fredag 29 november 2013

Febrilt nätverkande bästa utdelningen för goda relationer?


Författare: Per Magne och Lucia Forsberg Severed.     
Titel: Så blir du en framgångsrik nätverkare. Bättre relationer ger bättre resultat.
Förlag: Liber förlag

Publ år: 2013
Sidantal: 141. Mjuka pärmar.
Rec datum: nov 2013
Rec av: C Mikael Matthis


Ja, det är frågan. Och går det att lära sig ”nätverkande” genom att läsa om det? Kanske, kanske inte. Jag tycker jag läst dessa ofta ganska upptrissade tips i olika sammanhang ett bra tag nu. Och visst är det bra att få dem samlade mer konkret i en lättfattlig, överskådlig och pedagogiskt riktig bok som denna. Men hur långt sträcker sig resultatet i verkligheten, kan jag undra?
Det är oftast en god tanke som står bakom dessa otaliga handböcker som vill lära oss något nytt. Det beror lite på vad författarna kan ge oss för extra energi och fånga för nivåer av livet som verkligen attraherar, tänker jag. Inte bara information, fint uppradade tekniker, formulär att fylla i (gäsp), som upplägget ofta är i dessa typer av böcker.

Bokens syfte är förstås att inspirera dig som läsare att tänka mer tydligt kring nätverkandets goda sidor och praktisera dem mer aktivt. Vad får man ut av att nätverka? Jo, inte bara kontakter som kan vara trevliga i stunden, utan också möjligheter i sitt yrkesliv. Detta är nog bokens i alla fall första centrala fokus. På så sätt blir det en aningen platt och mer krass utgångspunkt i sitt mer karriärsinriktade och självcentrerade syfte. 

Om du är och minglar till exempel rekommenderar författarna att du samtidigt ska ha koll på andra intressanta personer i ögonvrån, så du snabbt ska kunna hoppa över till någon som ger dig fler fördelar. Nja, hur roligt låter det? Och skapar det verkligen en respektfull ton för andra som borgar för djupare kontakt? Känns ytterst tveksamt.

Samtidigt betonas här relationernas allmängiltiga men också ytterst specifika värde. Detta inte minst i företagsvärlden där människor med dessa ofta medfödda kvaliteter av nätverkande och ”bry sig om”-anda, att kunna se och länka människor samman, påverkar och bidrar till företagens sanna funktionella värde.
Här finns en fin liten historia om en kvinna vars förmåga att knyta samman och motivera många personer i ett företag verkade mycket bakom kulisserna, men utan att riktigt inses av företagsledningen. När hennes chef byttes ut till en person som inte alls förstod detta språk, gjorde det att hennes plats blev inskränkt och hon slutade på företaget. Detta i sin tur ledde till att företaget ganska snabbt började tappa sin kraft och sina kunder och förlorade intäkter.

Det som jag tänker här är att dessa kvaliteter och egenskaper är så otroligt viktiga överlag i samhället, inte minst i de små vardagliga situationerna inom till exempel en familj eller i vänskapsled. Och hur detta i sig bidrar till en större helhet av växande.
Detta kan också ses som vanligt sunt förnuft. De flesta inser på någon nivå att vi vinner på att ge till andra, för det bidrar ofta till att vi själva blir bra behandlade och får tillbaks av det goda. Det är ett slags ”bondskt förnuft”. Det är också en kosmisk lag, men då under förutsättning att vi ger mer "från hjärtat", det vill säga med en äkta avsikt. 
Boken tar också upp detta men kanske lite mer uträknat vad gäller fördelar med nätverkande. Egentligen behöver man inte nödvändigtvis kalla det för ”nätverkande” med dess specifika ”signalsystem” via mingling, att ”räkna ut” vilka kontakter som ger bästa fördelarna, att vara aktiv på nätet via facebook, twitter, linkedin (som författarna själva säger sig vara omåttligt förtjusta i).

Dessa mediekanaler har förstås flera goda sidor, men jag tycker de är också övervärderade vad gäller genuint nätverkande, vilket ju är att skapa verkliga och långsiktiga relationer. De flesta kontakter odlas förmodligen ändå mest tillfredställande ”IRL” (”in real life”).
Som författarna också poängterar på ett annat ställe, att deras flesta egna kunder och uppdrag har uppstått genom att de blivit rekommenderade av andra. Det vill säga, deras fördelar har blivit sedda och uppmärksammade av andra som funnit dem trovärdiga och äkta, och därför kan de rekommenderas. Detta tar också författarna upp som ett reellt värde i boken. Kanske man skulle kunnat ha tagit detta område ännu ett steg?

Eller när författarna nämner som hastigast ett tema som centralt för väldigt många människor, kanske en egen iakttagelse (?), när man säger att de flesta människor önskar hitta sin plats i livet. Inte bara som en bekräftelse i stunden, utan på ett djupare plan, även existentiellt, tänker jag. Där betyder våra relationer väldigt mycket.

© C M Matthis. SoulBooks nov 2013.

lördag 23 november 2013

Att frigöra kraft och inspiration för dina mål och din inre utveckling


Författare: James Arthur Ray
Titel:  Harmonisk rikedom. Attrahera det liv du alltid drömt om.
Förlag: Ica
Publ år: 2008
Sidantal: 449. Inbunden.
Rec datum: Nov 2013
Rec av: C M Matthis


Omslaget pryds av författaren själv som en fager Tom Jones eller någon annan solbränd framgångssymbol. Jag menar inget nedvärderande med det. Men man kan ju se det litet skämtsamt också tycker jag. Det är den traditionella amerikanska stilen vi vant oss vid och som många författare (eller förlagen kanske är mer rättvist att säga?) även i Sverige senaste decennierna också apat efter alltmer med att låta författaren själv, om denne är tillräckligt känd vill säga, ta framkant på omslaget.

Jag tycker kanske det är lite synd på innehållet att göra omslaget så stereotypt. För den här boken har flera trevliga, goda och vad jag kan uppleva, härliga kvaliteter. Om du tror att den bara handlar om traditionellt, enkelspårigt framgångstänkande, att bara ”bli rik” så kan det hända att du misstar dig rejält.

Boken har nämligen en andlig grundsyn. Författaren berättar om sitt sökande, bland annat genom resor och upptäcksfärder bland olika urbefolkningar och i olika traditioner, t ex träning hos olika shamaner. Författaren har med tiden dock snarare hittat sin egen väg än anammat en specifik tro eller lära. Det han lär ut här handlar i första hand om att hitta sig själv, sin egen inre kontakt och kraft, att tro på sig själv.

Där har ”pengar” eller framgång sin betydelse för att genomföra våra visioner och våra liv, så som världen ser ut i denna epok. Men det är inte själva syftet eller meningen i sig, som jag tolkar författaren.
Det är kanske därför titeln, även på engelska, är satt till ”Harmonisk rikedom”. För rikedom mätt i materiella ägodelar, pengar, status osv, vet ju de flesta att det i sig inte leder till långvarig, sann lycka eller framgång. Snarare att leva ett harmoniskt liv. Men där pengar och materiella tillgångar förstås kan ha sin goda innebörd och berika livet, om vi kan använda dessa på rätt sätt.

Författaren har sin lite egna, men samtidigt ganska amerikanska framdrivande stil. Det är nästan som han höll ett föredrag när han skriver, får jag en känsla av. Han har som en liten dialog med dig som läsare, ställer små retoriska frågor då och då, som han förstås svarar beredvilligt på.
Denna stil som jag kan tycka är onödig och ofta drar ner en text, kan här ändå kännas ok och även ibland ganska underhållande. Det är med glimten i ögat författaren håller sitt driv i texten på det här sättet, så tolkar jag det i alla fall.

Boken innehåller många goda råd och praktiska förhållningssätt kring hur vårt eget medvetande är grunden för ett mer lyckosamt liv. Detta även i termer av ekonomisk frihet. Detta tar sig uttryck i en ganska energisk atmosfär som ibland känns lite mer inlärt påklistrad och uppvarvad, men också i sin helhet äkta engagerad och inspirerande. 
Men det handlar också om att inte blunda för svårigheterna, poängterar författaren. Han menar att det är en av människans stora illusioner, att tro eller enkelspårigt vilja att livet bara ska vara enkelt och en "räkmacka". 
Han menar samtidigt att vi snarast kan använda dessa utmaningar i vår vardag som vi möter för vårt växande. Det är en del positiv "krigarenergi" i detta, förmodligen med inspiration från shamantraditioner, som tar sig uttryck här.     

Även denne författare är ett exempel från boken och filmen The secret där han medverkat tidigare. Denne vill tydligt dock visa på ett djupare samband mellan ett genuint inre eller andligt förhållningssätt och att ytliga materiella mål inte är själva grunden i sig.
Den här boken går inte igenom så mycket själva teknikerna för visualisering och inre skapande i sig, utan bygger mer på författarens ordflöde av lust, intresse och vilja att dela med sig.

 (Om du vill läsa fler recensioner om samma tema – tankens kraft, inre skapande, förverkligande m m – kan du använda denna länk) http://soulbooks.blogspot.se/search/label/tankekraft

© C M Matthis, SoulBooks, nov 2013.

onsdag 6 november 2013

Hur använder du din livskarta?


Författare: Colette Baron-Reid
Titel: Kartan. Finn magi och mening i historien om ditt liv.
Förlag: Vattumannen förlag

Publ år: 2012
på svenska
Sidantal: 293. Inbunden.
Rec datum: okt 2013
Rec av: C Mikael Matthis

Vad vi än tror på och var vi än är i livet vill nog många, kanske de flesta, försöka orientera sig bättre. Där har nytänkande, psykologiska modeller och överlag ett ökat mänskligt medvetandeperspektiv explosionsartat tagit plats under de senaste decennierna.
Bokens upplägg är välformulerat och tydligt med olika avdelningar som associeras ihop med att ”resa” och använda sin ”inre karta”. Resan är förstås våra egna liv, en välkänd metafor. Och även att vi kan använda kartan som ett redskap har vi hört förut, eller hur? Här tas olika synsätt och redskap för utveckling upp under en rundresa bland olika möten med inre gestalter, som kan liknas vid mänskliga utmaningar, olika ”inre röster”.
Dessa varvas med skildringar från olika fall och upplevelser människor haft som författaren mött genom sin yrkesroll som medium och andlig guide, föreläsare och författare. Hon ser på sin mediumistiska bana mer nyanserat, vilket låter positivt och mer sunt, där hon kommit fram till att det viktiga är att hjälpa människor mer hitta sin egen inre kontakt, sin egen vägledning.
Boken Kartan är en bland otaliga andra självhjälpsböcker. Många av dessa får en ganska likartad inriktning och utspelar sig på en förhållandevis grundläggande känslonivå. Så tyckte jag även först när jag började småläsa boken. Sedan tänkte jag att jag kunde ge den lite mer tid och ”råkade” ta med mig den in på en tur till stan för att läsa lite mer. 
Och även om det inte är några stora nyheter som kommer fram här, har boken för det första en angenäm ton i sitt språk. Den är inte sådär utpräglat ”amerikansk” som kan bli lite flåsigt ibland (även om det också kan vara en ytterst god positiv egenskap när det är äkta stark framåtanda). Här är tonfallet litet mer eftertänksamt, lite mer poetiskt inkännande. Här finns återkommande kopplingar till ”det magiska i livet”.
Det positiva budskapet känns inte överdrivet eller påklistrat utan mer lugnt skildrat i fler faser av livet. Här hoppar författaren inte över det svåra, utan vill inkludera och snarare använda dessa mänskliga utmaningar som vi alla möter i olika perioder i livet.
Det är som sagt samtidigt en förenklad skildring som möter läsaren, och den är förmodligen väldigt anpassad och uttänkt för den typen av läsare, tror jag. Inte för svår, inte för lätt, en inte helt lätt balanskonst om man vill kunna samtidigt vara genuin och engagerande. Kartan får nog med sig många resenärer som söker litet djupare ”magi” i sina liv.
© CMM, SoulBooks okt 2013.