tisdag 11 september 2012

Nå fram med ditt budskap


Författare: Jesper Klit
Titel: 
Personlig genomslagskraft
Förlag: Liber

Publ år: 2012
Sidantal: 244. Limbunden med mjuka pärmar.
Rec datum: sept 2012
Rec av: C Mikael Matthis


Den här boken handlar om hur du, jag, vi alla, har ett budskap. Som vi vill förmedla, på ett eller annat sätt. Detta menar författaren, Jesper Klit, specialist på kommunikationsfrågor och hur människor kan föra fram det de vill säga. På ett slagkraftigt och effektivt sätt.
Han menar att vare sig vi jobbar som en politiker, en företagsledare eller en  dagischef eller var vi nu befinner oss i livet, har vi behov av att lära oss kommunicera vårt budskap och våra intentioner allt bättre.

Det kan låta som enbart reklam, att bli en duktig marknadsförare. Men så enkelt (eller svårt snarare, i sin torftighet) är det inte. Det handlar heller inte bara om att ”överleva” då man måste hålla ett föredrag. Utan om en större helhet. Klit tar upp sju praktiska grunder som han presenterar med en gång i bokens början. Här praktiserar han i och med det en av bokens, och hans eget, viktigaste budskap; att tydliggöra det vi vill säga på ett tidigt stadium.
Andra viktiga och ofta bra och intresseväckande grunder som formuleras här, handlar om att hitta vår genuina ton, att renodla vårt budskap, att tänka på och förstå vårt kroppsspråk, tonfall, ögonrörelser osv.

Klit som är dansk med långvarig erfarenhet från området att guida och coacha sina kunder, kryddar sina kunskaper med många erfarenheter ur sitt eget liv. Ofta blir det på ett roligt och underhållande sätt, med en undervisande knorr. Också smart upplagt så att vi som läsare ska känna att vi också kan själva.
Det finns en tydlig ”dansk energi” i boken som jag gillar; lite mer rättfram, men inte burdus, lite mer självsäker, men inte okänslig.
Där kanske den ”knutna näven” som bokens omslagsbild – och som förmedlas först av allt - kanske missar en aning vad gäller budskapet. Kraften i innehållet och hos förmedlaren, ledaren, givaren, ska förstås kunna stå själv och vinna utan överdriven symbolik eller anspänning. Det är en ytterst liten invändning i förhållande till bokens många goda uttryck.

Och det är just helhetsandan som blir en av bokens flera starka poänger, att Klitt verkar trovärdig i sitt engagemang, med sin lust och sin energi. Det är inte bara ”smartness”, något som också tas upp på ett ställe kring hur viktigt det är att vara genuin och sann i sin framställning.
Det handlar då också om närvaro, att låta den egna rösten komma fram. Att tro på sig själv, men också lära sig mer om hur vi alla delar ett livsutrymme som egentligen bara kan berikas av våra förmågor och erfarenheter. 

© C M Matthis, SoulBooks, sept 2012.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar