torsdag 8 april 2010

Energimedicin - att skapa läkande genom högre frekvenser


Titel: Supercoherence – ditt sjunde sinne
Författare: Thrity Engineer
Förlag: Ica
Publ. År: 2009 (2008 på eng)
Sidantal: 243. Inbunden
Datum: mars 2010
Rec. av: CMM


Den här boken kom med posten häromdagen från förlaget, utan att jag vet att jag beställt den. Det är roligt, förlagen skickar ibland böcker ändå. Och just den här boken passade bra att skriva om. Jag har också tagit upp boken på bloggen Nya Tiden.

Thrity Engineer är en något udda författare i det här sammanhanget på det sättet att hon utgår från sina egna erfarenheter och sitt liv, samtidigt som hon vill använda det konkreta, mer vetenskapliga sinnet och går en fysisk väg i sina undersökningar av det hon kallar ”expanderat medvetande”. Samtidigt tar hon upp kvaliteter som kärlek och andlighet på ett tydligt och spännande sätt.

Hon berättar en medryckande historia. Dels om sitt liv längre tillbaks då hon främst hade fokus på att tjäna pengar, vilket hon också gjorde, och hur hon sedan genom olika kriser vakande upp till ett större sökande. Dels om hur hon fann energimedicinen, eller frekvenshealingen, eller vad man nu vill kalla det. Det finns många olika namn för en liknande kunskap, t ex bioenergi eller egentligen ”eter”.

Hon berättar entusiastiskt, nästan ”frälst”, om ganska omfattande sammanhang kring biologi, fysik och livsmening i ett holistiskt perspektiv. Hon är inte utbildad inom naturvetenskapen och verkar heller inte utgå från en andlig medvetenhet i sig. Hon studerade psykoanalys i åtta år, men övergav den metoden då den var för bunden till negativa diagnoser och tog så lång tid.
Författaren berättar att hon brinner för att hjälpa andra, där de är i sina liv. Och det verkar genuint. Hon verkar saklig, men samtidigt starkt ”troende” – på sin egen metod framförallt. Den handlar om att via specialkonstruerade maskiner kunna läsa av frekvenser av ohälsa hos människor för att sedan kunna återskapa den högre, mer hälsosamma frekvensen.
Detta gör många hälsoterapeuter nu för tiden genom till synes otaliga olika system av maskinell avläsning och rådgivning utifrån ihopsamlade elektronisk data.
Det Engineer lagt till här, är fotograferingen, som säger sig kunna direkt spegla människans tillstånd av ohälsa eller obalans, och sedan med de nya frekvenserna i handen (genom t ex en kräm eller en flaska) återfå de mer stadiga, tydliga och därför hälsobaserade konturerna igen.

Jag tycker dessa perspektiv är spännande och viktiga överlag. Jag tror också mänskligheten bara är i början av detta slags utforskande, som nog kommer explodera i nya resultat och utövande framöver.
Författarens gestaltning av ämnet kunde samtidigt få ännu mer positiv tyngd genom en större medvetenhet om att det är många som delar denna utgångspunkt av sökande. Det är inte bara denna metod som kan anses som ”helt unik”.

Och att det är framförallt genom att utforska det mänskliga medvetandet och förändra dess frekvenser inifrån människan själv, som mer varaktiga förnyelser skapas. Att det kan säkert vara bra med ”snabba lösningar” i sig genom teknisk apparatur etc. Men att själva processen också behöver förankras inom individens jagmedvetande, i hennes större utveckling.


© CMM april 2010