fredag 19 februari 2010

Affirmationens tro - kan bistå ett fördjupat tänkandeFörfattare: Louise Hay
Titel: Jag kan det – mer levande med affirmationer
Förlag: energic
Publ. År: 2004 (2003 på eng)
Sidantal: 95. Kartonnage. Med CD-skiva
Datum: feb 2010
Rec. av: CMM


Louise Hay känner många till inom nytänkar-branschen. Som jag skrivit om tidigare, är Hay idag en äldre dam med en lång erfarenhet bakom sig som vägbanande och hjälpande pionjär inom området "förverkliga ditt liv".
Dessa många olika komponenter av att styra sitt liv mer så som man vill och önskar har hon lagt upp genom sin absoluta tro på och praxis av affirmationer. Affirmationer bygger på positiva sändebud till vårt enklare undermedvetna, men också vårt vardagsjags tankar. Det är många andra metoder, t ex kognitiv psykologi som använder denna teknik, att sända förstärkningar av det egna jaget och skapa mer självtillit, livskraft etc inom sig på så sätt.

Om detta nu verkligen förändrar oss i grunden är en annan fråga som man kan diskutera. Men affirmationer och tankens kraft är förstås en realitet som vi kan använda för att vända negativa tankar om oss själva, om vår omgivning och vår värld.
Vi kan välja våra tankar och känslor, är budskapet som många förespråkare för denna typ av personlig utveckling har som sitt främsta uppdrag.

Och det också med sin rätt, som dagens utveckling visar hur dessa tankebanor i olika former idag genomsyrar alltmer av en vardaglig, enkel psykologi som människor ändå tar till sig alltmer.
Sedan hur vi kan använda denna kunskap i en djupare förlängning med ett mer existentiellt och omfattande mentalt perspektiv är en annan sak i många fall. För visst är det så att dessa affirmationer kan bistå förändring, men det verkar också behövas djupare omvandling hos en människa för att hon ska kunna ta nya steg i sitt medvetande. Det handlar inte bara om att utföra en materiell handling, t ex som man kanske varit rädd för tidigare, eller som man velat uppnå, t ex en högre inkomst eller att få en bra nära relation. Utan förstås om att förändras inifrån sig själv.

Hays bok är mycket enkel och upplagd efter allmänna områden som hälsa, goda relationer, kärlek, självförtroende osv. Den är tryckt med röd text, av någon dunkel anledning, som dels gör den väldigt svårläst tyvärr, dels ger boken ett aningen leksaksaktigt intryck.

© CMM, feb 2010.

torsdag 18 februari 2010

Tony Robbins frustar och pushar med stor god vilja, framgångstänkande och underhållning. Men väcker också frågor om syfte och ändamål.Författare: Anthony Robbins
Titel: Din gränslösa styrka
Förlag: Schibsted
Publ. År: 1997 (1987 på eng)
Sidantal: 342. Limbunden, stort format.
Datum: feb 2010
Rec. av: CMM


Författare: Anthony Robbins
Titel: Väck jätten inom dig
Förlag: Leadership In Time (danskt förlag)
Publ. År: 2007 (2006 på eng)
Sidantal: 540. Kartonnage, stort format.
Datum: feb 2010
Rec. av: CMM


Och nu, Tony Robbins med sin enorma svada, sin entusiasm, sin viljekraft och i alla fall tidigare nästan maniska fokusering på att "allt är möjligt".
Jag läste framförallt den första av dessa två böcker av Robbins 2008, "Din gränslösa styrka", som kom ut redan 1987 på engelska. En näranog "klassiker" kanske man kan säga inom självhjälps"industrin" och inom fältet för nytänkande och mänsklig egen-kraft.
Jag har inte kommit mig för att skriva om dem förrän nu, mycket för att jag inte riktigt känt att det har stämt med ett passande upplägg.
Båda böckerna kan vara bra om man vill stärka sin personliga motivation, få exempel på övningar och tankebanor som utvecklar det praktiska perspektivet på att möta och ta hand om både behov och problem.
Men - det finns också en del starka frågetecken.

Robbins som utvecklat sin egen framgångsfilosofi sedan unga år baserar mycket av sin kunskap på NLP. NLP (neuro lingvistisk programmering) är en metod som kombinerar insikter i språk och förändring av nervsystemets signaler (kropp och känslor). Metoden har en stark betoning på hur man programmerar sitt sinne och sina känslor med nya beteenden som man vill skapa. Det är som en mer lättsam form av behavourism (beteendeprogrammering).

NLP skapades från början genom att två personer, en gestaltterapeut och en professor i lingvistik, gick igenom vad de uppfattade verkligen skapade hälsa och förändring till det positiva hos människor. Vilka redskap de mest framstående terapeuterna använt sig av. Genom dessa studier satte man sedan ihop sin metod genom egna erfarenheter.
NPL kallar sig "mental", men är snarast en metod för hur man riktar sina begär, trycker åt sidan eller omstrukturerar sina känslor, och fokuserar begärskraften på framförallt konkreta, materiella mål.
Robbins har skapat sin egen nisch av NLP med mycket livsglädje, bejakande av människors drömmar och innersta, även i humanistiska och andliga termer. Det gör honom lite mer intressant, tycker jag.

Att läsa och lyssna på Robbins kan vara underhållande och upplyftande. Han är mycket duktig på att hålla ångan uppe och samtidigt ha något vettigt att säga. Det som är problematiskt är hur han vill att vi ska skapa detta. Robbins menar nämligen, att känslor är endast betingningar, som lätt kan ändras genom nya betingningar. Och att han kan styra över dessa ”nycklar” till näranog ”fulländning”, påstår han, genom att påverka en människa till det hon önskar. Och därför kan vilket negativt tillstånd som helst förändras på några minuter eller högst någon dag, menar Robbins.

Detta låter inte helt realistiskt, inte heller önskvärt egentligen i alla lägen. Även om alla förstås har rätt till lycka, framgång, välmående etc, uppstår frågan kring vad utveckling egentligen är och hur utveckling bäst förankras och förverkligas.
Det kan låta frestande med så snabba lösningar, vilket blivit populärt idag, men också riskabelt. Risken är att människor undviker eller hoppar över sina djupare behov och djupare nivåer inom sig.
Robbins uttrycker tydligt och klart det som onödigt eller även destruktivt att undersöka eller omvandla svåra känslor, utan ser det som att de ska snabbt ersättas genom olika tekniker som skapar positiva resultat i en handvändning.

Att det inte är så enkelt vet nog de flesta. Att verkligen förändras tar sin tid.
Det verkar också Robbins ha fått erfara, eftersom han i den andra boken tydligen gått igenom några mindre perioder av svårigheter med stress och inre nötning och insett att målet är inte bara att köra på ändå. Det är positivt.
Den första boken skrev Robbins som ung, nånstans i övre 20-års åldern. Vilket var klart beundransvärt i sig. Klart att entusiasmen lättare rinner över åt alla kanter då. Saktmod och djupare insikt är dock inte fel, något som kommer med åren om inte annat.

Sammantaget kan detta budskap kring ”alla våra obegränsade möjligheter” förstås ha sin goda poänger – att följa med i livsflödet, tro på sig själv och sina förmågor, inte gräva ner sig i tyngd och självömkan, jobba framåt - inte bakåt osv.
Men i det tempot? Och utan att undersöka sin djupare medvetenhet?
Hur går det för vår inre utveckling, om vi inte lär oss mer om den, om vi inte lyssnar på den? Och blir dessa resultat av ”framgång” sant hållbara?
Om vi bygger vår person på främst suggestion och begär, utan grund i vår inre kontakt med vår sanna livsenergi, är frågan om dessa tankeformer bär något längre tag.
Det här är inte metoder som passar den som vill fördjupa sin inre kontakt och leva ett mer balanserat, harmoniskt liv med ett ökat reflekterande. Det hindrar förstås inte att Robbins kan vara både innehållsrik, spännande, underhållande och engagerande på andra sätt.


© CMM feb 2010.

Barbara Bergers 10 livsregler för utveckling


Författare: Barbara Berger
Titel: Är du lycklig nu? 10 sätt att leva ett lyckligt liv
Förlag: Ica
Publ. År: 2007 (2006 på eng)
Sidantal: 202. Pocket.
Datum: feb 2010
Rec. av: CMM


Jag börjar med Barbara Berger, som jag tycker har en speciell energi. Berger är lekfull, intensiv, ihärdig och ibland medryckande i sin stil. Hon känns levande och ofta genuint engagerad. Det handlar inte bara om tekniker här, utan mer om viss praktisk "livsfilosofi" också.
Jag läste för många år sedan en annan bok av henne med ett ungefär liknande upplägg, blir det tydligt att hon gillar mångfald. Hon radar upp ämne efter ämne i en till synes outsinlig ström av goda råd, uppmuntran, positiv bekräftelse, "jäklar-anamma", personlig vilja, målarbete osv.

Detta kan fungera mycket bra för en person som är där, kanske behov av en kick i sin personliga strävan att ta nya steg, att utvecklas i sitt arbete eller med sina relationer. Det kan också bli aningen komprimerat och osmält.
Berger sägs ha genomgått en sorts livskris, kanske utmattningskris, och därigenom förmodligen ha nått djupare skikt inom sig och i sin kontakt med livet.
Det känns så i den här boken. Hon inleder med perspektiv på formens förgänglighet och det förgängliga i att sträva efter det som egentligen är "omöjligt". Istället att acceptera "det som är", hur det nu än är, och börja där snarare än stressa och försöka tvinga fram resultat.

I denna bok om ämnet "hur att bli lycklig" använder hon sig av 10 "levnadsregler", som bygger på hennes egna erfarenheter av vad som verkligen gäller i dessa utvecklingssammanhang.
"Lagar" är att ta i, tycker jag, och det är klokt av Berger att inte använda detta mer omfattande begrepp som många andra gör i denna genre.
"Lagar" för mig vad gäller dessa sammanhang av livsutveckling bör mer fokusera på tidlösa, kosmiska lagar som människan får anpassa sig till och verka med. Det som Berger tar upp är mer personligt psykologiska formuleringar av kondenserad kontext, kryddad med allmän livsvisdom som många uttolkare idag använder sig av.


© CMM feb 2010.

5 böcker om personlig utveckling

Här skriver jag om fem böcker i samma veva (varav två titlar är av Robbins med mycket liknande upplägg). Detta helt enkelt för att dessa titlar har en gemensam grund; den personliga utvecklingen. Detta framförallt med materiella mål i fokus, även om den mänskliga naturen, utveckla egenskaper och positiva tillstånd, också har en stark grund.
Dessa författare har också en annan sak gemensamt, men i lite olika grad sinsemellan. De har alla en existentiell, i vissa fall också mer uttalat andlig syn, på livet.

Det genomgående för dessa fem böcker, är att man tror väldigt starkt på hur tankens kraft kan förändra allt och också skapa i princip vad som helst, även om det uttrycks på lite olika nivåer.
Att detta i många fall kan slå över i en övertro eller missförstådd tro på tankens "mirakulösa" kraft där man missar själva poängen med att snarast skapa ökad medvetenhet, är inte så erkänt i dessa kretsar.
Dessa tekniker och trosformer har i vissa fall sina rötter i olika kristna tankeskolor som Christian Science och andra riktningar från USA under 20-talet, då dessa metoder började ta form mer på massnivå. Det är också något som många fortsatt idag, t ex Louise Hay, genom andra kyrkoformer i USA.

Det är förstås ingen slump att detta har skett och det har absolut sina goda effekter, t ex att träna den personliga viljan att överkomma svårigheter, att se det goda och ljusa i allt, att ha tålamod och inte låta sig nedslås i motgångar, att bygga sin karaktär osv. Samtidigt är dessa tekniker - just tekniker.
Människan i utveckling behöver också lära sig lyssna till sitt eget inre, vad som är sant och rätt att skapa, inte bara gå efter sina tillfälliga begär i stunden. Då kan det personliga skapandet lätt slå över i självcentrerat och snarare på sikt hindrande effekter än att bidra till en större utveckling.

Samtidigt har dessa metoder ofta (men inte alls alltid, och inte i alla moment) en sund känsla av att vilja bidra till människors frigörelse, till deras självständighet och allmänna utveckling i världen. På så sätt är dessa riktningar, som tar alltmer tydlig plats i dagens västerländska samhällsform sedan ett antal år, också ett uttryck för en demokratifråga. Människor blir mer medvetna om sin möjlighet att skapa sina liv så som man verkligen vill.
Ju tydligare denna avsikt är i ett helhetssammanhang och ju mer den kan förankras genom människans större natur på ett själsklart och sunt sätt, desto mer kan dessa verktyg användas för ett större syfte.


© CMM feb 2010.

måndag 8 februari 2010

Olika former av inre vägledningFörfattare: Sonia Choquette
Förlag: Ica
Publ. År: 2009 (2006 på eng)
Sidantal: 249. Inbunden
Datum: 2010
Rec. av: CMM


Den här boken känns väldigt "ny", lite "flickaktig", som om författaren är en ung person och själv är överväldigad av sina upptäckter kring andlighet, eller om det egentligen snarast är "personlig utveckling"?
Författaren är mycket entusiastisk och glad över sina exempel, men hon har tydligen arbetat med dessa områden länge och de har varit henne till stor hjälp i många vardagssituationer, berättar hon. Och det kan vara fint att läsa, men också lite tröttande att undra "när ska boken börja få ett större djup"?

För att ge någon rättvisa åt begreppen "personlig utveckling" och "andlig utveckling", behöver man egentligen reda ut deras innebörd mer. Det gör jag i flera andra sammanhang, men kort kan väl sägas att det som menas med "personlig utveckling" oftast handlar om den egna personens välmående, behov, önskningar i stunden, ofta med ett mer materialistiskt perspektiv. Medan "andlig utveckling" täcker mer ett större, opersonlig perspektiv, som en kunskapsform, en djupare livsförståelse, en större helhetskontkt, som en djupare personlig förändring eller omvandling där mer tydliga utvecklingssteg tar plats och klargörs.

Det hindrar förstås inte att all utveckling, om vi kan ta emot den i vårt eget inre, är "andlig". Den behöver inte vara religiös eller troende eller spiritistisk eller new-age osv.

Boken "Fråga dina vägvisare" bygger på tanken att människan kan ha stor hjälp av den "osynliga världen", av dess hjälpare eller vägledare. Dessa varelser eller väsen kan komma från många olika håll, och författaren med en katolsk uppfostran, berättar om hur hon hade kontakt med sina vägledare redan som barn. Katolicismen är också en sådan religionsgren som mer bejakar dessa tankar av mångfald, med änglar, med det feminina (Maria-gestalter). Men katolicismen bejakar nog inte kontakt med ande-väsen direkt, vad jag hört.

Det är också en aningen förvirrande med begreppet "andra sidan", som används i boken. Här bildar det ett slag samlingsord för att beskriva det som inte syns för människan, men som ändå existerar som en "parallellvärld" till vår fysiska värld. Författaren menar, som jag förstår det, en värld eller en plats där de "döda" lever. Men egentligen är det missvisande att tala om "andra sidan" överlag, eftersom det handlar om olika, specifika världar med olika livs- och utvecklingsnivåer inom dessa världar. Det är alltså lätt att tro, att alla varelser på "andra sidan" besitter en ojämförlig kunskap jämfört med oss fysiska, nu levande varelser. Men eftersom medvetandet är olika utvecklat, oavsett om vi är "döda" eller levande, är kontakter från "andra sidan" inte alltid en så "fullkomlig källa", som de ofta framstår. Det finns olika medvetandenivåer överallt, och alla dessa världar samexisterar, som ett slags hologram i ett större kollektivt medvetande.

Människans mål är egentligen inte att ha så många kontakter med olika väsen som möjligt (även om det kan vara utvecklande att "upptäcka" dessa osynliga världar). Målet är i stället att förverkliga sig själv i enhet och i samklang med högre livsvärden som existerar både inom henne som en potential, och i högre världar. Det "andliga arbetet" handlar om att stegvis manifestera denna större medvetenhet och kärlek inom sig, för att därmed också berika världen.
Det är det som många människor gör (i mindre skala) i sina liv, helt naturligt, utan att tänka på "andlighet" eller "guider". Den utvecklingen tycks gå av sig självt.

För att klargöra och mer renodla växandeprocessen har vi dock förstås stor nytta och glädje av all hjälp vi kan få (även från "andra sidan"). Men framförallt tycks människan behöva lära sig att hjälpa sig själv att utvecklas, och sina medmänniskor.
Detta tycks vara en grundläggande andlig lag. Och det nämner också den här boken här och där, att dessa hjälpare inte kan ta över våra problem och lösa dem åt oss. Det handlar mer som stöd, vad jag förstått, för att kunna genomleva och lära av våra utmaningar.

Om man är intresserad av detta område kan denna bok kanske fungera som en liten enkel karta över denna flora av möjliga väsen eller hjälpare som kan bistå människans utveckling (även om deras natur, fast det kan vara förenklat och kanske också missförstått).
Frågan som jag ställde mig under läsningen är om inte det högre medvetande som alla människor har, fyller denna funktion av vägledning och stöd - om vi lyssnar till den. Att vårt mål snarast är att utveckla denna kontakt, som många kallar för vår själskontakt, än att eventuellt splittra vår medvetenhet och främst lyssna till svaren från "andra sidan".
På slutet av boken funderar även författaren i dessa banor och sammanfattar sina tankar i kapitel 28: "Ditt Högre Jag: Den störste vägvisaren av alla". Där säger hon också själv att hela frågan om och utövandet av vägledning har sin grund i "Det högre jaget", dvs vår egen inre kärna, det som många också kallar för "själen".

Dessa synpunkter hindrar dock inte att det finns flera trevliga partier i boken och att den tycks vara skriven i en mycket välvillig anda och med en kärleksfull önskan.


© CMM, SoulBooks feb 2010 (också med viss redigering och utfyllning av NM)

En ny vår med SoulBooks - där själen mötet det personliga

Hej allihop!

Nu har det varit ett längre uppehåll här på sidan. Det var jul och sedan har det rullat på.
Vi har inte så mycket direkt nya böcker eller filmer att skriva om just nu. The Living Matrix-filmen kan vara lite extra intressant. Den kommer ut i mars och vi har sett den en gång och ska skriva om den snart.
Det är framförallt det vi verkligen berörs och engageras av som vi vill berätta om, som ger lite extra, när så är möjligt.
Men jag tar ändå upp en del andra titlar här som kanske ändå intresserar olika grupper av läsare vad gäller nytänkande och mänsklig utveckling.

Jag har läst en hel del, men också bläddrat igenom ett större antal böcker om just personlig utveckling under årens lopp, inte minst senaste tiden. Där är grunden mycket hur vår tankekraft, men också inre vägledning, intuition etc, kan användas för utveckling. Dessa böcker är dock mer personligt inriktade. Och inget fel med det, så länge de inte blir alltför egoistiskt inriktade.
Samtidigt väcker det flera frågor, tycker jag. En fråga som återkommer är var de djupare visionerna och engagemanget för världen finns någonstans hos många av dessa perspektiv? Det är underligt på sitt sätt att inte fler böcker skrivs som beskriver fler samband med hur nytänkande och utveckling hos individen också påverkar och skapar positiv förändring i världen.
Det finns andra frågetecken också, som jag i vissa fall passar på att belysa och reflektera över i olika sammanhang när vi tar upp olika böcker.
T ex kommer en längre recensionsartikel med hela fem olika titlar kring just "personlig utveckling" som jag samlat ihop för att skapa ett mer enhetligt intryck av just denna genre.

Det finns också andra slags perspektiv, "alternativ" personlig utveckling kanske man kan kalla det för, som sätter in den egna personen, våra behov och vårt välbefinnande som människor i ett större sammanhang. Det är mycket av de perspektiven som våra egna böcker har kretsat kring, att bygga bron mellan det personliga och det mer omfattande opersonliga, själsliga.
Det är även om klivet från de mer allmänna, ofta mer materialistiska och personlighetsinriktade sklidringarna blir stort för den som är van att enbart tänka i dessa banor vad gäller "personlig och andlig utveckling".

Vi får se vad detta år och denna vår kan bjuda på i bokfloran!
Ha det bra,

CMM