söndag 10 februari 2013

Översikt av länders styrelseskick - en god tanke på väg


Författare: Andreas Bågenholm
Titel: Styrelseskick i elva länder + EU
Förlag: Liber
Publ år: 2012 (16:e upplagan)
Sidantal: 227. Limbunden, mjuka pärmar.
Rec datum:  januari 2013
Rec av: CMM

Det här är en bok om olika former av lagstadgad, konstitutionell politisk makt och dess strukturer i elva länder och dessutom en överblick av EU. Det är en bok som främst riktar sig till studenter inom statsvetenskap och samhällsvetenskap. Och för den allmänt intresserade av dessa frågor som ett praktisk redskap, får man förmoda.

Det här är ju ingen bok man sitter och försjunker i utan snarast använder som en praktisk handbok i dessa länders styrelseskick. Länderna som tas upp är de nordiska; Norge, Danmark och Finland. De stora västmakterna USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike. Ryssland och Kina och Indien. Och Brasilien har fått ersätta tidigare utgåvors kapitel om Egypten. EU har ett eget kapitel också.
Författaren går i början av boken igenom de olika definitionerna av styrande och olika synsätt, t ex hur demokrati och diktatur kan förstås och värderas. Och också hur dessa begrepp fått alltfler förskjutningar och tillägg.

Just denna fråga uppmärksammades nyligen i samhällsdebatten (inte i denna bok dock), när den svenska regeringen och den moderate försvarsministern hade uppenbara svårigheter att redovisa den officiella ståndpunkten kring vilka regler som gäller för svenska affärsutbyten med en diktatur. Där använde man sig politiskt av det man kallade ”svårigheten att definiera” vad en diktatur innebär. Detta i samband med svenska vapenaffärer med Saudiarabien.
Det är viktiga och intressanta frågor och det är inte bokens syfte att skapa diskussion eller insyn i dessa perspektiv.

Boken tillhandahåller en bakgrundshistoria för varje land som tas upp vad gäller dess utveckling av sina konstitutionella styrelseskick. Detta ger en mycket praktisk och intressant överblick.  
Ett exempel på länders ofta långa väg att försöka skapa demokrati med sina principer för folkligt inflytande genom val och medbestämmande är USA, vars konstitution från 1789 tydligen är den äldsta fortfarande verkande i världen. Jag blev lite förvånad över den uppgiften, och fann det intressant.

Att man har svårigheter att efterleva och genomföra de goda ideal som denna konstitution och andra liknande visioner målar fram kring människors lika värde etc, är förstås ett genomgående drag för alla demokratier och styrelseskick. Och även för de former som inte anses som traditionella demokratier, t ex styrande monarkier eller andra system med god folklig förankring. Något som författaren också nämner i början kan anses av västvärlden utgöra en negativ innebörd, medan för det folket har ett helt annat värde och en god funktion.

Det är en av bokens idémässiga tillgångar tycker jag att här får man, i en mycket strukturerad form förvisso med tabeller och förkortad, koncentrerad information, ändå en sorts enkel bild av länders ansträngning och vilja till gemensamma värden och en hållbar vision. Det finns något underbart i denna kraftsamling och goda avsikt, trots alla svårigheter och undermineringar där de mänskliga kvaliteterna ännu inte alls håller måttet.

Sann, genomlevd och förankrad demokrati är därför fortfarande på många sätt framförallt en god tanke för hela vår värld där inga länder egentligen nått den ultimata stadsformen. Men världens, som författaren säger, ”brokiga skara av länder” och deras utveckling både för sitt självständiga uttryck och samtidigt i alltmer gemensamma och beroende uttryck i världens utveckling, fortsätter förstås hela tiden. Precis som gruppers och individers utveckling förändras skapar länder hela tiden nya steg av uttryck till liv, till förhoppningsvis allt bättre livsvillkor för ”folket” och för gemene mans växande, genom gott styrande och ökad lagförståelse.

© C M Matthis, SoulBooks, jan 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar