torsdag 21 juni 2012

”Bättre affärer” med digital marknadsföring?


Författare: Martin Deinoff
Titel: 
Var bra! Hur du lyckas i den digitala ekonomin
Förlag: Liber

Publ år: 2012
Sidantal: 266. Kartonnage.
Rec datum: jun 2012
Rec. av: CMM


Den tekniska framväxten stannar inte av. Något som denna bok har som ett av sina huvudbudskap. Hur den mänskliga ekonomin och drivkraften till affärer och verksamheter blir alltmer sammanvävd med denna teknologi, inte minst via nätet. Och hur många grenar som vördats som ”heliga” inte längre kan vara det på samma sätt, t ex inom reklambranschen. Helt enkelt därför en allt starkare värdeförskjutning uppstått, människor värderar saker och tjänster annorlunda nu än förr.

Boken börjar med en kort, förenklad tillbakablick hur den traditionella industriella affärsverksamheten vuxit fram. Och hur denna nu alltmer avlöses av den datoriserade och på andra sätt alltmer uppsnabbade, förenklande tekniska världen.
Författaren, civ ing i botten, kallar sig också visionär och är rådgivare inom kommunikation och digitala medier. Han är också van föreläsare. Hans grundbudskap tycks vara att denna tekniska utveckling är bara av godo, men att allt fler måste inse detta och våga följa med i det flödet, informationssamhället.
Med boken vill han påtala dessa möjligheter också för att göra affärer och ta nya andelar på sin marknad, mycket genom nya grepp inom marknadsföring, kommunikation och utbyten via nätet.

Och hur denna marknadsföring på många sätt skiljer sig från äldre, traditionell typ, t ex tv-reklam som författaren tar bestämt avstånd från. Det är också något som andra sagt tidigare, t ex reklam”gurun” Philip Kottler. Det vi ser idag, är också att alltfler användare-konsumenter helt enkelt väljer bort traditionell reklam.
Ändå fortsätter den marknaden producera så som den alltid gjort. Och det är där problemet ligger. Tekniken i sig, hur fantastisk den än är, skapar inte ökad medvetenhet hos människor. Nya bättre vanor, mer miljöförståelse, mer frid, bättre relationer osv. Därför kan ökad teknikanvändning enbart i sig knappast vara en långsiktig lösning. 

Kanske har författaren också tänkt på detta och därför byggt in en litet större värdemässig bakgrund i boken. Att det går ut på att ”vara bra”, som ju även är bokens något malplacerade titel. Denna uppmaning handlar om att idag behöver affärsaktörer av alla de slag slipa sina kvaliteter än mer. Inte bara yrkesmässigt, utan också genom nytt tekniskt kunnande inom produktutveckling men kanske framförallt genom förståelse för och applicering av kommunikation över nya gränser och med nya medel.
Men bara ökat tempo, förbättrad teknik, mer bekväm levnadsstandard, mer miljöutsläpp etc blir nog ingen människa lycklig eller mer skarpsynt av i sig. Däri ligger också bokens ”problem” kan jag tycka, att den inte tar upp ett litet större verklighetsperspektiv vad gäller de utmaningar vi står inför. Människor behöver utvecklas själva snarast för att kunna hantera sin värld allt bättre.

Visst, författaren blundar inte helt för högaktuella och kompromenterande svårigheter t ex hur tekniken används också för kontrollerande maktsyften, t ex alltmer övervakning. Eller ett annat ”hett” område som tas upp är upphovsrätten, inte minst inom musikbranschen, där många slåss för mer reglering av fildelning och nedladdning. Här tycks författaren ha en mer frisinnad, diffus inställning att äganderätten inte behöver ha så stort värde. Det har både sina fördelar men också klara nackdelar med ett sådant resonemang. Det handlar nämligen inte bara om inkomst som kan förloras, som eventuellt i många fall kan uppvägas av andra intäktskällor, som Deinoff tar upp flera exempel på. Det handlar också om präglingen av själva den unika framställningen, skapandets värde.  

Det här är en bok som jag förmodligen inte dragits till rent spontant om jag sett den i en bokhandel. Samtidigt var jag nyfiken på den i förlagets utgivning. För det är ett spännande ämne på sitt sätt, om inte annat som tidsfenomen. Och även om värdegrunden i ett större livsperspektiv är ganska tunt, så är tonen saklig, professionell inom sitt område. Boken är fylld av en enkel, men uttalad och stundtals medryckande entusiasm.
Boken ger många tips för de som vill lära sig mer om affärsmöjligheter via kommunikation och de nya medierna. Ibland kanske genom lite förenklade perspektiv. Men också ofta med en framåtanda inom affärsvärlden och med ett genuint driv. Som jag tror - och hoppas - samspelar med grunden för boken; att vilja gynna människors egenvärde och kraft att skapa goda förändringar.


© C Mikael Matthis, SoulBooks, juni 2012.Mer glädje på jobbet, i ledarskapet


Författare: Pontus Bodelsson
Titel: 
Management by glädje
Förlag: Liber

Publ år: 2012
Sidantal: 133. Kartonnage.
Rec datum: juni 2012
Rec. av: CMM

Den här boken nådde mig därför att jag lockades av dess titel. Också därför att förf presenterade en bakgrund till boken på ett roligt sätt. 
Tydligen var det så att han tog upp så mycket tid och tröttade så många vänner på olika träffar med sina idéer kring ett förnyat ledarskap där glädjen skulle kunna ha en större plats. En vän ordnade därför ett föredrag åt honom på Ikea där han skulle få presentera sina tankar. Inför planeringen av detta evenemang kommer hans fru in och säger; ”Jamen det vet vi väl båda att det här är något du bara hittat på…” Bara på skoj, menade hon. Och det stämde väl på sätt och vis, det handlade ju om glädje. Men inte som ett skämt eller något overkligt eller osant.

Glädje på jobbet kan låta som en bisak vad gäller ledarskap och arbetsplatsens klimat. Dels för att det kan verka ointressant för resultat och produktion. Dels för att det är något som idag används allt mer flitigt i termer av ”utvecklas via ditt jobb”, ”må bra på jobbet” osv. Men glädje här avser ett litet större sammanhang. Nämligen att glädje också skapar engagemang. Om vi upplever spontan glädje i det vi gör, i vårt arbete, men också i ett gott arbetsklimat på jobbet, så påverkar det förstås resultatet positivt.

Förf skapar en viss definitionsanalys av kvaliteten ”glädje”, inte så djupgående kanske, men ändå ett visst urskiljande av några grundläggande nivåer. Dels att ”ha kul” som motivationsförhöjande evenemang etc. Detta får inte så höga poäng här, vilket också måste ses som en mognad. Dels att uppleva glädje ”i arbetet”, dvs arbetsglädje. Och hur ett gott, mer öppet, sant och levande ledarskap kan bidra till detta.

Humorn är en ingrediens här, men mer att kunna ha distans till sig själv som ledare. Inte att hitta på roliga historier och underhålla folk. Humorn ger verktyg att skapa relationer där man skapar igenkännade, skulle jag vilja säga.
Det är kul och bra i sig, att förf tar upp denna vinkel på glädje i arbetslivet. Och om jag förstår honom rätt så lägger han in fler aspekter av ”glädje” som egentligen bygger på en mer befriad ledarskapsstil. Här menar Bodelsson, som så många andra, att en ledare som vågar och kan bjuda på sig själv, även i motgångar och misslyckanden, vinner många poäng.

Han berättar om ett sådant exempel från ett av hans vd-jobb som är ganska kul där han skulle gå in i rollen som ”säljare på markplan” och det slutade med att han tvingades köpa en kavaj han själv inte ville ha. Denna händelse, som sedan kablades ut till medarbetarna via djungeltelegrafen, kom att generera flera fördelar, enligt honom själv. Andra i teamet fick motivation att träda fram i en svår situation, flera nya vågade ta steget in i affärsverksamheten mer konkret. Också ökad avspändhet, man släpper på prestige, det blir mer vardagsglädje på det sättet.

Förf varnar samtidigt för att inte dra detta för långt, så det slår över i koketteri eller falska premisser. Ärlighet och sann kommunikation behöver bilda basen. Här ingår också ett av förf andra recept för en mer glädjefull ledarstil, att våga vara annorlunda. Att kommunicera sina känslor, visa mer vem man är, stå för det på ett bra sätt.

Det här är en lättsam liten bok som ger en del stimulans för ledarskapets kanske lite mer dolda sidor. Det finns flera poänger här som man i sitt ledarskap kan ha stor nytta – och glädje – av att beakta mer. Även om boken är ganska tunn i sin helhet, är den helt ok. Kanske kunde förf tagit ut svängarna lite mer av ”befriad glädje”, dvs släppt lite till på det formella. Samtidigt, det finns en mjukhet och värme här genom en god vilja, tycker jag. Förf har mycket empati och livslust att dela med sig av.


© C M Matthis, SoulBooks, juni 2012.


http://www.bokus.com/bok/9789147095803/management-by-gladje/

onsdag 13 juni 2012

Engagerande och intressant om ledarskap och dess grundvalarFörfattare: James M. Kouzes och Barry Posner
Titel: Ledarskapets sanningar
Förlag: Liber

Publ år: 2011
Sidantal: 138. Kartonnage.
Rec datum: juni 2012
Rec. av: CMM

”Ledarskapets sanningar” kan låta som en aningen pretantiös titel. Men varför inte ta ut svängarna om man ändå ska skriva om ämnet? Jag ville undersöka litegrann om denna bok verkligen kunde samla dessa ”sanningar”. Jag blev faktiskt positivt överraskad. 
Sedan vet jag inte om dessa "sanningar" är helt huggna i sten. Men boken ger intryck av ett gott samlat syfte och är klart engagerande. Författarna har en bakgrund som professorer i ledarskap i USA.

Boken är upplagd med 10 stycken ”sanningar” som olika kapitel. Sanning nummer ett handlar om att ”du gör skillnad”. Dvs att vi enligt förf ska kunna påverka vår livsmiljö och våra villkor. Genom att uppleva att vi kan bestämma över våra liv. 
De tar upp ett fint exempel på en flicka i fjärde klass som startade tidigt med att engagera sig i värnandet av vår miljö. Hur hon efter att svar uteblivit från brev till presidenten, engagerade allt fler i sin omgivning. Genom olika utbyten med bl a reklamfirmor på sikt (gratis, som pr) kom hennes idé, organisation och syften, att spridas över hela USA. Snart hade denna idé också vuxit till en internationell rörelse som idag har över 500 000 unga medlemmar. Själv avgick hon vid 17 års från ordförandeposten för att som hon menade yngre krafter skulle sköta skeppet. Skön bild.

Detta som exempel på hur en enskild individ kan göra mycket bara man bestämmer sig och är uthållig. Också som prov på det egna ledarskapet. Förf menar (som de flesta gör som behandlar ledarskap), att vi alla har nytta av att utveckla våra ledarskapstalanger. Att vi alla är ”en ledare”, i våra egna liv. Exempelvis som förälder, i våra visioner, i våra uppgifter 
Förf använder en 30-årig forskningserfarenhet med olika resultat som bakgrund till boken. Ett sätt man använt sig av för att vaska fram mer kunskap och inblick i ledarskapet, dess värden och vad människor också upplever som viktigt hos en ledare eller chef, är att man intervjuat människor. Det har man gjort varje år och sammanställt ett visst statistiskt material som grundval. Man har i många fall intervjuat människor som själva inte är chefer eller ledare. Också med olika åldrar, yrken, kulturell bakgrund etc. Platsen för dessa intervjuer har skett i många olika länder runtom världen, men samtidigt med ett övervägande fokus på USA.

Så här har vi alltså en bredare referensgrupp som ger sin syn. Och en av huvudfrågorna är vilken kvalitet som man anser viktigast för en ledare/chef. Man har fått välja på 7 stycken av 20 olika mänskliga egenskaper utsatta med endast en benämning, ett ord. Det som förf tar fasta på här, är den kvalitet som toppar dessa undersökningar över tid. Och det är förmågan att vara ”ärlig”. följt av "framsynthet". "Inspirerande" och "kompetent" kommer på tredje och fjärde plats.
Det visar sig att detta resultat också stått sig genom alla år man gjort denna typ av undersökning. Vilket man betonar är mycket speciellt. En aspekt på det, är att trots förändringar i sammanhanget av ledarskap (dess kontext) med olika tidspåverkningar, ändå är de fyra mest uppmärksammade kvaliteterna som värderas stadigt. Att fokus i vår tid styrts alltmer mot webben, ny teknik och utbytet genom moderna medier, tycks inte direkt påverka behoven av dessa kvaliteter hos chefer.

Boken är bra upplagd; komprimerad, lättöverskådlig, ändå levande med en förhållandevis ganska personlig ton. Det märks att förf ansträngt sig att vaska fram det de tycker är viktigast. Tonen är amerikansk med den både härligt positiva framåtandan, men ibland också lätt ytligt förenklade perspektiven. Här tycker jag det blir en bra balans ändå. Sakligheten skapar en god grund, vilket kan vara bra i den ibland överdrivet flåsiga ledarskapsentusiasmen i dessa sammanhang.


© Carl Mikael Matthis, SoulBooks juni 2012.