torsdag 26 juli 2012

Att sluta med ursäkterna. Och leva mer fullt ut det du vill inom dig.


Författare: Wayne Dyer
Titel: 
Slut på ursäkterna. Bryt vanemässiga tankemönster
Förlag: Ica
Publ år: 2011
Sidantal: 234. Inbunden.
Rec datum: juli 2012
Rec av: CMM

Wayne Dyer har under många år varit aktiv inom området av personlig och andligt växande och är en av de pionjärer inom nytänkande och helhetsmedvetande som varit med länge.
Han har skrivit en mängd böcker varav flera var stora framgångar i början av hans karriär. Jag minns jag läste om honom för många år sedan, att han också jobbade otroligt hårt för detta genom att åka runt i USA till alla möjliga radiostationer och marknadsföra sin bok med väldig frenesi. 
Med åren har han nog blivit mycket lugnare och mer trygg i själv och sitt budskap. Och som han berättat om många gånger, mer trygg genom sin andliga insikt som vuxit fram.

Hans intresse och engagemang för Tao te Ching (av Lao-tzu, som kan vara densamme som Konfucius, Lao-tzu anses nämligen mer mytisk än verklig av många), förde honom till en ny nivå av sökande, att finna en djupare frid och visdom i sig själv, har han berättat om. 
Denna andliga resa, i honom själv men också genom hans arbete med att tala och föra ut denna kunskap genom åren, har tydligen också hjälpt honom i att befria sig från alkoholism. Det var något han berättade om i filmen och seminariet som vi skrev om tidigare här på SoulBooks (http://soulbooks.blogspot.se/2009/12/film-change-your-thoughts-change-your.html).

Temat med utgångspunkt i Tao te Ching återkommer också i den här boken. Men fokus här går samtidigt mer åt Dyers tidigare böcker med ett vardagsnära resonemang hur vi kan få och också skapa stöd i att ta mer ansvar för våra handlingar. Vad vi vill i våra liv, att vara mer sanna, att lita på vår inre röst, och hur vi därmed kan omvandla våra hinder. Och detta har han sammanfattat i titeln, att vi kan träna oss i att upphöra med olika ursäkter, att inte ta våra behov, vår längtan och insikt på allvar och utvecklas mer. 
Dyer bygger upp sitt resonemang genom 10 stycken tankeprinciper som börjar med ”Medvetenhet” och går igenom flera kvaliteter och grunder för vår mer varaktiga lycka, livsglädje, hälsa och förverkligande. Den andliga medvetenheten, den om alltings gemensamma grund och respekten för allt liv, bildar en klar och vacker röd tråd genom boken.

Wayne Dyer har ett behagligt, enkelt tonfall som så ofta. Det känns som att han talar till människor där de är. Han vågar dela med sig av sina egna tillkortakommanden, men också framsteg i livet av växande på ett rättframt och varmt sätt. Det är en glädje att ha honom med på den fortsatta resan på jorden i den här tiden.

©C M Matthis, SoulBooks, juli 2012.

måndag 23 juli 2012

Knappast liknöjd poesi bland krumbuktande maskar och frenetiska hönor i existentiell mylla


Författare: Aase Berg

Titel: 
Liknöjd fauna (dikter)
Förlag: Bonniers 
Publ år: 2011
Sidantal: 126. Inbund.
Rec datum: juli 2012
Rec av: C Mikael Matthis


Aase Bergs senaste diktsamling från förra året 2011 ”Liknöjd fauna”, är som ett litet skepp i vredgat hav. Det krumbuktar och sliter hit och dit. Vågorna slår mot bog och köl och spolar ibland över den kvinnliga kaptenen som ska försöka styra skutan framåt.

Men vad gör det? Frustande framåt blir det ändå, mitt bland alla hönor, maskar, dekonstruktivism, försöken att styra rodret genom språket som ett djuplodande skär. Frambesvärja det sina…ja kan jag säga ”existentiella frågor”. Ja, det borde gå. För Berg är en positiv existentiell författare ändå, vill jag tro. Trots de väldigt jordiska anspelningarna och symbolerna, hur människan jämförs med både djur, förfall, omedvetenhet. Denna blinda rörelse, på snudd till obegriplig meningslöshet, vill nog författaren försöka både bemästra och använda som sötma, är min upplevelse. Framförallt; Se någon mer i spegeln än bara ”skalet”, produkten. Som alla människor, ändå, trots allt, söker det autentiska.

Berg rör sig vant mellan dessa vågdalar av märkliga bilder, ibland på gränsen till det komiskt högljudda till avskalad, lågmäld närhet. Det finns must och spänning, men också en hel del humor. Också ilska framstår som drivkraft ibland i diktfrenesin.

Ett sorts politiskt magplask i vår nutid, kapitalismens sönderfall och också människans svårighet att orientera sig, är utgångspunkten i hönsgården. Som debatt, vilket är stimulerande och också ganska annorlunda i diktvärlden. Men också just som krumbuktande frågor, till jaget, till diktaren själv, till läsaren; vem vill du vara, vem kan du vara? Jag tror att författaren har flera bra svar på det, kanske mycket mer än vad som hinner anas här. Meningslöst är ett ord som inte finns.  

© C Mikael Matthis, SoulBooks, juli 2012

måndag 16 juli 2012

Två titlar i Cayces anda; om själslig utveckling och om reinkarnation och karma

Författare: Kathy L. Callahan
Titel: Vårt ursprung och livsöde - Själens utveckling

Förlag: Reincarnation Books

Publ år: 2012
på svenska (på eng första utg. 1987)
Översättning: Gun Olofsson
Sidantal: 206. Limbindning.
Rec datum: juli 2012
Rec. av: CMM

Originaltiteln antyder ett något annorlunda upplägg för denna bok; The Multisensory Human - The Evolution of the Soul. Och det är passande för den här ganska ambitiösa boken med många olika infallsvinklar på vår inre eller andliga utveckling som människor.
Kathy L. Callahan, från början fil dr i antropologi, berättar om vår utveckling av medvetandet, såväl fysiskt, mentalt som själsligt. Författaren kopplar samman intresset för intuition, regressionsterapi och nära-döden-upplevelser med vår evolution som art på ett spännande sätt. Hennes ton är mer akademiskt intellektuell, betraktande, analyserande men samtidigt ytterst engagerad. Hon är angelägen om att verkligen kunna ge ord och form åt dessa insikter på ett brett och intresseväckande sätt för alla slags människor, får jag en känsla av. 
Ett stycke (i kap fyra) fångade speciellt mitt intresse, när författaren belyser på ett enkelt men sant och insiktsfullt sätt hur "andlig utveckling" bidrar och egentligen står bakom vår förändringskraft. Detta också sett i ett större sammanhang av hela den evolutiva kraften och dess verkan genom människan och egentligen alla livsformer. 
Boken binder samman den syn som finns i Edgar Cayces readingar, Bibeln, Mayaprofetior, Hopitraditionen, pyramidernas innebörd och matematiska konstruktion, och Nostradamus profetior, med vetenskapens syn. Många av dessa ämnen är belysta i en rad böcker i vår tid. Här finns en lite äldre anda kvar som skildrar dessa samband med en fin, lite varsam, respektfull ton. Och även om en del känns aningen utdaterat eller i behov av viss komplettering, är grunden väldigt samstämmig många andra källor. 
Det innebär att det egentligen inte handlar om en förmedlare, en lärare eller en lära, utan ett mer övergripande andligt kunskapssystem som människan fått tillgång till och som väckts upp mer aktivt och omfattande i vår tid igen. Detta har jag en bestämt känsla av att Cayce var helt medveten om, på ett eller annat sätt. Även om han själv som person var troende i en kristen form, verkade han ytterst öppen och samverkande med mänsklighetens större helhet. En mycket aktuell, intressant och läsvärd bok!

Författare: Gina Cerminara
Titel: Många Boningar del II - Hela karma inom dig

Förlag: Reincarnation Books

Publ år: 2011
på svenska (på eng första utg. 1987)
Sidantal: 160. Limbindning.
Rec datum: juli 2012
Rec. av: CMM

Författaren var psykolog och har baserat den här boken på sina studier av Edgar Cayces läsningar kring ämnet ”reinkarnation” och karma. Dvs att jaget återvänder till det fysiska livet för att utvecklas vidare, för att lära. Men också, som titeln antyder, för att balansera misstag och svårigheter som skapats i tidigare livsformer.
Edgar Cayce var ett känt medium som  hjälpte otaliga människor inom en rad områden med deras behov, både med hälsoproblem men också med deras andliga utveckling. Hans ödmjuka livshållning och omfattande insikter gjorde honom mycket omtalad redan under hans levnad. Och mycket av den kunskapen har fortsatt att spridas efteråt. Han förmedlade detta genom sin högre inkoppling när han försatte sig i ett speciellt tillstånd av "trans" (inte att blanda ihop med trasmedier som låter en "ande" ta över). 
Alla hans läsningar (”readings”) eller sessioner med personer som sökte hans hjälp antecknades noga och har bevarats för eftertiden i ett väldigt bibliotek i södra USA. Det är tydligen många, inte bara denna författare, som sökt sig dit både för egen förkovran, men också för olika slags korsbefruktande arbeten. 
Den här boken har liksom den förra också en mer akademisk ton, en förnuftigt resonerande approach. Filosofiska tankebanor med avstamp i kopplingar hos författaren och samtidigt i Cayces olika utlåtanden och syner bildar en återkommande grund. Författaren belyser t ex några historiskt kända personer som upplevt reinkarnationstanken som naturlig och grundläggande för människans existens; Platon, Vergilius, Emerson, Whitman och Edison.  
Hur reinkarnationstankarna bildar en av flera grundvalar för vår förmåga och möjlighet att mer medvetet genom dessa insikter kunna styra och påverka vår framtid. Och hur därmed denna kunskap  egentligen är en självklar del av människans utveckling och skapande; t ex inom konst, psykologi och religion berörs också. 
Här handlar det också mycket om Cayces så kallade "livsläsningar", dvs att människor fick belysa olika behov och frågor genom Cayces inkopplade högre medvetande som gav inblick i möjliga tidigare livs erfarenheter som kan ha påverkat till olika både goda förutsättningar men också hinder och problem som behövdes belysas och lösas av personen ifråga.
Det är en bra bok för många som nu i vår tid mer allmänt intresserar sig alltmer för livets djupare grund, dess själsliga och eviga värden.  

© CMM, SoulBooks juli 2012

Mer info om Edgar Cayce på svenska på nätet:
• Edgar Cayce Center: http://www.edgarcayce.se/

4 st inlägg på bloggen Herkules Light: http://herkuleslight.blogspot.se/search?q=edgar+cayce