måndag 7 januari 2013

Läk ditt inre genom healing och förändring av dina gamla programmeringar


 Författare: Alexander Lloyd med Ben Johnsson
Titel: 
Healingkoden
Förlag: Ica
Publ år: 2011
Sidantal: 287. Inbund.
Rec datum: Jan 2013
Rec av: C M Matthis


Den här boken vill ge dig som läsare en enkel healingmetod som du kan använda själv i ditt eget liv. Metoden som kallas ”healingkoden” består av vissa enkla praktiska redskap för energiöverföring. Det är synnerligen enkla healingtekniker som framförallt byggts upp genom fyra grundmoment. Dessa aktiveras via händerna som placeras på fyra områden på kroppen, alla i den övre regionen mot eller på huvudet. Samtidigt förordas också bönens kraft och här ges vissa enkla, allmänna bönerader eller tankeformer som används i samband med healingen.

Största delen av boken handlar om hur denna metod fungerar genom människans större livsinkoppling, en större verklighetssyn. Där vi som människor egentligen söker utveckling genom energi. Författaren Lloyd är doktor i psykologi och naturmedicin och menar att allt läkande har sin grund i energin och hur denna livskraft kan flöda fritt i framförallt vårt nervsystem.
Författaren menar att begreppet ”stress” ligger bakom alla sjukdomar, svårigheter och lidande vi möter som människor. Genom dessa healingtekniker menar han och hans medförfattare, dr Johnson, (otydligt hur mycket är skrivet av en person?) att 95 % kan botas av alla problem. Man menar att man har vetenskapligt validierat de positiva effekterna. 

Healingkoden består på många sätt av välkända tankeformer kring hälsa, framgång och hur man kan förbättra sitt liv. Dessa tankebanor som tas upp här, är ju knappast nya på något sätt. Ändå framvisas de som ”revolutionerande”, på äkta amerikanskt manér. Det behöver inte vara fel, men jag kände mig klart skeptisk först.
Trots riskerna med att denna bok påminner väldigt mycket om andra liknande snabbhets-metoder och faller i dessa fällor, tycker jag ändå att här finns vissa inslag som ger boken en sorts djupare autencitet. I alla fall att undersöka mer av innehållet och dess effekter, om man så önskar. 
Det är dels författarens förankring i sin framställning, som jag upplever som talar för detta. Båda författarna har själva sökt ökad utveckling och lösning på sjukdomar och tycker sig ha lyckats med det genom detta synsätt och denna healing.

Det är också den energi som jag spontant fick in stundtals, som jag upplevde som intressant. Även om man inte vill ”köpa paketeringen” i sin helhet - ett förskräckligt ord som beskrivning, men som ändå kan ha sin rättmätiga funktion ibland – kan man hämta inspiration och motivation här tycker jag.
Och även om man inte är direkt intresserad av healing i sig eller av denna trosform med bön, kan man ha glädje av dessa tankebanor kring hälsa och ökad frihet på ett övergripande sätt. För hur man än vrider och vänder på det, är det grundläggande för vår hälsa och utveckling hur vi tänker våra tankar. Och hur vi kan frigöra hindrande djupgående mönster i vår person, både emotionellt och tankemässigt.

© C M Matthis, SoulBooks, januari 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar