söndag 30 oktober 2011

Låt känslorna visa vägen - HicksTitel: Låt känslorna visa vägen – Upptäck känslornas förunderliga kraft
Författare: Esther och Jerry Hicks
Förlag: ICA bokförlag
Publ. år: 2009
Datum: okt 2011
Rec. av: Nina M


Enligt Jerry Hicks, som tillsammans med sin fru Esther Hicks gett ut många böcker om tankens skapande kraft, så är det här den allra bästa av deras böcker. I två decennier har paret Hicks skrivit böcker och rest runt i USA och hållit seminarier i ämnet.
Nu hör till saken att de inte ”pratar själva” på seminarierna på det sätt som man tänker sig. Och inte heller skriver de själva på vanligt vis. Esther är snarare en kanal för en grupp avancerade själar, som gemensamt tagit namnet Abraham (för att det var det första namnet i namnboken).
Abraham talar genom Esther på seminarierna där Jerry är med och ställer frågor och antecknar Abrahams svar. Jerry skriver förord i böckerna, som annars bygger på Abrahams formuleringar och klokheter genom kanalen Esthers penna (eller dator). Så är det med det.

SoulBooks har recenserat flera Hicks-böcker, så mer information om paret Hicks arbete finns att hitta i menyn (slå på "Hicks").
Eftersom dessa böcker enlig min mening varit så bra, var det svårt att tro att just denna bok skulle ”vara bäst”, som Jerry Hicks skrev i förordet. Upplägget är lite annorlunda än i de andra böckerna. I den här boken får en fråga väldigt mycket plats och besvaras med stor omsorg. En fråga eller snarare ett ämne lyder exempelvis: ”Jag slösar bort mitt liv i bilköer”. Ja, tänker man, sådant kan nog vara ett stort problem för någon. Och så läser man med stor behållning om ett problem som man själv aldrig haft! Några andra frågor som behandlas är: ”Vår son är homosexuell” och ”Andra stjäl mina kreativa idéer” och ”Min make talar om hur jag ska köra” och ”Jag hittar inte någon partner” o.s.v.

Alla dessa ämnen, som inte alltid låter så spännande för läsaren, har ändå en tendens av bli just det när Abraham tar sig an dem (ibland på nio, tio sidor). Svaren visar sig beröra läsaren i alla fall, för de är alla existentiella - på något vis - och Abrahams svar är alltid mycket visa och intressanta. Det finns en stor intelligens i de lösningar som Abraham presenterar, och en stor ödmjukhet. Lösningen är, som alltid i Hicks böcker, att tänka tankar som skänker lättnad. Men samtidigt presenteras en process.

Det är inte så lätt att tänka en tanke som är en kovändning från den första (plågsamma) tanken. Då känns det som att man ljuger för sig själv, och då låser det sig förstås. Nej, trixet är att långsamt vända på tanken, genom att tänka en tanke som känns lite bättre än den första tanken. Och sedan, därifrån, tänka ytterligare en tanke som skänker ännu större lättnad, tills det känns naturligt att tänka på ett glädjefyllt sätt.

Man kommer långt med att vara snäll mot sig själv, att inte döma sig själv så hårt, menar Abraham. Så tipset är att tänka tankar som skänker lättnad, eftersom dessa tankar leder oss till vårt inre väsen som består av glädje och ren positiv energi. Genom det börjar vi att tänka mer och mer likt vårt eget inre väsen, och kommer på det viset mer i samklang med sitt sanna jag. Men det sker som sagt i steg.
En person i boken som är arg på sig själv för att hon är så oorganiserad börjar med att anklaga sig själv mycket hårt för det. Hon får tipset att se på sig själv med vänligare ögon och tänka mer förstående tankar om sig själv. När lättnaden infinner sig på grund av de nya tankarna skapas nya öppningar och ny lust. Spänningar och motstånd upphör och lämnar dörren öppen för ren, sann källenergi. Och lösningar kan äntligen infinna sig.

Exemplet ovan kanske inte låter så intressant, men jag lovar; det är det när man läser boken! Jag har också lust att kalla denna bok för parets Hicks bästa. Nu har jag i och för sig bara läst fyra, fem stycken, men jag vill ändå hålla fram just denna titel särskilt. Jag kan inte förklara varför, men jag hade lust att läsa lite varje kväll i boken och var glad över att den inte tog slut alltför fort. Och det är gott betyg.


© NM SoulBooks, okt 2001

söndag 23 oktober 2011

Själens grund som utgångspunkt för vår hälsa och goda utveckling


Författare: Deepak Chopra
Titel: Skapa dig själv på nytt. Återupptäck kroppen och låt själen återuppstå
Förlag: Ica/ Forma
Publ. år: 2011
Sidantal: 269. Inb.
Rec datum: okt 2011
Rec av: CMM

Deepak Chopra skriver oförtröttligt vidare. Denna titel är en av hans senaste. Men - man vet egentligen riktigt aldrig vilken som är ”senast”, för det är alltid en ny bok ute snart igen. Det är ganska kul. Och som alltid rör sig ”Hollywood-gurun” - även om han knappast uttrycker sig varken guruaktigt eller Hollywood-ytligt - i området av kopplingen mellan andlighet och hälsa, personlig utveckling och livsmening.

Just det här med ”mening” tycks uppta stor del av hans tankar. Här får vi som i många böcker förr (jag har läst och skummat flera av dem genom åren) ta del av hans lugna, lite indiska sätt att föra resonemang. Ofta fyllda med egna små livsberättelser och erfarenheter från hans läkarpraktik eller som förälder osv.

Chopra är en vetenskaplig sökare, eller en tänkande mystiker. Han funderar ofta i banor som känns aktuella för tiden vi lever i. Att människors medvetenhet expanderar. Hur många söker något mer i gränserna mellan det vardagliga, ofta vetenskapligt konkreta och det ”gudomliga”, det som finns ”bortanför”. Men samtidigt i människan själv.
Där balanserar Chopra ofta på ett tryggt, inarbetat plan, utan större överraskningar.

I den här boken tycks han ändå ha breddat sin skrivarhorisont en aning. Som det står på försättsbladet till denna bok, att ”världen behöver läkning”. Och att när vi vaknar upp mer som själar, så vaknar också världen upp alltmer i ”världssjälen”. Det är fina ord. Och som Chopra själv tycks vaknat upp till lite mer i sig själv, får jag för mig.
Som han säger fortsättningsvis i sin presentation: ”Det kan vara så att vi står inför en tidvattenvåg av läkning…”. Här finns alltså ett större sammanhang än bara den egna personens välbefinnande och mer filosofiska utveckling. Det känns som ett nytt, positivt steg för Chopra, tycker jag.

Dessa tankar om människans helande, men också inre pånyttfödelse, tycks ständigt vara verksamma i hans eget liv. Hans genuina lust att förmedla sina tankar, men också det han kommer fram till som kan hjälpa andra att växa.
I denna bok fortsätter alltså Chopra sin lustfyllda resa av upptäckande, berättande och resonerande. Kroppens hälsa står här i fokus. Men med ett tydligt annorlunda avstamp från många andra ”hälsoböcker”. Detta gällande även i viss mån Chopras tidigare böcker, verkar det som.

Här vill författaren tydligt ta upp själens existens som en odödlig, oförnekbar grund för människans liv. Chopra går igenom en rad olika känslomässiga hinder som vi behöver ta oss igenom. Också hur vi kan använda vår mentala uppmärksamhet för att öka klarseende och livsglädje. Han säger i början av boken, apropå undertiteln till boken ”Vad kan det vara som ger din kropp dess högsta mening, syfte, intelligens och kreativitet? Bara den heliga sidan av vår existens, den sida som vetenskapen har glömt bort”. Och följande lite längre ned: ” Nittio procent av alla människor tror att de har en själ och att den ger deras liv mening. Själen är gudomlig och den förbinder oss med Gud. I den mån livet innehåller kärlek, sanning, och skönhet är det själen vi ser som källan till dessa saker.”.

Jag har ofta tyckt att Chopras böcker verkar ha ett mycket gott budskap och syfte. Men har också haft svårt att uppleva hans ord som djupt engagerande. Det är ofta många trådar som ska samsas och som författaren vill ha med, många syften, inte minst att försöka förena det andliga sökandet och det vetenskapliga. Det kan bli lite träigt och ibland mer av ett malande. Sådana inslag finns även med här. Men överlag tycker jag den här boken har en annan fräschör, en litet mer direkt, levande och spännande form. Detta både vad gäller Chopras egen tonfall och hans val av innehåll.

© CMM, okt 2011

tisdag 11 oktober 2011

Bortom The Secret; Attraktionslagen i ett större perspektiv


Författare: Lisa Love
Titel: Bortom The secret
Förlag: Ica/ Forma
Publ. år: 2009
Sidantal: 218. Inb.
Rec datum: sept 2011
Rec av: CMM


Jag skrev nyligen om boken The secret – Kraften och gjorde då kopplingen med denna bok, ”Bortom The secret” av Lisa Love.
Många inom områdena självhjälp, mental träning och personlig utveckling känner till den tidigare filmen och boken ”The secret”. Men hur många känner till denna bok? Förmodligen inte lika många. Men det kan vara värdefullt att ta del av dessa tankar för alla som är intresserade av detta ämne med personligt skapande och tankens kraft.

Författaren (med det eventuellt tagna namnet (?) ”Lisa Love”) har här gjort en genomgång av de fallgropar och som hon ser det, missförstånd som tas fram i The secret. Och det är inte lite. Samtidigt vill författaren visa på de goda möjligheter och kvaliteter i det positiva tänkandet och i en mer andlig resa av förnyelse och engagemang som alla människor har möjlighet till. Framförallt att detta kan också kopplas samman med ett större helhetsperspektiv av vår värld, samhället och hur vi kan använda ”tjänandet” som ett verktyg.

Lisa Love har en gedigen bakgrund med doktorsgrader inom familjeterapi, transpersonell psykologi och en hel del annat. Hon beskriver på ett bra sätt tycker jag hur detta sammanhang kan utvecklas. Hon har lagt upp boken i tio kapitel som har som syfte ”att mer andligt använda attraktionslagen”.
Love skriver enkelt, tydligt och det är lätt att följa hennes tankebanor. Det märks att hon har en bred erfarenhet av att möta människor med smärtsamma upplevelser. Förmodligen har hon också själv genomgått svårare utmaningar.
Detta har ofrånkomligen färgat hennes redogörelse, på gott och ont. Ibland kanske lite väl mycket, kan jag tänka. Risken med dessa former av svårigheter kan också bli att de i sig själva bildar en kvarhållande tankeform och därmed får ett litet tyngande anspråk. Love kan därför låta lite "moralisk" ibland. Men man behöver också inse att dessa olika nivåer av tänkande och försök till klargöranden - i The Secret eller om vi nu vill se "bortom The Secret" - har olika funktioner för olika människor. och att den entusiasm som finns, i alla fall i uppföljaren The secret - Kraften, ändå kan ha mycket positiva effekter för folk.

Många av hennes argument, förtydliganden och ofta ganska självklara synpunkter för att skapa mer klarhet och också frihet inom detta område, känns ändå ofta fruktbara och genuina.
T ex det här att det skulle vara ”farligt” eller negativt att ”säga nej”. Nu minns inte jag hur det framställdes i The secret från början, men vet från andra sammanhang och även i uppföljaren av samma förf, att det ofta tas upp; ”Säg bara ja”. Det kan bli väldigt förenklat och "svart eller vitt"-tänkande.
Hon visar också på ett ställe hur attraktionslagen också består av en annan sida eller en annan lag (inom samma kraft). Den kallas ”repulsionslagen”. Det är något jag själv skrivit om ibland (se här t ex) och tycker därför det var både intressant och roligt att se att andra också har denna insikt. Denna lag som samverkar med attraktionslagen står för det som stöts bort, som kan stå t ex för urskillning. Det är också en viktig själslig kvalitet och också ett oberoende uttryck för hur livet både bygger upp men också river ner det som inte är fruktbart.

I boken använder Love begreppet ”anden” för en högre intelligens och gudomlighet som människan kan vända sig till för att skapa det bästa. Men inte bara för sig själv, påpekar Love, utan också för sin omgivning. På så sätt menar hon att man kan använda attraktionslagen på ett bredare och mer omfattande sätt. Egentligen för allt liv.


© CMM SoulBooks, okt 2011

torsdag 6 oktober 2011

Årets nobelpris i litteratur till Tomas Tranströmer - en fläkt genom evigheten

Satt på förmiddagen och bläddrade i Tomas Tranströmers diktsamling "För levande och döda".
Kändes väldigt speciellt. Inte minst eftersom jag blev väldigt berörd av vissa strofer just idag.

Läste högt för min fru och sonen (som hade sovmorgon från skolan). Det var första gången jag läst Tranströmer högt på säkert 20 år. Och hör några timmar senare att nobelpriset i litteratur gått till denne poet.
En märklig sync.

Läs vidare på bloggen Herkules Light (klicka på denna länk)

tisdag 4 oktober 2011

Att använda attraktionskraften - med kärlekens lagFörfattare: Rhonda Byrne
Titel: The secret - kraften
Förlag: Ica/ Forma
Publ. år: 2011
Sidantal: 266. Inb.
Rec datum: sept 2011
Rec av: CMMMånga inom dagens populärbransch av självhjälp, mental träning och personlig utveckling känner till den tidigare filmen och boken ”The secret”. Här kommer nu uppföljaren.
Jag har gjort ett litet experiment, att läsa denna bok, tillsammans med en annan titel som direkt anspelar på dess budskap. Denna andra bok, ”Bortom The secret” av Lisa Love, kommer också snart tas upp här på SoulBooks.

Jag var ingen stor entusiast av The secret kan jag säga direkt. Många hypade speciellt filmen. Jag såg den men uppfattade inte riktigt finessen. Kändes mer spekulativ, artificiell, förenklad. Man använde en sorts mystifikation om en ”gammal andlig hemlighet” som sades ha återupptäckts; människans tankekraft att skapa vad hon vill. Nja, så oupptäckt kan man ju inte påstå att detta ändå är. Detta var en sorts avart av det som i många fall kan vara mer genomarbetad, kreativ och befruktande personlig utveckling.

Den här titeln känns ändå aningen mer mogen. Den har lite fler perspektiv med av ett större helhetstänkande. Den unga författaren tar t ex upp kärlekens kraft som en viktig grund, som tycks genomsyra den här boken. Det är fint och känns på sina ställen mer genuint. Men boken är samtidigt väldigt förenklad i sina anspråk på hur den s k ”attraktionslagen” ska fungera för oss människor.

T ex att vi enligt författaren ska välja bort allt tråkigt, fult, störande osv. Det har sin poäng att vi inte behöver fästa vår uppmärksamhet på dessa inslag mer än nödvändigt. Vi ska inte förstärka det negativa, det är sant.
Samtidigt är det förstås en del av vår värld och våra liv att det finns svårigheter. Man trollar inte bort dessa genom att enbart förneka dem. Kanske kan det i vissa lägen vara tvärtom; vi ser det mörka och svåra och omvandlar det genom att ta hand om det. Inte genom att låtsas som att det inte finns.

Visst är det så att attraktionslagen existerar. Beroende på vår inställning både känslomässigt och intellektuellt så attraherar vi till viss del olika effekter från både oss själva och vår omgivning. Att komma till denna insikt kan ge både växande och goda resultat. Många inom dagens kognitiva psykologi (KBT m fl metoder) t ex tar fasta på detta (och tror sig också i många fall ha "uppfunnit " detta själva).

Så detta är överlag något fantastiskt. Det kan ge människor ökat inflytande över sina egna liv. Det kan ge mer fruktbara möjligheter till goda resurser i samhället och i världen. Och är därför något vi behöver utforska mer.
Men det finns ju, som jag brukar nämna, samtidigt så många fler lagar. Dessa lagar behöver ses i en större helhet, hur de samverkar. Allt kommer inte till oss för att vi tänker si och så i några dagar eller veckor.
Syftet med detta kortsiktiga, ofta i dessa sammanhang mer materiella skapande, är också starkt ifrågasatt av många idag. Detta inte minst inom nyandligheten och nytänkandet i sig (som Lisa Love ger bra exempel på också).

Det här är en färgstark bok med snygg layout och ett trevligt mindre format. Som kan ge dig som söker positiv förstärkning ett bra lyft. Och det är förstås inte fel i sig. För det är bitvis verkligen en god portion entusiasm och äkta känsla i detta, tycker jag. Sedan gäller det att kunna grunda denna kraft också i ditt eget liv. Och fördjupa ditt skapande, kanske inte bara för egen vinnings skull. Utan för helhetens växande.


© CMM SoulBooks, sept 2011