onsdag 13 juni 2012

Engagerande och intressant om ledarskap och dess grundvalarFörfattare: James M. Kouzes och Barry Posner
Titel: Ledarskapets sanningar
Förlag: Liber

Publ år: 2011
Sidantal: 138. Kartonnage.
Rec datum: juni 2012
Rec. av: CMM

”Ledarskapets sanningar” kan låta som en aningen pretantiös titel. Men varför inte ta ut svängarna om man ändå ska skriva om ämnet? Jag ville undersöka litegrann om denna bok verkligen kunde samla dessa ”sanningar”. Jag blev faktiskt positivt överraskad. 
Sedan vet jag inte om dessa "sanningar" är helt huggna i sten. Men boken ger intryck av ett gott samlat syfte och är klart engagerande. Författarna har en bakgrund som professorer i ledarskap i USA.

Boken är upplagd med 10 stycken ”sanningar” som olika kapitel. Sanning nummer ett handlar om att ”du gör skillnad”. Dvs att vi enligt förf ska kunna påverka vår livsmiljö och våra villkor. Genom att uppleva att vi kan bestämma över våra liv. 
De tar upp ett fint exempel på en flicka i fjärde klass som startade tidigt med att engagera sig i värnandet av vår miljö. Hur hon efter att svar uteblivit från brev till presidenten, engagerade allt fler i sin omgivning. Genom olika utbyten med bl a reklamfirmor på sikt (gratis, som pr) kom hennes idé, organisation och syften, att spridas över hela USA. Snart hade denna idé också vuxit till en internationell rörelse som idag har över 500 000 unga medlemmar. Själv avgick hon vid 17 års från ordförandeposten för att som hon menade yngre krafter skulle sköta skeppet. Skön bild.

Detta som exempel på hur en enskild individ kan göra mycket bara man bestämmer sig och är uthållig. Också som prov på det egna ledarskapet. Förf menar (som de flesta gör som behandlar ledarskap), att vi alla har nytta av att utveckla våra ledarskapstalanger. Att vi alla är ”en ledare”, i våra egna liv. Exempelvis som förälder, i våra visioner, i våra uppgifter 
Förf använder en 30-årig forskningserfarenhet med olika resultat som bakgrund till boken. Ett sätt man använt sig av för att vaska fram mer kunskap och inblick i ledarskapet, dess värden och vad människor också upplever som viktigt hos en ledare eller chef, är att man intervjuat människor. Det har man gjort varje år och sammanställt ett visst statistiskt material som grundval. Man har i många fall intervjuat människor som själva inte är chefer eller ledare. Också med olika åldrar, yrken, kulturell bakgrund etc. Platsen för dessa intervjuer har skett i många olika länder runtom världen, men samtidigt med ett övervägande fokus på USA.

Så här har vi alltså en bredare referensgrupp som ger sin syn. Och en av huvudfrågorna är vilken kvalitet som man anser viktigast för en ledare/chef. Man har fått välja på 7 stycken av 20 olika mänskliga egenskaper utsatta med endast en benämning, ett ord. Det som förf tar fasta på här, är den kvalitet som toppar dessa undersökningar över tid. Och det är förmågan att vara ”ärlig”. följt av "framsynthet". "Inspirerande" och "kompetent" kommer på tredje och fjärde plats.
Det visar sig att detta resultat också stått sig genom alla år man gjort denna typ av undersökning. Vilket man betonar är mycket speciellt. En aspekt på det, är att trots förändringar i sammanhanget av ledarskap (dess kontext) med olika tidspåverkningar, ändå är de fyra mest uppmärksammade kvaliteterna som värderas stadigt. Att fokus i vår tid styrts alltmer mot webben, ny teknik och utbytet genom moderna medier, tycks inte direkt påverka behoven av dessa kvaliteter hos chefer.

Boken är bra upplagd; komprimerad, lättöverskådlig, ändå levande med en förhållandevis ganska personlig ton. Det märks att förf ansträngt sig att vaska fram det de tycker är viktigast. Tonen är amerikansk med den både härligt positiva framåtandan, men ibland också lätt ytligt förenklade perspektiven. Här tycker jag det blir en bra balans ändå. Sakligheten skapar en god grund, vilket kan vara bra i den ibland överdrivet flåsiga ledarskapsentusiasmen i dessa sammanhang.


© Carl Mikael Matthis, SoulBooks juni 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar