söndag 7 mars 2010

Att tänka positivt och attrahera det bästa


Titel: Attraktionslagen – så får du den att verka till din fördel
Författare: Esther o Jerry Hicks
Förlag: Ica
Publ. År: 2008 (2006 på eng)
Sidantal: 207. Inbunden
Datum: feb 2010
Rec. av: CMM


Jerry Hicks berättar i början av denna bok att han under många år, var han än gick, hade med sig en lista på frågor om livet och meningen som han önskade få svar på. När han träffade sin blivande fru Esther och det visade sig med tiden att hon kunde verka som ett slags medium, var hans lycka gjord, tycks han vilja uttrycka.
Detta par har blivit mycket populära i USA och kanske också i andra länder, bl a genom sina många böcker och filmer och framträdanden om hur människan kan skapa i princip vad som helst genom sin tro, sina tankar och sin personliga vilja.

Esther hade ett starkt motstånd mot ”medier och andar” först, berättar hon, men när paret kom i kontakt med ett känt medium i USA, sattes hennes egen process igång. Beskrivningen i boken av hennes slags inre genombrott kändes fin, genuin. Frågan som dyker upp hos mig var dock vad det var som fick henne att tolka det som att hon var kontaktad av ”andar”? Istället för att se det som ett slags inre uppvaknande, t ex en själskontakt?

Det får mig att tänka på att en hel del människor som kanske inte upplevt sin egen inre kontakt på andra sätt innan, mer konkret och kanske också i ljuset av en större insiktsbas, kan kanske lätt tolka det som händer dem som att det sker genom ”andar”.
Esther Hicks började då kanalisera en grupp lärare som kallar sig ”Abraham”. Vilka dessa är, i vilket sammanhang de verkar osv, framkommer inte vad jag kan se i boken.
Esther säger att hon går i trans, att hon på ett ögonblick är borta, och istället är det dessa andar som talar genom henne.
Samtidigt verkar det inte riktigt stämma, för Esther är tydligen närvarande ändå.

Så kanske det ändå inte handlar om transmediumism här, vilket i så fall känns positivt tycker jag. Att helt överlämna kroppen och rösten och medvetandet åt en annan varelse tycks inte vara tecken på en så väldigt hög nivå av andlighet i sig. Helt enkelt därför det inte befrämjar vår medvetenhetsutveckling och dessutom sliter väldigt på mediet.
Att få råd, stöd, vägledning av andra, är förstås något gott som vi kan ha stor nytta och glädje av. Det är samtidigt upp till var och ens eget ansvar hur vi ska förstå det vi hör från andra.
Det finns mer sanna, tränade, genuina kanaler och andliga vägledare idag. Men också många som, avsiktligt eller oavsiktligt, inriktar sig på det astrala och renodlat illusiva.

Det är därför mycket viktigt att träna sig i urskillning i denna tid och framförallt lära sig lyssna på sin egen "inre röst".
Frågan om olika medvetandenivåer är därför mycket viktig att undersöka och lära sig mer om. Både för sig själv, men också i denna ”djungel” av tjänster som bara tycks öka i vår tid.

Svaren på Jerrys frågor, som här presenteras, är oftast lätt sirliga, lugna, välmenande, med en sorts harmonisk energi.
Det var denna harmoniska energi som först berörde mig i början av boken. Den kändes givande och jag blev glad av den först.
Sedan tar det materiella budskapet så stor plats, att det är svårt att uppleva energin på samma sätt, tyvärr.
Även om dessa tankegångar på sina ställen är uppbyggliga och genuina, så blir det ganska smalt.

En sådan genuin och praktisk tanke, är förstås att vi alltid har nytta och glädje av att, som jag kallar det för, höja frekvensen i våra egna tankar. Dvs undersöka våra tankar och se vilka sorts tankar vi egentligen har glädje av, och vilka som vi behöver förändra. Att vi kan välja våra tankar och tänka med ett större mål, tänka med glädje och kärlek för andra.
Vi kan tänka i positiva termer för vår egen del för att skapa hälsa, framgång och utveckling och detta påverkar förstås vårt nu, men också vår framtid. Det är det som här menas med att ”få attraktionslagen att verka till vår fördel”, antar jag.
Men vi behöver förmodligen inte bara tänka på ”vår fördel” i sig, utan snarare samverka med livet, med vårt eget högre jag, att ge vidare av de goda krafterna. På så sätt skapas också gensvar och positivt skapande.


På bloggen Nya Tiden tar jag upp olika tankebanor kring innebörder "tankens kraft" och ”attraktionslagen” (se här t ex: 1, 2, 3, 4). Dessa tankar behöver inte kopplas samman med denna bokrecension, men för den intresserade kan det vara givande med fler perspektiv.


© CMM SoulBooks, mars 2010

måndag 1 mars 2010

Själarnas resa – fallstudier om livet mellan livenTitel: Själarnas resa – Fallstudier om livet mellan liven
Författare: Michael Newton
Förlag: ICA Bokförlag
Publ. År: 2008
Sidantal: 324. Inbunden
Datum: Feb 2010-03-01
Rec. Av Nina Matthis


Den här boken kom ut i USA för sexton år sedan, och det är lite förvånande att den svenska översättningen kom först 2008. Det finns förstås en mängd böcker om livet efter ”döden”, men den här boken är lite annorlunda. Den bygger på författaren Michael Newton´s mångåriga forskning med klienter under hypnos, då de berättar för honom om ”livet mellan liven”. Newton är alltså inte inriktad på tidigare liv, som så många andra, utan på vad som händer oss människor mellan liven. Och hans iver att förstå mer om detta ämne går inte att ta miste på.

Newton är filosofie doktor och hypnosterapeut, och tycks ha varit intresserad av existentiella frågor i hela sitt liv. Men han beskriver sig själv som en tidigare skeptiker till det överfysiska, och är själv förvånad över att just han blev forskare och pionjär inom detta ämne. Men anledningen är uppenbar – han kunde inte slå dövörat till när hans klienter under hypnos började berätta om livet bortom ”döden”. Han var alltför vetgirig, så hans skeptiska sinnelag fick stå åt sidan.

I boken varvas klienternas egna berättelser under hypnos med Newtons egna reflektioner och tankar. Han framhåller att många klienter talar om samma sak, att ”döden” inte består av ett slut utan tvärtom av en stor glädje och ett kärt möte med ”gamla vänner”. Många av Newtons klienter ger liknande redogörelser om sina upplevelser mellan liven, och av dessa snarlika historier drar Newton sina slutsatser. Han lägger ett eget pussel av all information, som blir allt tydligare en bit in i boken.

Newton finner bl. a att många själar, som han kallar det, fortsätter att lära sig saker och ”gå i skola” även efter den fysiska döden. Han förstår också att själarna kommer till olika platser i andevärlden, och att detta beror på individens utvecklingsnivå. Det betyder vanligtvis, att den som just anlänt till ”andra sidan” först får återse sina familjemedlemmar från det fysiska livet, men inte alltid stanna hos dem. Om dessa själar befinner sig på olika medvetandeplan, så fortsätter den nyanlända själen snart till sin egen själsgrupp. Denna grupp av själar känner hon/han omedelbart igen när de träffas, och det är ett mycket kärt återseende.

Detta är intressant, eftersom det tar ett kliv vidare från de mer kända versionerna av livet efter ”döden”. Livet ”på andra sidan” gestaltas ofta mer stereotypt, att man återser de själar man kände på jorden och kort och gott ”kommer hem” till dem. Men Newton menar att vi har en annan grupptillhörighet i den andliga världen, som baseras på vår andliga utveckling och själsliga ålder. Det utesluter inte att våra familjemedlemmar på jorden kan tillhöra vår egen själsgrupp, men det är inte något som är givet.

Newton gör en uppdelning av det han kallar ”nybörjarsjälar” och ”avancerade själar”. Nybörjarsjälarna är enligt honom mer oerfarna och mer beroende av andra stödjande själar i andevärlden. De avancerade själarna är mer vana att klara sig själva där, åtminstone bitvis. De avancerade själarna har också mer ”kosmisk kunskap” att delge Newton. Han märker även att dessa är mer inställda på att hjälpa andra, både i sitt jordeliv och i livet mellan liven.

Nybörjarsjälar och avancerade själar kommer alltså till olika platser och till olika grupper, men alla känner att de hamnat rätt och är mer än nöjda med sin placering. De förstår att de befinner sig där de är för sitt eget bästa, och att allt handlar om själslig utveckling. De känner en självklar kärlek till sin själsgrupp, som fungerar som en enhet utan konkurrens. Humor, tillgivenhet och gemensamt stöd till utveckling tycks prägla dessa grupper. Och inte sällan följs gruppmedlemmarna åt när det är dags att återfödas på jorden igen.

Newton fortsätter med att beskriva vad som sker när det är dags att välja en ny fysisk kropp, en s.k ”värdkropp”. Läsaren får följa med i kapitlet som redogör för återfärden till ett nytt liv som människa, och sedan läsa om hur själva återfödelsen går till. Allt bygger på Newtons fallstudier, och det är en fascinerande läsning. Men jag önskar ändå flera redogörelser från dessa klienter, alltså flera exempel, särskilt med tanke på att Newton måste ha en mängd material efter åratal av forskning.

Mycket är intressant med Newtons forskning. Även de slutsatser han drar, att det finns ytterst avancerade själar som övervakar och arbetar med jordens utveckling. Och att allting strävar efter allt högre utveckling, även vårt eget universum. Att han har varit en andlig skeptiker har sin poäng, då han inte är lika snabb att skriva om ”Gud” som så många andra amerikaner. Han är mer intresserad av att förstå vad som verkligen händer, och han tycker sig finna ett system av allt mer utvecklade själar som alla samarbetar för jordens bästa. Alla själar är således på väg mot en allt större medvetenhet och en allt större kärlek och visdom. Och det är i vårt jordeliv, med all den ”möda” det ofta innebär, som vi har möjlighet att ta våra stora utvecklingskliv.


© Nina M, SoulBooks mars 2010