söndag 19 februari 2017

Med stöd från änglarna - stå upp för dig själv
Författare: Doreen Virtue
Titel: Jordens änglar. Att sätta gränser genom beslutsamhet
Förlag: LivsEnergi/ Massolit
Publ år: 2015
Sidantal: 208. Inbunden.
Rec datum: feb 2017
Rec av: C Mikael Matthis


Doreen Virtue är välkänd för många inom dagens nyandliga tänkande med sina populära änglakort och för sitt produktiva författarskap. Hon har på flera ställen berättat om sin karriär först som fil dr i psykologi och som counsellor (rådgivare) inom terapi och personlig utveckling, men hur hennes arbetsinriktning med tiden drogs alltmer mot en andlig grund. Denna bakgrund har hon haft med sig sedan barnaår, hur hon upplevde att hon fick insikter och syner genom en inre kontakt, som hon också kallar för att ”änglar talade med henne”. Idag lever hon på Hawaii där hon förutom kurser, böcker och inspelningar på nätet också ger omvårdnad till mängder av behövande djur med sin man som får en tillflykt på deras gård.   
Virtue har ett ofta mycket praktiskt synsätt vad gäller både området av änglar och hur vi människor kan utvecklas genom denna kontakt. I förgrunden står egentligen ett slags psykologiskt tänkande och resonerande. Samtidigt låter hon detta samverka med hur hon upplever att vi som människor kan få hjälp av änglariket. Det får vi genom att be eller åkalla dessa hjälpare, menar Virtue. 
Den här boken har nästan som ett terapeutiskt förhållningssätt. Änglarnas arbete eller stöd i dessa frågor kan upplevas aningen sekundärt, vilket kan vara positivt som jag ser det. För det handlar inte om att vi ska lägga våra liv eller öden i någon annans händer och bli ”passiva”. Virtue visar ofta att det handlar snarast om hur vi kan utvecklas mer som människor, utveckla sidor som vi behöver förstärka och hur vi kan tro mer på oss själva.
Titeln på den här boken visar temat på ett tydligt sätt. Många andliga sökare och utövare kan uppleva att de har med sig en stark känslighet. Virtue kallar det för att de kan vara ”jordänglar”. Termen är lite märklig, men jag förstår vad hon menar; att många människor är ”som änglar” för de är så uppfyllda av ljus, av goda avsikter, de vill bara det bästa för alla. Och de kan också vara lite naiva och lättmanipulerade, menar Virtue. Hon refererar detta tydligt också till sig själv. Det handlar också om många hon mött i sitt arbete som berättat om just dessa erfarenheter. Denna känslighet har på senare år blivit alltmer uppmärksammad som en sorts #diagnos”; ”högkänslighet”. Frågan är om det verkligen är ett ”handikapp”, även om det kan upplevas som svårt att handskas med för vissa människor? Snarare tycks det vara en del av en högre själslig utveckling.  
Läsaren får här mycket material kring olika infallsvinklar på hur ”jordänglar” eller människor med stor känslighet, hög intuition och mycket god vilja, kan förhålla sig. Det handlar om att uppleva mer tydlighet, bestämdhet, att kunna sätta gränser, säga ifrån. Dessa kvaliteter uppskattas nog av många människor som välbehövda överlag. Virtue går också igenom många mänskliga ”skuggsidor” som kan uppträda överlag. Det kan handla om situationer och svårigheter som kan uppstå i relationer eller då man kan uppleva sig som ”utsatt” för dessa uttryck. Det kan handla om ”svek”, missbruk, att bli ”utskälld”, människor som inte kan eller vill lyssna, den ständige ”pajasen” som skojar bort allt osv. 
Virtue är duktig på att beskriva olika roller på ett klarläggande sätt. Många kan säkert känna igen dessa mönster och resonemanget fyller förstås sin plats i sammanhanget. Frågan är samtidigt om det hade behövts så mycket fokus på dessa negativa sidor ändå? Det känns lite som Virtue kanske själv vill ”städa  upp” bland dessa frågor för egen del?Kanske handlar det om minnen av personer som behandlat henne dåligt, ett exempel som finns med redan i inledningen av boken. 
Det är nog viktigt, som Virtue också påpekar, att ”jordänglar” - eller hur man nu vill uttrycka denna kvalitet, en stor tillgång när den kan förstås och tillämpas mer klart - behöver stå på sig mer. Men det kan också vara viktigt att inse att man kan dra till sig dessa situationer för att lära av dem. Att det egentligen inte måste vara negativt, att man är ett ”offer, då man är med om konflikter eller utsatta situationer. 
Som ofta är Doreen Virtue lätt att till sig. Hon skriver enkelt, jordnära, med mycket personlig närvaro, men samtidigt professionell pondus och med mycket medkänsla och värme. Det är tydligt i många avsnitt att hon känner med människors, och sina egna, svårigheter och utmaningar. Där kan ängla-kontakten och känslan av att vara villkorslöst älskad av en stor famn vara ytterst välgörande och läkande.    


© C M Matthis, SoulBooks, feb 2017.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar