måndag 16 februari 2009

EQ - Känslomässig intelligens på jobbet

Författare: Hendrie Weisinger
Förlag: Forum
Publ. År: 1998
Sidantal: 231
Datum: Maj 2000
Rec. av: Carl M

Begreppet “EQ” - emotionell intelligens - är ett så gott som grundlagt begrepp nu i många delar av samhället. Allt fler företag, samhällsorganisationer och privatpersoner inser betydelsen av den känslomässiga kompetensen hos personalen. Många skilda forskningsområden är överens om det hälsosamma i att utveckla den känslomässiga kapaciteten, något som gäller alla människor. Ändå är dessa tankar än så länge mest avancerade i teorin. Det är ett stort steg att kunna förstå och hantera sin känslomässiga intelligens på ett konstruktivt, öppet sätt.

Den här boken öppnar ämnet på ett mycket intresseväckande sätt. Språket är klart, uppläggningen föredömligt direkt. Den pedagogiska läggningen är tydlig hos författaren Hendrie Weisinger, psykolog, med många års erfarenhet av ledarskap på stora företag i USA. I inledningen redogörs också utmärkt för bakgrunden av begreppet EQ. Begreppet grundades av de amerikanska psykologerna John Mayer och Peter Salovey i början av 90-talet. Innan dess har förstås många insett och använt dessa egentligen elementära och självklara samband mellan våra känslor och hur vi kan leva bättre, mer fullständiga liv genom att förstå oss själva mer.

Weisinger beskriver fyra grundstenar inom vad som utgör emotionell intelligens:
1. Förmåga att rätt uppfatta, tolka och uttrycka känslor.
2. Förmåga att framkalla känslor vid behov när de underlättar förståelsen
av dig själv eller andra.
3. Förmåga att förstå den information känslor förmedlar.
4. Förmåga att styra känslor för att öka olika former av utveckling. Weisinger menar att speciellt företag och arbetssituationer behöver den här typen av utveckling och förståelse. “Under nästan tjugo år som konsult för olika privata och offentliga företag har jag lagt märke till hur bristande känslomässig intelligens hämmar tillväxt och framgång, både för enskilda personer och för företag...”. Han har också noterat att de som sökt hans hjälp behöver framförallt praktisk vägledning, “de är inte intresserade av vetenskapliga teorier utan av praktisk tillämpning.”.

Weisinger börjar med hur man kan utveckla sin självkännedom, och menar att det ta är grunden för att kunna styra och tillvarata sina känslor. Han går vidare till att beskriva hur man kan hantera sina känslor på rätt sätt. Andra ämnen Weisinger går igenom är hur man kan utveckla sin kommunikationsförmåga och interpersonell kompetens.

Den sista avdelningen i boken kallar han för “hjälpa andra att hjälpa sig själva”. Boken avslutas med en typ av personlighetstest i förhållande till den egna nivån av emotionell intelligens. Det är inte det mest lyckade testen av de jag har stött på. Onödigt krångligt och inte speciellt “känslomässigt intelligent”, tycker jag.
Annars är det här en matnyttig och ofta trevligt enkel bok för alla intresserade av självutveckling och grupputveckling - EQ insatt i ett hyfsat praktiskt vettigt sammanhang.


© Herkules Utb 2000, SoulBooks 2009.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar