lördag 23 juli 2011

Sökandet efter en större andlighet; den feminina polen och en djupare mysterietraditionFörfattare: Kathleen McGowan
Titel: Den väntade
Förlag: Damm
Publ. år: 2008
Sidantal: 479. Kartonnage.
Datum: juli 2011
Rec. av: CMMFörfattare: Kathleen McGowan
Titel: Kärlekens bok
Förlag: Damm
Publ. år: 2009
Sidantal: 526. Inbunden.
Datum: juli 2011
Rec. av: CMMKathleen McGowan är en amerikansk författare som rönt stor framgång med sina böcker. Här tar jag upp två av böckerna i en populär serie som handlar om journalisten Maureen Paschal och hennes forskning och äventyr kring en feminin andlighet. Hon råkar ”ramla på” gamla dokument som berättar om en stor hemlighet kring Jesu liv.

Första boken handlar om att Maria Magdalena skulle varit gift med Jesus och fått barn med honom, som därmed bildat en ättelinje. Denna utsaga har ju framförts i flera andra böcker tidigare, från början vad vi vet genom boken Holy blood, holy grail, där författarna med omfattande men snarast starkt spekulerade forskning nådde fram till eller skapade denna teori. Detta följdes snabbt av bl a bestseller författaren Dan Browns omåttligt kända roman Da Vinci koden, som populariserade dessa uppgifter och spred dem världen över.

I andra boken av McGowan fortsätter denna historia med sin blandning av växelvis skildrad historia från en äldre tid, nu förlagd till Italien och en påstådd ättling till Maria Magdalena och Jesus. Samtidigt vävs historien fram i nutid med samma huvudperson som tidigare, nu på äventyr med katolska kyrkan och nya dokument och hemliga evangelier.

Författaren använder en enkel berättarteknik där hon väver samman historia, alternativ forskning med lite romantik, drama och en skopa äventyrslystnad. Hon skakar om denna mix och toppar allt med ett andligt sökande som hon låter genomlysa hela syftet med böckerna.

Hur är resultat? Ja, både ock. Det är både underhållande och lite väl enkelspårigt. Ibland blir det påfallande tillyxat hur huvudpersonen är ”utvald” och lyckas med det ena tillspetsade äventyret efter det andra samtidigt som insikter och slutsatser haglar ur dialoger eller hennes egna tankar.
Trots denna starka känsla av förenkling och också självuppfyllelse – huvudpersonen tycks vara en maskerad självbild av författarens egna tankar om sig själv som ett ”sändebud” men också som en ”ättling” – så har böckerna sina poänger, tycker jag.

Speciellt den andra, Kärlekens bok, berörde mig mer. Tankemässigt växer bilden med sammanhangen kring katarernas bakgrund, de gömda evangelierna och de omfattande innebörderna kring den feminina mystiken.
Där kan författaren lämna den mer ytliga tonen och få ägna sig åt det hon verkligen tycks vilja uttrycka; en mer sammansatt historia som berör mänskligheten. Inte bara den mer traditionella historiebilden eller religiösa uppfattningen kring Jesu liv. Utan i ett mer andligt sammansatt och fritt perspektiv där Jesus får en mer levande roll, även idag.
Där får också den kvinnliga polen en mer utökad förklaringsbild, inte bara att det handlar om ”Maria Magdalena” i sig och de frågeställningarna, utan en överlag andlig syn där ”Modern” som en egen aspekt och livsenergi får sin plats.


© CMM juli 2011.