onsdag 13 februari 2013

Konstens obändiga flöde mot ett någonstans gemensamt mål. Ett vackert, påkostat verk berättar en historia om den moderna konstens uttryck


Författare: Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef
Titel: 
Art of the 20th century
Förlag: Taschen
Publ år: 2012
Sidantal: 831. Inbund.
Rec datum: Febr 2013
Rec av: Carl Mikael Matthis

Att göra ett uppslagsverk tilltalande och mer modernt intresseväckande förefaller inte helt lätt. Här i detta fall äger detta verk, Art of the 20th century, ett speciellt andetag. Genom varsam uppkäftighet i skildringen av den moderna konstens tillblivelse och utveckling, blandas dess traditionella sårbarhet med fläkten av tidlöshet.

Det utelämnande elementet för konstnären i att inte kunna mäta sin samtids betydelse vad gäller sina verks framtida verkan och spridning, är något självklart. Därför vad som räknas som konst och vad som blir konst är en ständigt intressant och ifrågasatt fråga.
Här har författarna och redaktörens urval säkert varit svårt, men man har lyckats väl tycker jag, det jag hunnit se hittills (det är ett monumentalt verk). Man har satt in konstnärernas verk och deras tidsepok i ett intressant samtidsschema, en historisk referenspunkt.

Detta verk stannar heller inte vid de mer klassiska verken och deras upphovsmän/-kvinnor, utan har tagit flera steg in i vår samtid. Man har till exempel inte blundat för den moderna konstens försök att förnya sig själv, på gott och ont, genom installationens innebörder och konstruktioner. Förutom måleri, som utgör den dominerande första delen av boken, finns också skulptur, nya medier (där installation alltså ingår) och fotografi representerade.

Det här är ju ingen bok man direkt ”läser”, utan den fungerar snarast som ett uppslagsverk, ett referensbibliotek; den moderna konstens utveckling och speglingar genom människan, samhället, existensen. Ett kontemporärt mästerstycke med sin väl avvägda balans mellan urval, historik och bakgrund, kommentarer och belysning. Och förstås konsten i sig där för min del i alla fall måleriet intar en särställning ändå. 

Att förlaget dessutom tycks ha en genomtänkt, lite mer egensinnig hållning vad gäller konstens och kulturens värde i samspelet med en sofistikierad folklighet, ringer inte fel i sammanhanget. Detta framkommer på omslagstextens lilla presentation av förlaget, hur allting började 1980 med en ung mans starka entrepreunöranda. Och hur förlaget etablerat sig också genom att premiera sina läsare och konstens spridning genom en lägre prishållning. 
Det förstärker känslan av att man här inte bara ”redovisar” konstens vilja till magi från sidan om, utan också blir en del av dess fortsatta budskap; ”sök sanningen i den vakna drömmen” (chergé la vérité par la réve vigilant, seek the truth in the dream awake)

© C M Matthis, SoulBooks, Febr 2013.

söndag 10 februari 2013

Översikt av länders styrelseskick - en god tanke på väg


Författare: Andreas Bågenholm
Titel: Styrelseskick i elva länder + EU
Förlag: Liber
Publ år: 2012 (16:e upplagan)
Sidantal: 227. Limbunden, mjuka pärmar.
Rec datum:  januari 2013
Rec av: CMM

Det här är en bok om olika former av lagstadgad, konstitutionell politisk makt och dess strukturer i elva länder och dessutom en överblick av EU. Det är en bok som främst riktar sig till studenter inom statsvetenskap och samhällsvetenskap. Och för den allmänt intresserade av dessa frågor som ett praktisk redskap, får man förmoda.

Det här är ju ingen bok man sitter och försjunker i utan snarast använder som en praktisk handbok i dessa länders styrelseskick. Länderna som tas upp är de nordiska; Norge, Danmark och Finland. De stora västmakterna USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike. Ryssland och Kina och Indien. Och Brasilien har fått ersätta tidigare utgåvors kapitel om Egypten. EU har ett eget kapitel också.
Författaren går i början av boken igenom de olika definitionerna av styrande och olika synsätt, t ex hur demokrati och diktatur kan förstås och värderas. Och också hur dessa begrepp fått alltfler förskjutningar och tillägg.

Just denna fråga uppmärksammades nyligen i samhällsdebatten (inte i denna bok dock), när den svenska regeringen och den moderate försvarsministern hade uppenbara svårigheter att redovisa den officiella ståndpunkten kring vilka regler som gäller för svenska affärsutbyten med en diktatur. Där använde man sig politiskt av det man kallade ”svårigheten att definiera” vad en diktatur innebär. Detta i samband med svenska vapenaffärer med Saudiarabien.
Det är viktiga och intressanta frågor och det är inte bokens syfte att skapa diskussion eller insyn i dessa perspektiv.

Boken tillhandahåller en bakgrundshistoria för varje land som tas upp vad gäller dess utveckling av sina konstitutionella styrelseskick. Detta ger en mycket praktisk och intressant överblick.  
Ett exempel på länders ofta långa väg att försöka skapa demokrati med sina principer för folkligt inflytande genom val och medbestämmande är USA, vars konstitution från 1789 tydligen är den äldsta fortfarande verkande i världen. Jag blev lite förvånad över den uppgiften, och fann det intressant.

Att man har svårigheter att efterleva och genomföra de goda ideal som denna konstitution och andra liknande visioner målar fram kring människors lika värde etc, är förstås ett genomgående drag för alla demokratier och styrelseskick. Och även för de former som inte anses som traditionella demokratier, t ex styrande monarkier eller andra system med god folklig förankring. Något som författaren också nämner i början kan anses av västvärlden utgöra en negativ innebörd, medan för det folket har ett helt annat värde och en god funktion.

Det är en av bokens idémässiga tillgångar tycker jag att här får man, i en mycket strukturerad form förvisso med tabeller och förkortad, koncentrerad information, ändå en sorts enkel bild av länders ansträngning och vilja till gemensamma värden och en hållbar vision. Det finns något underbart i denna kraftsamling och goda avsikt, trots alla svårigheter och undermineringar där de mänskliga kvaliteterna ännu inte alls håller måttet.

Sann, genomlevd och förankrad demokrati är därför fortfarande på många sätt framförallt en god tanke för hela vår värld där inga länder egentligen nått den ultimata stadsformen. Men världens, som författaren säger, ”brokiga skara av länder” och deras utveckling både för sitt självständiga uttryck och samtidigt i alltmer gemensamma och beroende uttryck i världens utveckling, fortsätter förstås hela tiden. Precis som gruppers och individers utveckling förändras skapar länder hela tiden nya steg av uttryck till liv, till förhoppningsvis allt bättre livsvillkor för ”folket” och för gemene mans växande, genom gott styrande och ökad lagförståelse.

© C M Matthis, SoulBooks, jan 2013.