torsdag 26 juli 2012

Att sluta med ursäkterna. Och leva mer fullt ut det du vill inom dig.


Författare: Wayne Dyer
Titel: 
Slut på ursäkterna. Bryt vanemässiga tankemönster
Förlag: Ica
Publ år: 2011
Sidantal: 234. Inbunden.
Rec datum: juli 2012
Rec av: CMM

Wayne Dyer har under många år varit aktiv inom området av personlig och andligt växande och är en av de pionjärer inom nytänkande och helhetsmedvetande som varit med länge.
Han har skrivit en mängd böcker varav flera var stora framgångar i början av hans karriär. Jag minns jag läste om honom för många år sedan, att han också jobbade otroligt hårt för detta genom att åka runt i USA till alla möjliga radiostationer och marknadsföra sin bok med väldig frenesi. 
Med åren har han nog blivit mycket lugnare och mer trygg i själv och sitt budskap. Och som han berättat om många gånger, mer trygg genom sin andliga insikt som vuxit fram.

Hans intresse och engagemang för Tao te Ching (av Lao-tzu, som kan vara densamme som Konfucius, Lao-tzu anses nämligen mer mytisk än verklig av många), förde honom till en ny nivå av sökande, att finna en djupare frid och visdom i sig själv, har han berättat om. 
Denna andliga resa, i honom själv men också genom hans arbete med att tala och föra ut denna kunskap genom åren, har tydligen också hjälpt honom i att befria sig från alkoholism. Det var något han berättade om i filmen och seminariet som vi skrev om tidigare här på SoulBooks (http://soulbooks.blogspot.se/2009/12/film-change-your-thoughts-change-your.html).

Temat med utgångspunkt i Tao te Ching återkommer också i den här boken. Men fokus här går samtidigt mer åt Dyers tidigare böcker med ett vardagsnära resonemang hur vi kan få och också skapa stöd i att ta mer ansvar för våra handlingar. Vad vi vill i våra liv, att vara mer sanna, att lita på vår inre röst, och hur vi därmed kan omvandla våra hinder. Och detta har han sammanfattat i titeln, att vi kan träna oss i att upphöra med olika ursäkter, att inte ta våra behov, vår längtan och insikt på allvar och utvecklas mer. 
Dyer bygger upp sitt resonemang genom 10 stycken tankeprinciper som börjar med ”Medvetenhet” och går igenom flera kvaliteter och grunder för vår mer varaktiga lycka, livsglädje, hälsa och förverkligande. Den andliga medvetenheten, den om alltings gemensamma grund och respekten för allt liv, bildar en klar och vacker röd tråd genom boken.

Wayne Dyer har ett behagligt, enkelt tonfall som så ofta. Det känns som att han talar till människor där de är. Han vågar dela med sig av sina egna tillkortakommanden, men också framsteg i livet av växande på ett rättframt och varmt sätt. Det är en glädje att ha honom med på den fortsatta resan på jorden i den här tiden.

©C M Matthis, SoulBooks, juli 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar