inre kontakt på andra sätt innan, mer konkret och kanske också i ljuset av en större insiktsbas, kan kanske lätt tolka det som händer dem som att det sker genom ”andar”.
Esther Hicks började då kanalisera en grupp lärare som kallar sig ”Abraham”. Vilka dessa är, i vilket sammanhang de verkar osv, framkommer inte vad jag kan se i boken.
Esther säger att hon går i trans, att hon på ett ögonblick är borta, och istället är det dessa andar som talar genom henne.
Samtidigt verkar det inte riktigt stämma, för Esther är tydligen närvarande ändå.

Så kanske det ändå inte handlar om transmediumism här, vilket i så fall känns positivt tycker jag. Att helt överlämna kroppen och rösten och medvetandet åt en annan varelse tycks inte vara tecken på en så väldigt hög nivå av andlighet i sig. Helt enkelt därför det inte befrämjar vår medvetenhetsutveckling och dessutom sliter väldigt på mediet.
Att få råd, stöd, vägledning av andra, är förstås något gott som vi kan ha stor nytta och glädje av. Det är samtidigt upp till var och ens eget ansvar hur vi ska förstå det vi hör från andra.
Det finns mer sanna, tränade, genuina kanaler och andliga vägledare idag. Men också många som, avsiktligt eller oavsiktligt, inriktar sig på det astrala och renodlat illusiva.

Det är därför mycket viktigt att träna sig i urskillning i denna tid och framförallt lära sig lyssna på sin egen "inre röst".
Frågan om olika medvetandenivåer är därför mycket viktig att undersöka och lära sig mer om. Både för sig själv, men också i denna ”djungel” av tjänster som bara tycks öka i vår tid.

Svaren på Jerrys frågor, som här presenteras, är oftast lätt sirliga, lugna, välmenande, med en sorts harmonisk energi.
Det var denna harmoniska energi som först berörde mig i början av boken. Den kändes givande och jag blev glad av den först.
Sedan tar det materiella budskapet så stor plats, att det är svårt att uppleva energin på samma sätt, tyvärr.
Även om dessa tankegångar på sina ställen är uppbyggliga och genuina, så blir det ganska smalt.

En sådan genuin och praktisk tanke, är förstås att vi alltid har nytta och glädje av att, som jag kallar det för, höja frekvensen i våra egna tankar. Dvs undersöka våra tankar och se vilka sorts tankar vi egentligen har glädje av, och vilka som vi behöver förändra. Att vi kan välja våra tankar och tänka med ett större mål, tänka med glädje och kärlek för andra.
Vi kan tänka i positiva termer för vår egen del för att skapa hälsa, framgång och utveckling och detta påverkar förstås vårt nu, men också vår framtid. Det är det som här menas med att ”få attraktionslagen att verka till vår fördel”, antar jag.
Men vi behöver förmodligen inte bara tänka på ”vår fördel” i sig, utan snarare samverka med livet, med vårt eget högre jag, att ge vidare av de goda krafterna. På så sätt skapas också gensvar och positivt skapande.


På bloggen Nya Tiden tar jag upp olika tankebanor kring innebörder "tankens kraft" och ”attraktionslagen” (se här t ex: 1, 2, 3, 4). Dessa tankar behöver inte kopplas samman med denna bokrecension, men för den intresserade kan det vara givande med fler perspektiv.


© CMM SoulBooks, mars 2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar