söndag 9 maj 2010

Ändra kostvanorna - öka hälsan, glädjen och kraften i din familjFörfattare: Ninka Bernadette Mauritson
Titel: Kärnfrisk familj - så gör du
Förlag: Langenskiöld
Publ. År: 2010 (2009 på dansk)
Sidantal: 236. Kartonnage. Färgbilder
Datum: maj 2010
Rec av: CMM


Det här är en glad bok av en glad kvinna, mamma och hustru, som bestämde sig för att ändra sitt och familjens liv genom kosten.
Deras två barn hade allergier, eksem och astmadiagnos. Ena barnet hade också starka aggressioner, koncentrationssvårigheter och kunde inte gå på vanligt dagis. Båda barnen hade sömnsvårigheter. Hennes man var "multiallergiker" och överviktig. Överlag hade familjen mycket kämpigt med ofta förekommande bråk och trötthet.

Alla dessa olika symtom säger sig författaren ha kunnat förvandla genom att lägga om kosten och därmed deras levnads- och hälsovanor. Boken handlar om hur man kan göra det som familj och vad det ger för effekter.
Det handlar om att ta bort sockerprodukter, ta bort gluten, pasta, vanligt vitt mjöl, och äta nyttigare överlag, t ex ta bort kemiskt framställd mat. Också om träning och att överlag öka välbefinnande, glädje och ökad livskraft.
Här tas också upp olika sociala frågor, hur man kan bemöta omgivningens frågor när man lägger om kosten t ex. Och att man kan behöva ta pauser från den västerländska livsstilen med ständigt jäktande och uppkoppling via mobil och nät.

Boken är väldigt energiskt upplagd med en entusiastisk, färgglad lay-out, levande med många bilder på familjen och andra som berättar om deras vedermödor med kosten innan och resultaten efter omläggning.
Man blandar boktextens gång, uppdelad i spalter, med recept, ständiga tips och test. Det kan bli ganska mastigt, lite för mycket av allt det goda ibland. Men läsaren får sålla själv.

Det är en ganska dansk känsla i boken, vilket är trevligt och bidrar ytterligare till att bokens innehåll utstrålar enkelhet och fria val.
Det här är ingen pekpinnebok, upplever jag. Samtidigt har boken en sorts pådrivande kraft, som kan vara uppbygglig för de som behöver det, medan andra kan tycka det blir lite mycket.
Jag själv har inte personligen något behov av att bli "frälst" på scheman och matlösningar överhuvudtaget. Att äta mindre socker (så litet som möjligt) är bra, känner jag, i alla fall periodvis. Att lämna det vita mjölet och inte äta kött är inte så dumt heller. Här förordas att man prövar själv och upptäcker vad som passar ens kropp och behov.

Boken står på "barnens sida", på "familjens sida", vilket känns rättvist i ett samhälle som bygger till så stor del på och också befrämjar snabb konsumism och teknisk framställning av föda. Detta göder också dessa levnadsvillkor där fortfarande litet utrymme ges (eller tas) vad gäller alternativa hälsostilar, även om det blir allt bättre.
Här tas t ex upp att barns utageranden och övertrötthet kan bero på överslag av socker eller att barnet t ex inte tål gluten. Att man därför inte ska försöka "uppfostra" barn på traditionellt sätt (stränga regler, straff osv). Det kan helt enkelt bero på dåliga kostvanor, menar man här.
Det är också perspektiv som blir allt vanligare idag och som säkert har sin goda grund. Inte som lösning på alla svårigheter och alla känslor som uppstår i en familj eller i ens liv. Men det kan nog hjälpa en del. Och det skadar ju inte att pröva, på sitt eget sätt, som det passar en själv i sin familj.


© CMM SoulBooks, maj 2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar