torsdag 21 juni 2012

”Bättre affärer” med digital marknadsföring?


Författare: Martin Deinoff
Titel: 
Var bra! Hur du lyckas i den digitala ekonomin
Förlag: Liber

Publ år: 2012
Sidantal: 266. Kartonnage.
Rec datum: jun 2012
Rec. av: CMM


Den tekniska framväxten stannar inte av. Något som denna bok har som ett av sina huvudbudskap. Hur den mänskliga ekonomin och drivkraften till affärer och verksamheter blir alltmer sammanvävd med denna teknologi, inte minst via nätet. Och hur många grenar som vördats som ”heliga” inte längre kan vara det på samma sätt, t ex inom reklambranschen. Helt enkelt därför en allt starkare värdeförskjutning uppstått, människor värderar saker och tjänster annorlunda nu än förr.

Boken börjar med en kort, förenklad tillbakablick hur den traditionella industriella affärsverksamheten vuxit fram. Och hur denna nu alltmer avlöses av den datoriserade och på andra sätt alltmer uppsnabbade, förenklande tekniska världen.
Författaren, civ ing i botten, kallar sig också visionär och är rådgivare inom kommunikation och digitala medier. Han är också van föreläsare. Hans grundbudskap tycks vara att denna tekniska utveckling är bara av godo, men att allt fler måste inse detta och våga följa med i det flödet, informationssamhället.
Med boken vill han påtala dessa möjligheter också för att göra affärer och ta nya andelar på sin marknad, mycket genom nya grepp inom marknadsföring, kommunikation och utbyten via nätet.

Och hur denna marknadsföring på många sätt skiljer sig från äldre, traditionell typ, t ex tv-reklam som författaren tar bestämt avstånd från. Det är också något som andra sagt tidigare, t ex reklam”gurun” Philip Kottler. Det vi ser idag, är också att alltfler användare-konsumenter helt enkelt väljer bort traditionell reklam.
Ändå fortsätter den marknaden producera så som den alltid gjort. Och det är där problemet ligger. Tekniken i sig, hur fantastisk den än är, skapar inte ökad medvetenhet hos människor. Nya bättre vanor, mer miljöförståelse, mer frid, bättre relationer osv. Därför kan ökad teknikanvändning enbart i sig knappast vara en långsiktig lösning. 

Kanske har författaren också tänkt på detta och därför byggt in en litet större värdemässig bakgrund i boken. Att det går ut på att ”vara bra”, som ju även är bokens något malplacerade titel. Denna uppmaning handlar om att idag behöver affärsaktörer av alla de slag slipa sina kvaliteter än mer. Inte bara yrkesmässigt, utan också genom nytt tekniskt kunnande inom produktutveckling men kanske framförallt genom förståelse för och applicering av kommunikation över nya gränser och med nya medel.
Men bara ökat tempo, förbättrad teknik, mer bekväm levnadsstandard, mer miljöutsläpp etc blir nog ingen människa lycklig eller mer skarpsynt av i sig. Däri ligger också bokens ”problem” kan jag tycka, att den inte tar upp ett litet större verklighetsperspektiv vad gäller de utmaningar vi står inför. Människor behöver utvecklas själva snarast för att kunna hantera sin värld allt bättre.

Visst, författaren blundar inte helt för högaktuella och kompromenterande svårigheter t ex hur tekniken används också för kontrollerande maktsyften, t ex alltmer övervakning. Eller ett annat ”hett” område som tas upp är upphovsrätten, inte minst inom musikbranschen, där många slåss för mer reglering av fildelning och nedladdning. Här tycks författaren ha en mer frisinnad, diffus inställning att äganderätten inte behöver ha så stort värde. Det har både sina fördelar men också klara nackdelar med ett sådant resonemang. Det handlar nämligen inte bara om inkomst som kan förloras, som eventuellt i många fall kan uppvägas av andra intäktskällor, som Deinoff tar upp flera exempel på. Det handlar också om präglingen av själva den unika framställningen, skapandets värde.  

Det här är en bok som jag förmodligen inte dragits till rent spontant om jag sett den i en bokhandel. Samtidigt var jag nyfiken på den i förlagets utgivning. För det är ett spännande ämne på sitt sätt, om inte annat som tidsfenomen. Och även om värdegrunden i ett större livsperspektiv är ganska tunt, så är tonen saklig, professionell inom sitt område. Boken är fylld av en enkel, men uttalad och stundtals medryckande entusiasm.
Boken ger många tips för de som vill lära sig mer om affärsmöjligheter via kommunikation och de nya medierna. Ibland kanske genom lite förenklade perspektiv. Men också ofta med en framåtanda inom affärsvärlden och med ett genuint driv. Som jag tror - och hoppas - samspelar med grunden för boken; att vilja gynna människors egenvärde och kraft att skapa goda förändringar.


© C Mikael Matthis, SoulBooks, juni 2012.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar