fredag 6 april 2012

Edgar Cayce om vibrationer – kraft i rörelse


Författare: Kevin J Todeschi
Titel: Edgar Cayce om vibrationer – kraft i rörelse
Förlag: Reincarnation Books

Publ år: 2008
på svenska (på eng första utg. 2007)
Översättning: Gun Olofsson
Sidantal: 106. Limbindning.
Rec datum: apr 2012
Rec av: CMM

Edgar Cayce var en amerikansk kanal som under början av förra seklet verkade som andlig kanal. Han kunde försätta sig i ett slags ”sovande” tillstånd där han tog emot information kring olika mänskliga livsbehov och utvecklingssammanhang. Detta gällde inte minst området av hälsa och fysisk balans. Men också andra områden (för mer info och tidigare inlägg om Cayce och olika perspektiv kring hans gärning, se nedan)

Tydligen är det alltfler som forskar i och använder Cayces material för att vidareutveckla och använda olika tankebanor som han förmedlade. Det gäller psykologer, forskare, tänkare och överlag folk i allmänhet. Och som tar upp ett ganska annorlunda perspektiv, nämligen kring vibrationer. Hur materia, medvetande och energi (eller rörelse) samspelar för att skapa utveckling. Det gäller ju inte bara i vår fysiska värld, även om människan lätt kan tro det, utan i alla världar, genom hela livsperspektivet.

Därför är det här är en bok som lockade mig med sin lite annorlunda infallsvinkel. Det är förstås en ganska ”smal” bok. Men inte desto mindre angelägen. Upplägget fungerar genom vissa utvalda textavsnitt från Cayces ”readings” läsningar. Närmare bestämt baseras boken på de specifika 2 500 sessioner där området av vibrationer behandlas. Man antecknade nämligen noggrant allt Cayce kom att förmedla, material som sedan sammanställts och bevarats i ett stort arkiv i Virginia Beach i östra USA. Det var också där han och hans familj verkade under lång tid och där Cayce-stiftelsen nu ligger.

Det är en ganska enkel text, vilket också har flera fördelar. Basen i resonemanget är att all materia har sin specifika vibration. Och all materia utgår också från samma livskälla. Och att om en vibration kommer ur balans, t ex genom människans obetänksamhet och okunnighet av olika slag, så skapas obalans och ohälsa. Vibrationen kan dock återskapas till sin sanna natur, i samklang med den vibration som mer övergripande utgör enhet eller harmoni, som skapar hälsa, välmåga, glädje osv.
Cayce som var djupt kristen, förmedlar många av dessa kunskaper i samband med begreppet ”Gud”. Som en beskrivning av en bakomliggande allomfattande, kärleksfull och vägledande livsenhet. Även om detta går och också ofta kan vara lämpligt att beskriva mer omfattande och nyanserat, så förstår många människor den grundtanken.

Boken tar upp olika områden av helande där kroppens och psykets behov av ny samordning av vibrationerna behövs. Också tas upp flera av Cayces förmedlade uppfinningar av rent teknisk apparatur som kan användas för dessa ändamål. Här tas också upp hur platser, namn, siffror och mycket annat har sin specifika vibration.

Det här är en spännande och också viktig kunskap. Denna kunskap, i sin grund tidlös, har kommit tillbaks i vår tid genom olika så kallat ”alternativa” grenar inom hälsa, helande, mänsklig och själslig utveckling. Överlag kan man se healing som en direkt form av återskapande av det naturliga vibrationsflödet, i fysiska kroppen och också i övriga höljen. Det finns t ex en amerikansk läkare. Richard Gerber, som jag tänker på spontant som var en av de tidiga sammanställarna och grundförmedlarna i vår moderna tid av denna kunskap.

Ett litet citat som avslutning från boken: ”Enligt Edgar Cayces readingar är det ett primärt syfte i livet att utveckla medvetenheten för att bli mer samstämd med vibrationerna hos den enda kraften, som satte all skapelse i rörelse från första början.”
Och lite längre fram, från en av readingarna: ”…för materia är ett uttryck för ande i rörelse”. Något som den mänskliga vetenskapen alltmer börjar hitta fram till, inte minst genom kvantfysiken och den nya biologin. Allt är en enhet och all materia är rörelse eller energi som skiftar form utifrån denna enhet (eller kvantfält).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar