måndag 16 februari 2009

Tämj tigern inom dig


Författare: Akong Tulku Rinpoche
Förlag: Forum
Publ. År: 1999
Sidantal: 226. Inbunden
Datum: Maj 2000
Rec av: CM

Den här boken är skriven av en av de höga lamor som flytt från det kinesiska förtrycket i Tibet. 20 år gammal gav sig Akong Tulku Rinpoche iväg till Indien dit han kom att studera, för att fyra år senare flytta till Oxford, England. Snart startade han ett center för Tibetansk filosofi, meditation och utveckling, Samye Ling, tillsammans med sin lärare, den kände Trungkpa Rinpoche. Året var då 1967. Centret förlades till Skottland, men har många förgreningar i Europa. Trungkpa flyttade till USA för att sprida sin undervisning där.

Tämj tigern inom dig handlar om vårt sinne och hur vi ska kunna använda våra tankar och vårt inre liv bättre. Egentligen inte bara tankar, utan också våra känslor, vårt sätt att iaktta och förstå oss själva, omvärlden, och livet. Dryga två tredjedelar av boken upptas av de praktiska övningarna som Akong lär ut, sammanlagt 17 stycken. Övningarna är grundläggande och välkända från såväl tibetansk som andra traditioners andliga utveckling. Här finns också vissa karakteristiska buddhistiska övningar med hur man upplöser negativa känslor gentemot andra människor. Hur man ökar sin tålmodighet och ödmjukhet. Hur man ökar sin förståelse för alla människors gemensamma kärna genom sammansmältning med en annan människa genom energier. Här finns också avdelningar med frågor och svar, något som alltid underlättar tycker jag i en sådan här text. Det ger perspektiv på innehållet, och även exempel på hur författaren lär ut i praktiken.

Bokens första avdelning redogör för förklaringar av dessa övningar och deras innebörd. Det är god läsning om de grundläggande mänskliga attityderna som ska renas. T ex bakom ett på ytan välmående och gott yttre finns känslor, reaktioner, minnen, som behöver tas om hand, men som få vågar släppa fram eller ens titta på. Detta tillhör kapitlet “spegeln”. Andra genomgångar är “Rätt motivation”, “Förgängligheten”, “Att konfrontera situationen” med flera. Dessa föredömligt korta, koncisa redogörelser beskriver hur vi kan befria oss från ett tvingande sinne, ett sinne styrt av felaktig förståelse om vår natur, våra livsvillkor och våra mål som människa.

Dessa attityder kan framställas som andliga nycklar för självutveckling, eller som terapeutiska redskap, om man så vill. Akung har också startat en terapiutbildning sedan 13 år tillbaks, som grundar sig på dessa övningar och kunskaper. Den är femårig, men kan också kombineras på längre tid. Det är relativt ovanligt att en lama (eller representanter för andra religiösa uttryck) skapar en terapiform. Det finns dock andra lamor som gör kopplingen.
I mina ögon är det inte avlägset alls. Dels för att andlig träning egentligen uttrycks och i viss mån anpassats genom olika terapeutiska metoder i västerlandet sedan 60-talet. Dels för att buddhismen och kanske speciellt den oftast odogmatiska, toleranta och sant ödmjuka tibetanska buddhismen, tillåter stor tolkningsfrihet och en rik bredd av applicering. Som det sägs om Akong Tulku Rincpoche i efterordet så använder han sin undervisning som det bäst passar olika sorters människor, olika nivåer och plats i livet.

En fin, ödmjuk bok om de grundläggande attityder och kvaliteter vi behöver utveckla som människor för att kunna leva ett rikt, framåtskridande liv oavsett vad vi vill tro på.© Herkules Utb 2000, SoulBooks 2009.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar