onsdag 25 mars 2009

Regnbågskrigaren


Författare: Norman Stevens (delvis också med sin fru Josephine Stevens)
Förlag: Regnbågsförlaget.
Publ. År: 1995. Samlingsutgåva (på eng -81).
Sidantal: 373. Inbunden. Färgbilder.
Datum: våren 1997
Rec. av: C M Matthis

Bokens tema handlar om hur vi kan förändra våra liv genom att förändra vår medvetenhet. Genom att rena oss, inte bara den fysiska kroppen, utan framförallt vår känslo- och tankenatur, kan vi förstå och skapa nödvändiga förändringar inom oss för att kunna mer förverkliga oss, som människor, som själar.

Bilden här bredvid, gjord av Norman Stevens, visar de senare stadierna i denna mer omfattande process av rening och förfining när människans personlighet (den fysiska kroppen och känslo- och mentala höljena) också kan uppfatta och ha större tillgång till sitt större "själshölje" (det kausala höljet).

Norman Stevens, huvudförfattare till "Regnbågskrigaren", lämnade sin fysiska kropp 1993 efter ett mer än 100-årigt aktivt liv. De sista åren verkade han i Sverige i Stjärnsund på det andliga centrum som då var mycket aktivt (men fortfarande drivs vidare).

Boken är inte skriven för nybörjare i ämnet, utan kräver en del baskunskaper i esoterisk filosofi. Bokens författare lär här ut flera metoder som fungerar som praktiska hjälpmedel för att förbereda och också börja bygga det som kallas “regnbågsbron”.
Regnbågsbron var också titeln på den ursprungliga svenska utgåvan, som här är utökad tillsammans med fler områden av Stevens förmedlade kunskaper och praktiska synsätt. Regnbågsbron syftar på den högre energikanal alla människor består av och som måste utvecklas, oavsett tro eller livsuppfattning, för att bättre kunna tillämpa och förmedla livets högre utveckling.

De här metoderna kan synas svårtillgängliga till att börja med men när läsaren väl sätter sig in i det systematiska tänkande som förf. ger många nycklar till är mödan väl värd.
Bokens kunskap bygger på det klassiska esoteriska kunskapssystem som har som syfte att ge människan hjälpmedel för att undersöka frågorna om livets mening; vårt ursprung, vårt pågående liv, vår framtid och döden. Norman Stevens var nära vän med och samarbetade med författaren och läraren Alice Bailey och hennes man Foster Bailey i USA udner 30-talet. Detta arbete baseras till stor del på mästarens DKs (även kallad "Tibetanen") undervisning , vilket märks bl a genom de många citaten och belysningen av deras innebörd. Det är också en av bokens flera förtjänster, att utveckla förståelsen för vissa delar av esoteriken. På detta sätt fungerar boken också utmärkt för den som börjar närma sig denna kunskapstradition.

(Denna bok har sedan getts ut igen i redigerad nyutgåva, även med nytt omslag. Tyvärr har jag dock inte fått tillfälle att se den.)


© Herkules Utb 1997, SoulBooks 2009.