lördag 23 november 2013

Att frigöra kraft och inspiration för dina mål och din inre utveckling


Författare: James Arthur Ray
Titel:  Harmonisk rikedom. Attrahera det liv du alltid drömt om.
Förlag: Ica
Publ år: 2008
Sidantal: 449. Inbunden.
Rec datum: Nov 2013
Rec av: C M Matthis


Omslaget pryds av författaren själv som en fager Tom Jones eller någon annan solbränd framgångssymbol. Jag menar inget nedvärderande med det. Men man kan ju se det litet skämtsamt också tycker jag. Det är den traditionella amerikanska stilen vi vant oss vid och som många författare (eller förlagen kanske är mer rättvist att säga?) även i Sverige senaste decennierna också apat efter alltmer med att låta författaren själv, om denne är tillräckligt känd vill säga, ta framkant på omslaget.

Jag tycker kanske det är lite synd på innehållet att göra omslaget så stereotypt. För den här boken har flera trevliga, goda och vad jag kan uppleva, härliga kvaliteter. Om du tror att den bara handlar om traditionellt, enkelspårigt framgångstänkande, att bara ”bli rik” så kan det hända att du misstar dig rejält.

Boken har nämligen en andlig grundsyn. Författaren berättar om sitt sökande, bland annat genom resor och upptäcksfärder bland olika urbefolkningar och i olika traditioner, t ex träning hos olika shamaner. Författaren har med tiden dock snarare hittat sin egen väg än anammat en specifik tro eller lära. Det han lär ut här handlar i första hand om att hitta sig själv, sin egen inre kontakt och kraft, att tro på sig själv.

Där har ”pengar” eller framgång sin betydelse för att genomföra våra visioner och våra liv, så som världen ser ut i denna epok. Men det är inte själva syftet eller meningen i sig, som jag tolkar författaren.
Det är kanske därför titeln, även på engelska, är satt till ”Harmonisk rikedom”. För rikedom mätt i materiella ägodelar, pengar, status osv, vet ju de flesta att det i sig inte leder till långvarig, sann lycka eller framgång. Snarare att leva ett harmoniskt liv. Men där pengar och materiella tillgångar förstås kan ha sin goda innebörd och berika livet, om vi kan använda dessa på rätt sätt.

Författaren har sin lite egna, men samtidigt ganska amerikanska framdrivande stil. Det är nästan som han höll ett föredrag när han skriver, får jag en känsla av. Han har som en liten dialog med dig som läsare, ställer små retoriska frågor då och då, som han förstås svarar beredvilligt på.
Denna stil som jag kan tycka är onödig och ofta drar ner en text, kan här ändå kännas ok och även ibland ganska underhållande. Det är med glimten i ögat författaren håller sitt driv i texten på det här sättet, så tolkar jag det i alla fall.

Boken innehåller många goda råd och praktiska förhållningssätt kring hur vårt eget medvetande är grunden för ett mer lyckosamt liv. Detta även i termer av ekonomisk frihet. Detta tar sig uttryck i en ganska energisk atmosfär som ibland känns lite mer inlärt påklistrad och uppvarvad, men också i sin helhet äkta engagerad och inspirerande. 
Men det handlar också om att inte blunda för svårigheterna, poängterar författaren. Han menar att det är en av människans stora illusioner, att tro eller enkelspårigt vilja att livet bara ska vara enkelt och en "räkmacka". 
Han menar samtidigt att vi snarast kan använda dessa utmaningar i vår vardag som vi möter för vårt växande. Det är en del positiv "krigarenergi" i detta, förmodligen med inspiration från shamantraditioner, som tar sig uttryck här.     

Även denne författare är ett exempel från boken och filmen The secret där han medverkat tidigare. Denne vill tydligt dock visa på ett djupare samband mellan ett genuint inre eller andligt förhållningssätt och att ytliga materiella mål inte är själva grunden i sig.
Den här boken går inte igenom så mycket själva teknikerna för visualisering och inre skapande i sig, utan bygger mer på författarens ordflöde av lust, intresse och vilja att dela med sig.

 (Om du vill läsa fler recensioner om samma tema – tankens kraft, inre skapande, förverkligande m m – kan du använda denna länk) http://soulbooks.blogspot.se/search/label/tankekraft

© C M Matthis, SoulBooks, nov 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar