fredag 29 november 2013

Febrilt nätverkande bästa utdelningen för goda relationer?


Författare: Per Magne och Lucia Forsberg Severed.     
Titel: Så blir du en framgångsrik nätverkare. Bättre relationer ger bättre resultat.
Förlag: Liber förlag

Publ år: 2013
Sidantal: 141. Mjuka pärmar.
Rec datum: nov 2013
Rec av: C Mikael Matthis


Ja, det är frågan. Och går det att lära sig ”nätverkande” genom att läsa om det? Kanske, kanske inte. Jag tycker jag läst dessa ofta ganska upptrissade tips i olika sammanhang ett bra tag nu. Och visst är det bra att få dem samlade mer konkret i en lättfattlig, överskådlig och pedagogiskt riktig bok som denna. Men hur långt sträcker sig resultatet i verkligheten, kan jag undra?
Det är oftast en god tanke som står bakom dessa otaliga handböcker som vill lära oss något nytt. Det beror lite på vad författarna kan ge oss för extra energi och fånga för nivåer av livet som verkligen attraherar, tänker jag. Inte bara information, fint uppradade tekniker, formulär att fylla i (gäsp), som upplägget ofta är i dessa typer av böcker.

Bokens syfte är förstås att inspirera dig som läsare att tänka mer tydligt kring nätverkandets goda sidor och praktisera dem mer aktivt. Vad får man ut av att nätverka? Jo, inte bara kontakter som kan vara trevliga i stunden, utan också möjligheter i sitt yrkesliv. Detta är nog bokens i alla fall första centrala fokus. På så sätt blir det en aningen platt och mer krass utgångspunkt i sitt mer karriärsinriktade och självcentrerade syfte. 

Om du är och minglar till exempel rekommenderar författarna att du samtidigt ska ha koll på andra intressanta personer i ögonvrån, så du snabbt ska kunna hoppa över till någon som ger dig fler fördelar. Nja, hur roligt låter det? Och skapar det verkligen en respektfull ton för andra som borgar för djupare kontakt? Känns ytterst tveksamt.

Samtidigt betonas här relationernas allmängiltiga men också ytterst specifika värde. Detta inte minst i företagsvärlden där människor med dessa ofta medfödda kvaliteter av nätverkande och ”bry sig om”-anda, att kunna se och länka människor samman, påverkar och bidrar till företagens sanna funktionella värde.
Här finns en fin liten historia om en kvinna vars förmåga att knyta samman och motivera många personer i ett företag verkade mycket bakom kulisserna, men utan att riktigt inses av företagsledningen. När hennes chef byttes ut till en person som inte alls förstod detta språk, gjorde det att hennes plats blev inskränkt och hon slutade på företaget. Detta i sin tur ledde till att företaget ganska snabbt började tappa sin kraft och sina kunder och förlorade intäkter.

Det som jag tänker här är att dessa kvaliteter och egenskaper är så otroligt viktiga överlag i samhället, inte minst i de små vardagliga situationerna inom till exempel en familj eller i vänskapsled. Och hur detta i sig bidrar till en större helhet av växande.
Detta kan också ses som vanligt sunt förnuft. De flesta inser på någon nivå att vi vinner på att ge till andra, för det bidrar ofta till att vi själva blir bra behandlade och får tillbaks av det goda. Det är ett slags ”bondskt förnuft”. Det är också en kosmisk lag, men då under förutsättning att vi ger mer "från hjärtat", det vill säga med en äkta avsikt. 
Boken tar också upp detta men kanske lite mer uträknat vad gäller fördelar med nätverkande. Egentligen behöver man inte nödvändigtvis kalla det för ”nätverkande” med dess specifika ”signalsystem” via mingling, att ”räkna ut” vilka kontakter som ger bästa fördelarna, att vara aktiv på nätet via facebook, twitter, linkedin (som författarna själva säger sig vara omåttligt förtjusta i).

Dessa mediekanaler har förstås flera goda sidor, men jag tycker de är också övervärderade vad gäller genuint nätverkande, vilket ju är att skapa verkliga och långsiktiga relationer. De flesta kontakter odlas förmodligen ändå mest tillfredställande ”IRL” (”in real life”).
Som författarna också poängterar på ett annat ställe, att deras flesta egna kunder och uppdrag har uppstått genom att de blivit rekommenderade av andra. Det vill säga, deras fördelar har blivit sedda och uppmärksammade av andra som funnit dem trovärdiga och äkta, och därför kan de rekommenderas. Detta tar också författarna upp som ett reellt värde i boken. Kanske man skulle kunnat ha tagit detta område ännu ett steg?

Eller när författarna nämner som hastigast ett tema som centralt för väldigt många människor, kanske en egen iakttagelse (?), när man säger att de flesta människor önskar hitta sin plats i livet. Inte bara som en bekräftelse i stunden, utan på ett djupare plan, även existentiellt, tänker jag. Där betyder våra relationer väldigt mycket.

© C M Matthis. SoulBooks nov 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar