fredag 10 oktober 2014

Nya behov, ny tidning – Ascala Magazine


Tidning: Ascala Magazine
Redaktion: Maria Äxter, Terry Evans, Malou Thorman
För kontakt: hemsida: www.ascala.se
Datum: okt 2014
Rec av: Nina MatthisNär många människor börjar intressera sig för andlighet, som en möjlighet att förstå sig själva och livet mer, börjar det dyka upp nya tidningar som återspeglar det behovet. Jag kände tidigare till tidningarna Inspire och Nära. Men för liten en tid sedan hittade jag ännu en tidning för andligt intresserade; Ascala Magazine. Alla dessa tidningar har förstås sin egen speciella ”ton”, men det de har gemensamt är att lyfta fram den andliga dimensionen i livet, för att växa, läka och inspireras som människa.

En av redaktörerna för Ascala är det genom tv kände mediet Terry Evans. När jag läser hans texter i tidningen förstår jag att han är en klok, ödmjuk och ärlig person med ett stort hjärta. Han delar med sig av sina upplevelser av att vara ett medium, men kanske ännu mer att vara människa med ett öppet sinne. Och detta förhållningssätt avspeglar hela tidningen. Även om det mediala intresset är tidningens plattform så ryms mycket annat, som artiklar om meditation, buddhism, hälsa, personlig utveckling, tuffa livsöden som ”hittat hem”, sökare som vågat ta stora kliv, visionärer, astrologi, ny politik, forskning om kärlekens frekvenser etc.

Eftersom min man Mikael och jag gav ut fyra böcker om den andliga inspiratören Marina Munk för många år sedan, är det väldigt roligt för oss att hitta en artikel om henne i Ascala (nr 13, 2014). Marina är en fantastisk kvinna som står till tjänst för att höja medvetenheten och energierna här på jorden. Hon levde med en indianstam i Amazonas en längre period och byggde upp skola, tandvård och sjukvård mitt i djungeln. För några år sedan flyttade hon till en fin liten gård i Bergslagen och fortätter sitt andliga energiarbete genom att finnas till hands för folk som kommer dit (när hon inte är ute och reser i världen). Ascalas chefredaktör Maria Äxter har skrivit artikeln om Marina Munk och den är mycket inspirerande.

Det är härligt att det finns tidningar som vågar vara äkta och som följer rörelsen mot en ny och vidgad medvetenhet. Vi har så länge blivit itutade att det mänskliga behovet av andligt sökande är något onödigt och dumt. Tanken att det kan finnas sanningar och livslagar som inte går att se med ögat eller att mäta och väga, har inte passat i den långa tidsperioden av strikt vetenskapligt herravälde. Detta slags välde har varit ett naturligt utvecklingssteg, bland annat för att bryta den gamla, högdragna kristendomens grepp om människor. Och den strängt vetenskapliga perioden har förstås varit till stor nytta och glädje på många sätt. Men nu befinner vi oss i en tid när människor börjar återupptäcka sin andlighet, men på ett nytt sätt. Mer som ett utforskande inom sig själva, för att bli mer hela, sanna och fria som människor.

Som alltid måste allting som blir för strängt, för snävt, för ensidigt ge vika för nya idéer och impulser. Nya behov och strömningar i samhället kommer alltid att dyka upp och expandera den mänskliga medvetenheten lite till. Det är det som är utveckling. Och några människor kommer alltid att ta de första stegen och bredda vägen, trampa upp stigar så att många andra, med större lätthet, kan gå där sedan. Dessa nyandliga stigtrampare finns inom alla möjliga områden idag. Några av dem gör tidningar och det är bra.

© Nina Matthis, SoulBooks okt 2014.