torsdag 17 september 2009

"Down-shifting" - modern form av gammalt koncept


Titel: Simple living - nya vägar till ett meningsfullt liv
Författare: Gitte Jørgensen
Förlag: Prisma
Antal sid: 272
Publ. År: 2007
Datum: 2009
Rec. av: MM


Aldrig förr har människans tempo i så många länder världen över haft ett så uppskruvat tempo. Det är förstås inte konstigt att detta levnadssätt skapat i många fall destruktiva konsekvenser, både för natur och för människan själv.

Senaste åren har det därför blivit alltmer populärt med något som kallas för "downshift". Dvs att "varva ner", relaxa, inte bara fysiskt, utan också psykiskt, men också existentiellt och ekologiskt.
Vi känner till många metoder inom västvärlden som kombinerar österländska uråldriga andliga metoder som meditation och olika alternativa behandlingsformer, med modern terapi och psykologi. Även i Sverige har detta blivit alltmer populärt, medan det i andra länder i Europa och USA varit en trend under lång tid.

Detta slags nytänkande som finns återgivet i flera böcker nu, bland annat i denna bok av Gitte Jørgensen, handlar dock inte riktigt om något mer djupgående andligt sökande eller praktiserande i sig.
Det här är mer ett vardagstänk, förmodligen skapat för de som är mitt uppe i en karriär som de känner inte ger dem det de önskar av livet. Att de stressar, inte hinner med sina nära relationer, bränner ut sig, kommer allt längre bort från sin egen kärna.
Denna typ av böcker vänder sig också till de som är på väg att lämna eller har lämnat de mer traditionella (marknads)värdena med sina olika typer av press, prestation och fokus på främst materiell vinning.


Gitte Jørgensen berättar att hon lämnade en traditionellt framgångsrik karriär inom marknadsföring för att förenkla och berika sitt liv. Idag arbetar hon framförallt med dessa nytänkande idéer där enkelheten står i fokus. Denna enkelhet har också ett miljömässigt ansvar. Men också ett inre miljöfokus, dvs att skala av inre obalans likaväl som yttre obalans och onödig masskonsumtion.

Där blir nuet en återkommande livslänk för att öka sitt ställningstagande i världen - men på ett helt nytt sätt. Inte "utifrån och in", dvs först bevisa genom gamla värderingar vad som anses vara framgångsrikt. utan ta reda på vad man själv vill, vem man är och vad man kan bidra med mer genuint.

Av flera liknande böcker i genren känns Gitte Jørgensens bok som mer genuin. Den talar till alla dessa människor i vardagen som verkligen behöver stanna upp mer på det sätt som hon själv vill förmedla; med enkelhet och praktisk närhet.

Sedan finns många steg vidare i denna utveckling av att närma sig sitt eget inre, men detta kan vara ett första steg.


© MM SoulBooks, sept 09.