tisdag 25 september 2012

Läraren är en ledare. Hur att stötta och utveckla lärarens goda ledarskap


Författare: Matts Dahlkwist
Titel: 
Lärarens ledarskap – relationer och grupprocesser
Förlag: Liber
Publ år: 2012
Sidantal: 243. Mjuka pärmar.
Rec datum: sept 2012
Rec av: C Mikael Matthis


Redan på första sidan av den här boken slås en viktig utgångspunkt fast; att lärarens ledarskapsroll har underskattats. Eller inte förståtts, kanske man ska tillägga. För när vi tänker på en ”lärare” visst tänker vi gärna i banor av vår egen skolgång och då på rollen som en person som ”undervisar” framme vid katedern. Inte någon som i första hand ”leder” och mer stimulerar till eget ansvar genom projekt, relationer, aktiva utbyten mellan människor? 

Det är också något som forskning bekräftar, nämner författaren, att ett tydligare ledarskap i klassrummet förstärker elevernas förmåga att skapa goda prestationer. Prestationer är ju, som bekant, inte bara "bra betyg" i första hand, utan också det egna växandet som människa, att tillvarata de sociala redskapen och lärandet på flera plan. 

Ledarskapet handlar därför mycket om stöd, samverkan, inspiration. Och som förf. här också tar upp, att det faktiskt går att lära sig hur man kan leda. Också att ledarskapet uttrycks genom den egna personen, genom olika kvaliteter, och därmed kan berikas genom lärarens egenart snarare än att alla ska leda på ett och samma sätt.

Det här är en ganska diger bok, även om den inte är svår eller tungläst. Man kan behöva läsa den i lugn och ro för att låta den smälta in, reflektera, kanske föra lite anteckningar vid sidan om. Som lärare kan det nog komma till pass senare vid kommande situationer i klassrum eller med andra uppgifter i lärarrollen som tangerar just ledarskapet.
För som förf. också tar upp, det handlar också om lärarens självbild, att känna sig själv bättre. Det blir en allt viktigare ingrediens i ledarskapsträning i allmänhet, men också överlag i samhället där vi behöver kunna samverka allt bättre på arbetsplatser, men också i våra privata liv för att kunna må bättre och därmed också ge bättre stöd i våra arbetsroller, inte minst i lärarrollen.

Boken tar upp olika arbetssätt kring relationer och grupputveckling. Hur man hanterar konflikter, utvecklar god etik och motverkar kränkningar och destruktiva obalanser. Hur man leder både individer och grupper, men också bemöter skolans kultur och identitet, på ett kreativt sätt.   
Fokus ligger på ett interaktivt, socialt medvetet och dialogbaserat synsätt som förankras i människorna där lärarens roll snarare är medspelare än kvar i någon äldre auktoritetsbunden, rigid roll. 
Sista kapitlet ägnas åt olika problemsituationer som lärare kan möta i sitt jobb med olika fält av återkoppling i sitt ledarskap. Detta avsnitt stimulerar med frågor till egen eftertanke och problemlösning på ett levande sätt.

För min personliga del känner jag stor respekt för lärares ofta stora och också med åren allt mer mångskiftande arbetsuppgifter. Eftersom jag haft förmånen att få jobba med stöd till många lärare och deras behov i svåra situationer, känner jag igen mycket av den här värdegrunden men också de ofta komplexa kraven. En lärare ska inte bara undervisa i klassrummet utan också kunna hantera stora omläggningar i skolan, möten av många slag, elever som mår dåligt, många stressiga situationer.
Den ofta mycket goda ambitionen i skolvärlden behöver också sin tid och plats för att kunna realiseras. Och därmed förstås sina ekonomiska resurser.
En lärares goda insatser – och också dennes vidareutveckling som människa, ledare, och utbildare – är därför guld värd. Både för eleverna, men också för samhället.

Där är det återigen otroligt viktigt med det egna ledarskapet, inte minst i sig själv; att känna motivation för att kunna skapa motivation. Att ha bra relationer med en större helhet i sig själv för att känna trygghet, arbetsglädje och kunna se eleverna där de är och deras sanna behov.
Lärarrollen är verkligen något ytterst spännande, som den här boken tar fasta på och uppmuntrar till på ett helt klart stimulerande sätt!

© C M Matthis, SoulBooks, sept 2012.

tisdag 11 september 2012

Nå fram med ditt budskap


Författare: Jesper Klit
Titel: 
Personlig genomslagskraft
Förlag: Liber

Publ år: 2012
Sidantal: 244. Limbunden med mjuka pärmar.
Rec datum: sept 2012
Rec av: C Mikael Matthis


Den här boken handlar om hur du, jag, vi alla, har ett budskap. Som vi vill förmedla, på ett eller annat sätt. Detta menar författaren, Jesper Klit, specialist på kommunikationsfrågor och hur människor kan föra fram det de vill säga. På ett slagkraftigt och effektivt sätt.
Han menar att vare sig vi jobbar som en politiker, en företagsledare eller en  dagischef eller var vi nu befinner oss i livet, har vi behov av att lära oss kommunicera vårt budskap och våra intentioner allt bättre.

Det kan låta som enbart reklam, att bli en duktig marknadsförare. Men så enkelt (eller svårt snarare, i sin torftighet) är det inte. Det handlar heller inte bara om att ”överleva” då man måste hålla ett föredrag. Utan om en större helhet. Klit tar upp sju praktiska grunder som han presenterar med en gång i bokens början. Här praktiserar han i och med det en av bokens, och hans eget, viktigaste budskap; att tydliggöra det vi vill säga på ett tidigt stadium.
Andra viktiga och ofta bra och intresseväckande grunder som formuleras här, handlar om att hitta vår genuina ton, att renodla vårt budskap, att tänka på och förstå vårt kroppsspråk, tonfall, ögonrörelser osv.

Klit som är dansk med långvarig erfarenhet från området att guida och coacha sina kunder, kryddar sina kunskaper med många erfarenheter ur sitt eget liv. Ofta blir det på ett roligt och underhållande sätt, med en undervisande knorr. Också smart upplagt så att vi som läsare ska känna att vi också kan själva.
Det finns en tydlig ”dansk energi” i boken som jag gillar; lite mer rättfram, men inte burdus, lite mer självsäker, men inte okänslig.
Där kanske den ”knutna näven” som bokens omslagsbild – och som förmedlas först av allt - kanske missar en aning vad gäller budskapet. Kraften i innehållet och hos förmedlaren, ledaren, givaren, ska förstås kunna stå själv och vinna utan överdriven symbolik eller anspänning. Det är en ytterst liten invändning i förhållande till bokens många goda uttryck.

Och det är just helhetsandan som blir en av bokens flera starka poänger, att Klitt verkar trovärdig i sitt engagemang, med sin lust och sin energi. Det är inte bara ”smartness”, något som också tas upp på ett ställe kring hur viktigt det är att vara genuin och sann i sin framställning.
Det handlar då också om närvaro, att låta den egna rösten komma fram. Att tro på sig själv, men också lära sig mer om hur vi alla delar ett livsutrymme som egentligen bara kan berikas av våra förmågor och erfarenheter. 

© C M Matthis, SoulBooks, sept 2012.