onsdag 25 februari 2009

Behaving as if the god in all life mattered

Författare: Machaelle Small Wright
Förlag: Perelandra
Publ. År: 1997 nyutgåva (första uppl. 1987).
Sidantal: 267.
Datum: 1997
Rec. av: Carl M

Den här boken är inte så känd i Sverige och har tvyärr ännu inte översatts, trots att den verkligen skulle behövas bli läst av svenska publiken.
Boken är den första av förf. och är en självbiografisk skildring. Den är upplagd i två huvudavdelningar. Den första berättar om hennes svåra barndom med mycket lidande med en alkoholiserad mamma och en pappa som överger henne och hur hon som mycket ung klarar sig på egen hand. Den andra delen handlar om hur hon kommer i kontakt med en andlig dimension utan att direkt ha sökt den. Hon blir kontaktad av ljusvarelser, som hon snart upplever är änglar. Hon hör dem och tror att hon är psykiskt sjuk, något som är vanligt bland många människor som inte haft någon som helst kontakt med högre medvetenhet innan de får upplevelser av fler verkligheter.

Därefter följer en intensiv inre träning där hon får öva upp sin intuition, sitt inre seende men också sitt praktiska kunnande. Hon får nämligen lära sig hur hon kan odla växter, grönsaker, blommor på ett helt nytt sätt, i samverkan med naturens krafter.
Det handlar inte om att förf. fungerar som ett medium eller att hon föreställer sig kontakten, utan det tycks vara en genuin kontakt. Hon får lära sig hur varje växt och grönsak, ja, egentligen alla former i vårt liv, har ett naturväsen som styr det. Hon lär sig kommunicera med t ex sallads-väsendet, men också med djur som annars förstör grödan. Hon gör avtal med alla levande varelser och kan på så sätt rättvist fördela naturens gåvor och samtidigt bygga upp sin odlande verksamhet. Resultatet är fantastiskt och chockerande. Hon börjar snart förstå att hon kommit i kontakt med en helt annan dimension av livet. Denna dimension är dock inte avskild den fysiska verkligheten, utan snarare parallell.

Författarinnan är en jordnära, humoristisk och praktisk person och boken vittnar om ett genuint intresse för den mänskliga vardagen och hur den kan utvecklas till förmån för alla. Där är, enligt förf. den medvetna och grundade kontakten med änglar (devor) och naturväsen av central betydelse för vår samverkan med varandra, med vår planet och vår framtid.

Förf. engagemang och kontakt med naturväsen påminner mycket till sin essens om boken Findhorns Trädgårdar med bl a Eileen Caddy, en av stiftarna av det praktiskt andliga Findhorn-centret i Skottland. Där har förf. också varit flera gånger och föreläst.
Hennes arbete på farmen Perelandra i USA har utvecklats till en stor verksamhet med må¨nga förgreningar idag. Bl a har man utvecklat ett eget hälsoprogram med framställda blomessenser i samarbete med änglarna och naturväsendena. Det finns fler böcker av förf., bl a en praktisk trädgårdsbok.


© Herkules Utb 1997. SoulBooks 2009.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar