tisdag 24 februari 2009

SQ - själens intelligens

Författare: Danah Zohar och Ian Marshall
Förlag: Forum
Publ. År: 2000
Sidantal: 266. Inbunden
Datum: Feb 2001
Rec. av: C M Matthis


Det här är en bok om SQ - "själsintelligens". SQ är vidareutvecklingen av vår inre intelligens. Först kom den intellektuellt och akademiskt inrutade modellen för "rationell intelligens", IQ. Zohar gör tidigt i boken upp med vanföreställningen att denna intelligensform är den dominerande inom människan, och den som vi i första hand bör eftersträva. Med glasklar skärpa visar hon hur denna form av forskning och livsinställning, är diskreativ och egentligen ofta felaktigt baserad. Det finns ju fler intelligenser, fler infallsvinklar på vad mänsklig utveckling är, poängterar hon.
Därefter kom EQ, den emotionella intelligensen. Nu är tiden inne i allra högsta grad för SQ, den själsliga intelligensen, som har ett mer omfattande helhetsgrepp.
Zohar är också klarseende i hur illa vår moderna samhällsform tillvaragit den inneboende mänskliga potentialen av SQ, men konstaterar också att vi nu ser fram emot en explosion av nya möjligheter inom alla mänskliga områden, tack vare denna SQ-utveckling i tiden.

Man kan se den här boken som ett ytterligare inslag om personlig utveckling. Men det är inte bara det faktiskt. Den här boken har en intressant bredd, i alla fall om man är intresserad av vetenskapliga fakta och de senaste undersökningsrönen. Denna typ av forskning handlar om hur naturvetenskapen inom biologi, neurologi, kvantfysik med flera ämnen, allt mer närmar sig en andlig förståelse.

Danah Zohar som skrivit flera tidigare böcker som tangerar samma utgångspunkt har här samlat en vederhäftig och respektingivande samling uppgifter som talar för själens existens hos människan och att vårt medvetande har en själslig eller andlig grund och att vårt liv tillhör en större källa än vad vi kan relatera till enbart genom teknisk eller intelltkuellt förståelse.
Hon har också på sitt egna sätt skapat en rad kopplingar mellan en själslig helhetsfilosofi, presenterad av många andra innan henne, och olika modeller från traditionell vetenskap, filosofi, psykologiska skolor. Som den vetenskapskvinna hon i grunden är, använder hon en hel del tabeller, försök till personlighetstabeller och tekniska sammanföringsscheman, något som kan ses som ambitiöst och välmenande, men tillhör enligt min smak en alltför begränsande akademisk läsvinkel i sin stelbenta schematism.

Danah Zohar är doktor i psykologi, teologi och fysik med flera ämnen. Idag arbetar hon mest med ledarskapsträning och utvecklingsfrågor i USA men också i många andra länder världen över (bl a i Sverige). Hon har specialiserat sig på att sammanföra kvantysikens senaste rön med medvetandeforskning och dra slutsatser av dessa i ett konkret sammanhang. Det kan låta tungt, men när Zohar skriver är det med en skärpa för de livsnära frågorna och de mänskliga frågorna om liv och död, om relationer, om jordens utveckling och stora problem. Hon kritiserar vår moderna livsföring i dess tekniska, automatiska form. Hon har en passion för själen som vår helhetskälla till en utvecklad intelligens som kan hjälpa oss leva bättre liv. Vi kan med hjälp av en mer omfattande utveckling upptäcka och tillvarata vår än mer omfattande intelligens, SQ. På så sätt får vi fler instrument att läka oss själva med och lösa dessa mänskliga konflikter och problem som vi hotar att förgöra oss själva med, både inom oss och i vårt yttre. Genom att utveckla SQ kan vi förändra oss till en mer levande, ansvarstagande och inkännande människoutveckling menar Zohar.

Denna bok har en egen tyngd som inte går att förbise. Samtidigt har Zohar gjort något av ett misstag i sin iver eller behov av akademisk bekräftelse (?) över själens storhet att boken blir ibland helt överbelastad. Här finns så mycket saklig information med, så luftigt och insatt presenterad, att den kunde gott och väl räckt i sig. De stycken som Zohar tagit med där hon berättar om sitt eget psykologiska och själsliga sökande fyller också sin funktion, de är genuina och bra. Hon berättar bl a om sin barndom och de problem som fanns där. Slutsatserna härur är lite för kortfattade, tycker jag. Det hade varit intressant att få följa den personliga utvecklingen mer hos Zohar.

Istället får läsaren försöka ställa om sig hela tiden till en rad olika, ibland störande inslag i boken. Här finns t ex en frågemodell som vill ge läsaren möjlighet att själv utforska sin SQ. Dessa perspektiv och detta sätt att använda SQ på är inte bra, tycker jag. Det blir för ytligt. Det handlar ju egentligen inte om pesonlighetstest här, utan om en djupare helhetsförnimmelse. Det går inte att få djupare svar genom såna här enkla formulär.
Där ser Zohar ut att falla in i en amerikansk roll, där man proppar böckerna fulla med ibland onödig information eller "uppdrag" för att aktivera läsaren. Men läsaren är ju fullt nöjd med att få begrunda och smälta innehållet i sig, det räcker mer än väl, speciellt med en sån här bok.

Jag har hela tiden skrivit "Zohar" som författar-"en". Men egentligen är de "två". Jag funderade en del över detta i början av läsningen och det skapade i mitt tycke onödig distraktion i förhållande till innehållet. Boken är alltså skriven tillsammans med Zohars man, Ian Marshall som är psykiater och psykoterapeut. Ändå är texten formulerad i jag-form. Detta påpekas också i början av boken, att boken ska läsas som skriven av båda författarna. Det blir dock svårt, dels eftersom stilen är så, i alla fall vad jag känner, uppenbart "zoharsk", dels eftersom det blir lite dumt att tänka i "vi" när det står "jag". Varför denna form valts är oklar och egentligen felsyftande om man velat få fram båda som författare.

Denna bok är ett "måste" för alla som arbetar med mänsklig utveckling i en eller annan form. Det gäller inte minst alla inom vetenskaplig forskning där man behöver lyfta ögonen en aning mot nya horisoner av ny helhet.
Framförallt är den skriven för alla som själva är med om själslig utveckling, men kanske har svårt att förstå eller lita på den. Då kan den här boken både ge kraftfulla intellktuella och vetenskapliga tankeuppslag som bekräftar och ger mersmak av den sakliga innebörden i dessa ofta omtumlande processer.
Zohar också infogat vissa sammanhang av det som kommit att kallas för "spiritual emergeny", på svenska kan man kalla det för "andlig krisutveckling". Det handlar om då vi utvecklas så fort eller lämnar delar av vår personlighet så fort att vi blir uppryckta med rötterna ett tag, något som kan skaka om så mycket att vi tappar fotfästet ett tag. Dessa tillstånd har samhället och våra medmänniskor i många lägen svårt att förstå eller inse nyttan med.


© Herkules Utb 2001, SoulBooks 2009.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar